Domovská stránka Muzem Žatec Hlavní budova Muzem Žatec Aktuality Muzem Žatec Archiv Muzem Žatec Sbírku muzea v Žatci obohatil bronzový poklad

Sbírku muzea v Žatci obohatil bronzový poklad

Nálezci přivolali k objevu ihned odborníky

     Do sbírek Regionálního muzea v Žatci byl předán bronzový poklad čítající 16 zlomků srpů, šídlo, plechový náramek a 15 kusů bronzoviny z mladší doby bronzové, tj. cca z období 1250–1000 př. n. l. Nález byl učiněn na podzim roku 2017 u Vroutku na Podbořansku na lesním pozemku. Nálezcům Dominiku Čermákovi a Josefu Bielikovi patří dík za příkladný přístup k archeologickému kulturnímu dědictví, neboť neprodleně informovali odborné instituce a nálezy předali archeologu V. Peksovi z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. Za spoluúčasti archeologa P. Holodňáka z žateckého muzea a dalších spolupracovníků s detektory kovů bylo místo nálezu na konci října prozkoumáno a zdokumentováno. Při výzkumu byl začištěn povrch lesního terénu na úrovni pískového podloží. Vynikl tak obrys původního výkopu pro uložení tzv. depotu se zbytkem neporušené výplně. Předměty byly do země uloženy volně, jelikož nebyly zjištěny pozůstatky po žádném obalu např. keramické nádobě. Nálezy se ovšem nacházely na větší ploše a byly pravděpodobně z původního místa rozvlečeny divokou zvěří, či lesní orbou. Při systematickém detektorovém průzkumu se tak na místě podařilo zachránit před dalším poškozením ještě dva kusy bronzových srpů.

DSC_3203 Soubor nálezů o váze bezmála půl kilogramu představuje pro Podbořansko historický pramen mimořádné hodnoty. Za prvé se jedná o první podobný nález z okolí Vroutku a teprve třetí pravěký depot čili poklad s větším počtem předmětů na Podbořansku. A za druhé nedaleko od místa nálezu bylo na Kružínském vrchu v loňském roce objeveno dosud neznámé pravěké hradiště, jehož předběžná datace spadá taktéž do závěru doby bronzové. Lze tedy předpokládat, že odborné zpracování přinese řadu dalších pozoruhodných poznatků. V této souvislosti je třeba postup nálezců vysoce ocenit. Díky jejich přístupu byl objev uchován pro budoucnost a rovněž bylo možné podrobně zdokumentovat nálezové okolnosti. Ty jsou pro archeologii obzvláště cenné, neboť dovolují nálezy zasadit do krajinných a sídelních souvislostí a o to více zvyšují hodnotu samotných nálezů.

     S depotem se bude moci v rámci dlouhodobé menší výstavy potěšit i široká veřejnost. V hlavní budově muzea K. A. Polánka v Žatci si ještě v letošním roce budou návštěvníci moci prohlédnout kromě vrouteckého depotu i další nálezy z Podbořanska a Žatecka získané pomocí detektorů kovů, které v mnoha ohledech výrazně posunuly znalosti o pravěkém osídlení. I nálezcům těchto předmětů tak patří opětovné poděkování.

                                                                                                               Mgr. Vojtěch Peksa

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod