Žatec - lazaretní město

Žatec - lazaretní město
Název akce: Žatec - lazaretní město
Termín akce: 25. 11. 2014 až 30. 12. 2014
Začátek: 09.00
Výstavy - Hlavní budova

Regionální muzeum K. A. Polánka Vás a Vaše přátele zve na výstavu "Žatec - lazaretní město," kterou muzeum připravilo v souvislosti s připomínkou výročí 100 let od vypuknutí Velké války (1914 – 18). Pokud jste nestihli navštívit stejnojmennou výstavu v Křížově vile na podzim roku 2014, máte znovu příležitost seznámit se se životem týlového lazaretního města Žatec. Původní výstavu jsme přesunuli do hlavní budovy muzea a doplnili novými dobovými trojrozměrnými předměty zapůjčenými ze soukromé sbírky pana Martina Kloučka. Uvidíte dobové medaile, části výstroje rakousko-uherské armády, unikátní dobové fotografie a také nejnovější publikace o Velké válce. Nebude chybět ani didaktická aplikace – děti si budou moci potěžkat plnou polní a plnit nejrůznější zajímavé úkoly s pracovními listy, které připravila naše muzejní pedagožka. Součástí výstavy bude křest nové muzejní brožury o Velké válce v Žatci (v průběhu prosince), která přinese část prezentovaných fotografií a také přiblíží dnes již zapomenuté příběhy místních lidí, jak nám je vylíčila městská kronika či regionální tisk.

Atmosféra v Žatci jako ve městě s převahou německých obyvatel se zcela lišila od měst, kde převažovali Češi. Zatímco mnozí Češi již od začátku reagovali na boj se slovanskými spolubratry s nechutí, Rakousku-Uhersku loajální rakouští Němci jejich chování nechápali a odsuzovali je. V červenci 1914 nastupovali vojáci do vlaků, které je odvážely na frontu často s velkou naivitou. Místní se s vojáky slavnostně loučili a hostili je. Žatecká kronika i regionální tisk referovaly o všech úspěších na frontách, uváděla se jména hrdinů bojujících za vlast, odsuzovali se zrádci (ke kterým byli počítáni i českoslovenští legionáři), opěvovala obětavost v zázemí i na frontách. Nadšení z války udržovaly nejrůznější propagandistické akce, např. u příležitosti císařových narozenin. Dřevěný meč z roku 1915Roku 1915 se např. v Žatci světil obrovský dřevěný meč, do kterého mohli pak všichni zatlouci cvoček, aby se symbolicky změnil v kovový. A také se s ním vyfotografovat. Také tento meč na výstavě uvidíte.

Zázemí zajišťovalo po celou dobu války péči o zraněné. I Žatec se změnil v lazaretní město. První zranění byli umístěni v městské nemocnici, v zimní zemědělské škole (dnes Střední škola zemědělská a ekologická, ulice S. Čecha) a v někdejším hotelu Cukrovar (u nádraží). Následně byly zřízeny čtyři lazarety. Lazaret č. 1 byl v tělocvičně (německy Turnhalle, Češi říkají budově dnes také sokolovna), č. 2 v budově střelnice (u dnešního autobusového nádraží, zbořena roku 2007), č. 3 v refektáři kapucínského kláštera a č. 4 v někdejší Bechertově továrně (u nádraží, později součást Šroubárny). V prvních letech války se projevila snaha zapojit lehce zraněné do života města. V září 1915 se zúčastnili tradičního byť poněkud propagandistického dožínkového průvodu.
O nemocné a zraněné se starali lékaři, ale také ošetřovatelky, které absolvovaly kurzy u primáře a uznávaného chirurga Dr. Wilhelma Bergmanna. V Žatci pracoval velmi aktivně Válečný podpůrný spolek, v jehož čele stála paní Bergmannová. Aktivní byl místní Červený kříž. Ten vedla jeho prezidentka paní komerční radová Marie Lüdersdorf a opět primář Bergmann. Organizoval peněžní sbírky pro frontu a všeobecné humanitární účely. V Regionálním muzeu v Žatci se dochoval unikátní soubor fotografií dokumentující život lazaretního města i městské slavnosti z počátku války. Tedy z doby, kdy si v Žatci ještě nikdo nedokázal představit, že Rakousko-Uhersko již brzy přestane existovat.

Výstava potrvá do 30. prosince 2014.

PhDr. Milada Krausová, PhD.(historička RM Žatec)

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod