Domovská stránka Muzem Žatec Stará papírna Muzem Žatec Články Muzem Žatec Zachráněný exponát 2020

Zachráněný exponát 2020

Zachráněný exponát 2020

Poklady z depozitářů II.

Ze žateckých militarií

V rámci tradiční řady článků o zachráněných exponátech měsíce Regionálního muzea K. A. Polánka bychom Vám v letošním roce rádi představili vybrané sbírkové předměty ze skupiny militarií, která v současné době zahrnuje více než 200 kusů spojených se staršími i novějšími dějinami vojenství.

Najdeme v ní originály chladných (bodné, sečné) i střelných (palné, šípové) zbraní i jejich součásti či příslušenství. Kromě originálů patří ke sbírce i několik napodobenin zhotovených pro nejrůznější historické slavnosti, kterými byl Žatec na přelomu 19.- 20. století proslulý. Pro novodobé slavnosti byly pak zhotoveny napodobeniny husitských zbraní (cep, řemdich).

Skupina je typově velmi rozmanitá. Najdeme zde kordíky, mečíky, tesáky, nože, meče, šavle, palaše, kopí, spontony, halapartny (včetně té nejstarší z 15. století), kuše, pušky, pistole, děla, šipky, jatagany, africké oštěpy a štíty...

Kromě zbraní byly zapsány např. plynová maska, přilby a části brnění a zbroje (většinou zmíněné napodobeniny). Unikátní je často zobrazovaný husitský klobouk z 15. století. Nechybí ani připomínky 2. světové války v podobě několika přileb různých válčících stran. Nejnovější dějiny připomíná letecká kombinéza používaná na žateckém letišti.

Celé skupině militarií se dostalo péče v nové konzervátorské dílně ve Staré papírně, protože právě v minulém roce byla tato skupina přestěhována, vyčištěna a uložena v novém depozitáři žateckého muzea. Vybrané předměty z této skupiny představuje muzeum také v rámci své trvalé expozice v hlavní budově muzea, kde se vždy těší zasloužilému zájmu.

Ze sbírky Militarií vybereme pro naši řadu o exponátech především předměty, které mají úzkou souvislost s regionálními dějinami. K nejvzácnějším z nich patří, kromě zmiňovaného klobouku, především zbraně z produkce slavné žatecké puškařské rodiny Lässigů.

Děkujeme našemu odbornému poradci, kterým je v letošním roce pan Ing. Pavel Vlk, úspěšný střelec z velkorážových zbraní a majitel firmy Lobo ze Žatce.

Přehled jednotlivých exponátů na měsíc: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec. 

 
Exponát měsíce ledna
Orientální předovka
Úvodem
Úvodem naší série článků bychom Vám rádi představili čtyři zbraně, které prošly v loňském roce restauračním zásahem. Jsou to tři pušky předovky a jedna jezdecká pistole. Při vyslovení termínu předovka si jistě mnozí vybaví školní léta a starší způsob výkladu bitvy u Hradce Králové. Dlouho se učilo, že ji Rakušané (a s nimi i Češi) prohráli, protože používali zastaralé zbraně – perkusní předovky, tedy pušky, nabíjené ústím hlavně. Na rozdíl od Prusů, kteří již měli zadovky, nabíjené zezadu jakýmsi papírovým předchůdcem náboje. Často se uvádělo, že předovka se musí nabíjet ve stoje, což sice není tak docela pravda, nicméně celý nabíjecí proces byl především zdlouhavý, takže voják vybavený zadovkou dokázal vystřelit za určitý časový úsek více ran, než voják vybavený předovkou.

U předovek se do hlavně nejprve vkládala tzv. výmetná náplň (výhradně černý prach) a poté následovala střela a tu bylo třeba ještě dobře utěsnit. U perkusních předovek, použitých Rakušany v bitvě u Hradce Králové, se nakonec na piston (dutý komínek, spojený s vnitřním prostorem hlavně v oblasti výmetné náplně) ještě nasadila perkusní zápalka. Teprve potom bylo možné natáhnout kohout a stisknout spoušť. Dopadem kohoutu na zápalku došlo k výšlehu, který prošel dutinkou (zátravkou) pistonu k černému prachu, zapálil jej a hořící prach vymetl střelu z hlavně.

Nejstarší palné zbraně byly právě předovky. Patří k nim ty nejstarší z 15. stol. jako píšťala, hákovnice, později  např. arkebuza či mušketa. Existují rovněž pistole předovky. I dnes najdeme moderní zbraně nabíjené zepředu – např. minomet.

Naše první muzejní předovkakřesadlový zámek, což je mechanismus, který předcházel perkusnímu zámku. Nabíjení hlavně se provádělo stejným způsobem jako u zbraní s perkusním zámkem, ale křesadlový zámek fungoval trochu jinak. S černým prachem v hlavni byla zátravkou spojena tzv. pánvička, na kterou se nasypalo trochu jemnějšího černého prachu. Ten se přiklopil pokličkou spojenou s křesací ocílkou. V čelistech kohoutu byl umístěn křesací kámen (nejčastěji pazourek příp. i achát), který po spuštění kohoutu křísnul o ocílku, ta odskočila od pánvičky a jiskra zapálila prach na pánvičce. Ten prohořel zátravkou do hlavně, kde zapálil výmetnou náplň černého prachu a došlo k výstřelu.

Popis
Orientální (podle tvaru a výzdoby) předovka s křesadlovým zámkem. Pažba je dřevěná, velice štíhlá, bohatě zdobená řezbou. Botka není kovaná. Pažba plynule přechází ve štíhlý krk, který je také bohatě vyřezávaný. Křesadlový zámek má větší kohoutek a masívní ocílku, pánvička je prohloubená. Na zámkové desce je rytina stojícího lva s korunou v tlapách, vedle korunka s číslem 3. Hlaveň je dlouhá, štíhlá, kulatá, cylindricky ukončená. Tělo hlavně je k předpažbí připevněno pěti objímkami, z toho 3 mosazné jsou zdobené rytinou. Předpažbí je dřevěné a částečně poškozené. Dvě kovové objímky přidržují ozdobný, mosazný plech. V otvoru je zasunut kovový nabiják. Spoušť je kryta jednoduchým, kovovým lučíkem. Délka zbraně je 156 cm.

Stav před ošetřením
Zbraň byla v minulosti již konzervována, před současným restaurátorským zásahem byly všechny kovové části (zámek, hlaveň) mírně korodovány a zámek i zámková deska byly uvolněny. Dřevěné předpažbí bylo v místě uchycení zámkové desky částečně poškozeno. Vzhledem k těmto poškozením byla zbraň předána k externímu restaurátorskému zásahu.

1 před restaurováním 2 před restaurováním 3 během restaurováním 4 před restaurováním 5 před restaurováním 6 před restaurováním

Ošetření
Restaurování celé zbraně provedl v roce 2019 Miroslav Slanina. Zbraň byla před restaurátorským zásahem dokumentována a poté demontována. Šroubová spojení byla uvolněna a odstraněny volné korozní produkty. Všechny kovové díly (včetně hlavně) byly zbaveny původních konzervačních prostředků a pak čištěny mechanicky i chemickou cestou. Po odstranění korozních produktů byla provedena konzervace transparentními vosky, které zaručí dlouhodobou ochranu kovových dílů. Dřevěná pažba byla v minulosti ošetřena konzervačním prostředkem. Ten byl odstraněn pomocí organických rozpouštědel, pažba byla dočištěna, chybějící místa byla doplněna a povrch byl ošetřen politurou ze včelího vosku. Všechny vyčištěné části byly osazeny a upevněny.

1 po restaurování 2 po restaurování 3 po restaurování 4 po restaurování 5 po restaurování 6 po restaurování

Puška s křesadlovým zámkem byla podle značky (rytina lva s korunkou) restaurátorem označena jako Jezail - arabská křesadlová puška používaná ve výzbroji různých etnických gard v Afganistánu. Tyto typy zbraní byly vyráběny ve zbrojní manufaktuře v Kábulu v 19. století. Křesadlové zámky často pocházely z britských zbraní.

Uložení
Restaurovaná zbraň je uložena v depozitáři muzea, v klimatizovaném boxu, který udržuje stálou teplotu i vlhkost prostředí.

(text konzervátorka Ing. J. Kubíková, historička PhDr. Milada Krausová, Ph.D., Ing. Pavel Vlk)

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba
Hlavní budova + Křížova vila
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
UPOZORNĚNÍ:
24. 12. hlavní budova muzea otevřena
13.00 - 17.00
 
23. 12. - 31. 12. zavřeno
v Křížově vile a Staré papírně
 
Pracoviště Stará papírna
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO: 13.00 - 17.00
NE a PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
Vstupné: Hlavní budova a Křížova vila
prohlídka jedné budovy
jednotlivci: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 5,- Kč, ZS,SŠ a VŠ á 20,- Kč
 
prohlídka budov RMŽ a KV
jednotlivci: základní 45,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 8,- Kč, ZŠ, SŠ a VŠ á 30,- Kč
 
vstup zdarma
AMG, ZTP, novináři (po předložení průkazu)
děti do 6 let
 
Vstupné: Stará papírna
zdarma
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.