O muzeu

1. Název organizace
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

2. Důvod a způsob založení
Příspěvková organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci byla zřízena Městem Žatec od 1. 7. 1973 na dobu neurčitou. Jejím hlavním účelem je získávání, shromažďování, ochrana, odborná správa, vědecké zpracování a prezentace dokladů vývoje společnosti, přírodního bohatství, kulturního a historického dědictví regionu.

3. Organizační struktura
- Ředitel
- Provozně ekonomické oddělení
- Společenskovědní oddělení
- Výstavnicko-propagační oddělení
- Archeologické oddělení

4. Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa: Husova 678, 438 01 ŽATEC
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Husova 678, 438 01 Žatec
Úřední hodiny: Po-Pá 9:00 - 14:00
Telefonní kontakt: 608 200 697
Adresa internetové stránky: www.muzeumzatec.cz
ID datové schránky: ncs6jgu
IČ: 00 360 805
DIČ: nejsme plátci DPH

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 3439481/0100
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně muzea v úředních hodinách.

6. Rozpočet - zde

7. Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 122/2000 Sb. (o ochraně sbírek muzejní povahy)
Zákon č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
Zákon č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)
Zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Ceník služeb a úkonů RM Žatec platný od 1. 1. 2023

Z HISTORIE MUZEA
Počátky muzejní činnosti v Žatci spadají do devadesátých let 19. století. V roce 1896 bylo založeno německé Městské muzeum v čele s tehdejším ředitelem gymnázia Josefem Hollubem,Josef Hollub strýcem slavného cestovatele Emila Holuba. Sbírky byly původně shromažďovány na radnici, později v budově sirotčince v Husově ulici. V letech 1929 - 1939 bylo muzeum v budově bývalého gymnázia na dnešním náměstí 5. května. Od roku 1940 se muzeum přestěhovalo do svého současného místa působení v Husově ulici. Významnými osobnostmi, které řídily Městské muzeum, byli mj. ředitelé dr. Maxmillian Wurdinger a dr. Hermann Fődisch. V národnostně smíšeném prostředí Žatce bylo v roce 1925 založeno České menšinové muzeum. V jeho čele stál učitel a vlastivědný pracovníkK .A. Polánek Karel Alois Polánek. Expozice byly pro veřejnost otevřeny v roce 1927 v budově Obecné školy na dnešní Pražské ulici. Muzeum a Český muzejní spolek pro kraj Žatecký vydávaly vlastivědný časopis Krajem Lučanů (1928 - 1949). V době okupace byly sbírky obou muzeí zčásti sloučeny. S poválečnou činností muzea je spojeno jméno žateckého učitele Františka Ladislava Kopeckého. Ten se zasloužil o znovuotevření v roce 1947, kdy muzeum prezentovalo sbírky obou předválečných institucí. Až do roku 1960 fungovalo muzeum jako okresní, později jako Městské muzeum v Žatci. Jelikož vždy v minulosti přesahovala činnost muzea rámec katastru města, byl udělen v roce 1991 muzeu statut regionální instituce rámcově pro oblast středního Poohří (Žatecko, Podbořansko).

České menšinové muzeum  -  expozice (po roku 1927)

České muzeum - expozice
Oddělení prehistorické                                                                                     Památník osvobození

Expozice muzea v budově bývalého gymnázia (nám.5.května) v letech 1929 - 1939

expozice 6
expozice 5
expozice 4
expozice 3
expozice 2
expozice 1

Dětský domov roku 1930 v prostorách současného muzea v Husově ulici č.p. 678

interier 5
interier 4
interier 3
interier 2
interier 1
budova

Muzeum v letech 1940 - 1945 v Husově ulici č.p.678

chodba 3
chodba 2
chodba 1
exterier 3
exterier 2
exterier 1
expozice 3
expozice 2
expozice 1

Celou historii muzea naleznete  ZDE

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod