Žatec - lazaretní město

Žatec - lazaretní město
Název akce: Žatec - lazaretní město
Termín akce: 25. 11. 2014 až 30. 12. 2014
Začátek: 09.00
Výstavy - Hlavní budova

Regionální muzeum K. A. Polánka Vás a Vaše přátele zve na výstavu "Žatec - lazaretní město," kterou muzeum připravilo v souvislosti s připomínkou výročí 100 let od vypuknutí Velké války (1914 – 18). Pokud jste nestihli navštívit stejnojmennou výstavu v Křížově vile na podzim roku 2014, máte znovu příležitost seznámit se se životem týlového lazaretního města Žatec. Původní výstavu jsme přesunuli do hlavní budovy muzea a doplnili novými dobovými trojrozměrnými předměty zapůjčenými ze soukromé sbírky pana Martina Kloučka. Uvidíte dobové medaile, části výstroje rakousko-uherské armády, unikátní dobové fotografie a také nejnovější publikace o Velké válce. Nebude chybět ani didaktická aplikace – děti si budou moci potěžkat plnou polní a plnit nejrůznější zajímavé úkoly s pracovními listy, které připravila naše muzejní pedagožka. Součástí výstavy bude křest nové muzejní brožury o Velké válce v Žatci (v průběhu prosince), která přinese část prezentovaných fotografií a také přiblíží dnes již zapomenuté příběhy místních lidí, jak nám je vylíčila městská kronika či regionální tisk.

Atmosféra v Žatci jako ve městě s převahou německých obyvatel se zcela lišila od měst, kde převažovali Češi. Zatímco mnozí Češi již od začátku reagovali na boj se slovanskými spolubratry s nechutí, Rakousku-Uhersku loajální rakouští Němci jejich chování nechápali a odsuzovali je. V červenci 1914 nastupovali vojáci do vlaků, které je odvážely na frontu často s velkou naivitou. Místní se s vojáky slavnostně loučili a hostili je. Žatecká kronika i regionální tisk referovaly o všech úspěších na frontách, uváděla se jména hrdinů bojujících za vlast, odsuzovali se zrádci (ke kterým byli počítáni i českoslovenští legionáři), opěvovala obětavost v zázemí i na frontách. Nadšení z války udržovaly nejrůznější propagandistické akce, např. u příležitosti císařových narozenin. Dřevěný meč z roku 1915Roku 1915 se např. v Žatci světil obrovský dřevěný meč, do kterého mohli pak všichni zatlouci cvoček, aby se symbolicky změnil v kovový. A také se s ním vyfotografovat. Také tento meč na výstavě uvidíte.

Zázemí zajišťovalo po celou dobu války péči o zraněné. I Žatec se změnil v lazaretní město. První zranění byli umístěni v městské nemocnici, v zimní zemědělské škole (dnes Střední škola zemědělská a ekologická, ulice S. Čecha) a v někdejším hotelu Cukrovar (u nádraží). Následně byly zřízeny čtyři lazarety. Lazaret č. 1 byl v tělocvičně (německy Turnhalle, Češi říkají budově dnes také sokolovna), č. 2 v budově střelnice (u dnešního autobusového nádraží, zbořena roku 2007), č. 3 v refektáři kapucínského kláštera a č. 4 v někdejší Bechertově továrně (u nádraží, později součást Šroubárny). V prvních letech války se projevila snaha zapojit lehce zraněné do života města. V září 1915 se zúčastnili tradičního byť poněkud propagandistického dožínkového průvodu.
O nemocné a zraněné se starali lékaři, ale také ošetřovatelky, které absolvovaly kurzy u primáře a uznávaného chirurga Dr. Wilhelma Bergmanna. V Žatci pracoval velmi aktivně Válečný podpůrný spolek, v jehož čele stála paní Bergmannová. Aktivní byl místní Červený kříž. Ten vedla jeho prezidentka paní komerční radová Marie Lüdersdorf a opět primář Bergmann. Organizoval peněžní sbírky pro frontu a všeobecné humanitární účely. V Regionálním muzeu v Žatci se dochoval unikátní soubor fotografií dokumentující život lazaretního města i městské slavnosti z počátku války. Tedy z doby, kdy si v Žatci ještě nikdo nedokázal představit, že Rakousko-Uhersko již brzy přestane existovat.

Výstava potrvá do 30. prosince 2014.

PhDr. Milada Krausová, PhD.(historička RM Žatec)

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba
Hlavní budova + Křížova vila
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Pracoviště Stará papírna
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO: 13.00 - 17.00
NE a PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
Vstupné: Hlavní budova a Křížova vila
prohlídka jedné budovy
jednotlivci: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 5,- Kč, ZS,SŠ a VŠ á 20,- Kč
 
prohlídka budov RMŽ a KV
jednotlivci: základní 45,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 8,- Kč, ZŠ, SŠ a VŠ á 30,- Kč
 
vstup zdarma
AMG, ZTP, novináři (po předložení průkazu)
děti do 6 let
 
Vstupné: Stará papírna
zdarma
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.