Muzejní noc 2013

Muzejní noc 2013
Název akce: Muzejní noc 2013
Termín akce: 17. 5. 2013
Začátek: 18.00
Akce - Hlavní budova, Akce - Křížova vila

 
MUZEJNÍ NOC V ŽATCI

17. května 2013, 18.00 – 24.00

festival-muzejnich-noci-2013-zakladni 

PROGRAM:

Regionální muzeum K. A. Polánka - Křížova vila, Zeyerova 344:

18.00   slavnostní zahájení starostkou města Mgr. Zdeňkou Hamousovou
18.10 – 18.55  vernisáž výstavy Obrázky z podzámčí zpěvačky a malířky Vlasty Kahovcové
19.00 – 19.45  violoncellový koncert Olgy Šelembové
20.00 – 22.00  noční prohlídky výstav a expozic Křížovy vily

Regionální muzeum K. A. Polánka – hlavní budova, Husova 678:

19.00 – 23.00 Muzejní hrátky:

Hledání knoflíkového pokladu !

Knoflíkové hrátky :  -  tvůrčí dílny a soutěže s knoflíky pod vedením pracovníků muzea a ve
spolupráci se ZUŠ Žatec, hledání knoflíkového pokladu
-  noční prohlídky výstavy knoflíků

Hrátky s drátky:   - tvůrčí dílna pod vedením p. Ladislava Lokajíčka, ukázky práce s drátem
s možností vyzkoušet si zhotovení drobných drátěných objektů a ozdob

Hrátky s chuťovými buňkami: - možnost nákupu zákusků a koláčů z nabídky cukrárny Svěženka z Kralovic

Hrátky s Máchou: - prohlídky výstavy různých vydání Máje
- možnost vyzkoušet si recitaci Máje v ukrajinštině
- 20.30 : „Karel Hynek Mácha – známý i neznámý" v podání Městské knihovny Žatec

Zvýhodněné vstupné do obou budov Regionálního muzea 10,-Kč/1 osoba na celou noc

Městská knihovna, Nám. Svobody 52:

17.00 – 20.00 - knihovnické dílny pro rodiče s dětmi
- možnost získání 50% slevy pro nově registrované čtenáře
od 20.00 - nocování přihlášených dětí v knihovně s programem „My se duchů nebojíme"

Renesanční sladovna, Masarykova 356:

18.00 – 23.00: netradiční noční prohlídky v kostýmech s doprovodem živé hudby
Vstupné: 20,- Kč

Chrám Chmele a Piva, nám. Prokopa Velkého 1951:

18.00 – 23.00:  - pěší bezplatné výstupy na Pivní maják
- atrakce a zahrada pro děti (vstupné 20,- Kč)
21.30, 21.35, 21.40 – světelné pozdravy věže věži

Kapucínská zahrada:

21.45 – Tajemný Boreš, bájný ochránce města (stručná dramatizace pověsti)
22.00 – Co bylo a nebylo, aneb s Borešem za památkami města (noční komentovaná
prohlídka vybraných památek Žatce)
Vstupné: zdarma a s vlastními rozsvícenými lampióny

Radnice, Nám. Svobody 1:

18.00 – 24.00: noční výstupy na věž radnice
21.30, 21.35, 21. 40 – světelný pozdrav věže věži
24.00 – ukončení Muzejní noci s Borešem (před radnicí)
Vstupné na věž: 10,- Kč

 

7. muzejní noc připravili:

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Chrám chmele a piva a Renesanční sladovna Žatec, Městská knihovna Žatec, Turistické informační centrum Žatec, ZUŠ Žatec

Podrobnější informace na: www.muzeumzatec.cz , www.chchp.cz , www.mekzatec.cz , www.zuszatec.cz, www.infozatec.cz

Pověst o vojsku duchů a o statečném Borešovi

Před dávnými a dávnými časy, jednou před svatým Janem kolem půlnoci se vracel žatecký mistr tesař ztichlými uličkami města domů. Vtom uviděl podivný průvod stovek malých mužíčků v kápích, kteří vycházeli z pootevřených hřbitovních vrat a putovali s modrými světélky v rukou směrem k Ohři, kde mizeli v sítinách u břehu. Tento hrůzostrašný zážitek si tesař nenechal jen pro sebe a hned druhý den každému na potkání vyprávěl svou noční příhodu. Jenže málokdo mu věřil, protože tesařský mistr nepožíval jakožto častý návštěvník městských šenků obecné důvěry. Neminul však ani týden a stejný průvod spatřil sám první radní, a protože to byl muž vážený, nebylo možno o jeho slovech pochybovat. Na město dolehl strach. Dokonce i ponocný se zřekl služby a nebylo nikoho, kdo by ji zastal... Až koncem října se za ponocného přihlásil jakýsi Boreš. Jakmile se zešeřilo, začal procházet liduprázdné žatecké ulice. Po jedenácté hodině vystoupil na hradby, a když se podíval k řece, strnul. Před hradbami, jako by připraveno k útoku, stálo celé vojsko duchů! Za chvíli mu však mlha zakryla výhled a do rána neviděl už nic.Žatečtí konšelé nevěděli, co má vojsko duchů v plánu. A tak poslali dva k smrti odsouzené lupiče Šíbu a Hrobka na výzvědy. Pokud se vrátí ve zdraví a zjistí, co duchové chtějí podniknout, bude jim zachován život. Šíba s Hrobkem se vykradli nepozorovaně z města postranní brankou a vskutku se jim podařilo vyslechnout hovor několika mužíčků. Vyrozuměli z něho, že se do města chystají o příští půlnoci, tedy právě na dušičky.

O Všech svatých se celý Žatec chystal na noční přepadení. Mnozí ujeli, jiní se zabarikádovali ve svých domech, jen ponocný Boreš zůstal po soumraku venku. Musel, jak mu povinnost přikazovala, chodit ulicemi a po jedenácté opět vystoupil na hradby. Všiml si, že vojsko duchů chystá vpád do města Pražskou branou, neboť tam blikala světýlka v hustých řadách za sebou a zbývající se k nim ještě přidávala. Minutu před půlnocí stála už všechna zcela nehnutě jako jednolitý proud, jakoby čekala na povel k útoku. Boreš se déle nerozmýšlel. Čtyřikrát do všech světových stran mocně zadul na troubu, a právě když začala odbíjet půlnoc, zvolal silným hlasem: „Všichni dobří duchové, usínejte v pokoji!" V okamžiku se celé vojsko ztratilo a zůstala jen blikající světýlka, která se bez jediného zvuku pohnula, prošla uzavřenou branou a vydala se rovnou cestou ke hřbitovu. Vrzla hřbitovní vrata a jedno po druhém zmizelo na svatém poli. Tak zásluhou ponocného skončilo podivné obléhání Žatce duchy vlastních mrtvých a Žatečané pro věčnou připomínku vztyčili na kašně před radnicí sochu udatného Boreše.

Dnes už Boreš město nehlídá. Po zrušení kašny byla socha převezena do muzea, kde střeží klid návštěvníků. Dodnes však lze kolem půlnoci  v jeho chodbách zaslechnout volání: "Všichni dobří......"

více naše Encyklopedie

Malé ohlédnutí za Muzejní nocí 2013

Slavnostní zahájení Muzejní noci vernisáží obrazů Vlasty Kahovcové. Úvodní slovo bylo v režii paní starostky Z. Hamousové
Autorka obrazů Vlasta Kahovcová
Vernisáže se zúčastnilo 86 lidí.
Violoncellový koncert O. Šelembové
Koncert Olgy Šelembové, která zahrála na violoncello v doprovodu klavíru
Udatný Boreš  provázel Muzejní nocí po památkách Žatce společně s historikem muzea Jiřím Matyášem
Komentovaná prohlídka se zastavila v kostele sv. Jakuba
Zde se návštěvníci dozvěděli o historii kostela
Další zastávka s Borešem byla na Kruhovém náměstí
V Galerii Sladovna pokračovala komentovavá prohlídka v kostýmech za doprovodu živé hudby. Návštěvníci se dozvěděli o historii tohoto objektu
Večerní prohlídky velmi zaujaly širokou žateckou veřejnost
Konec Muzejní noci byl naplánován na 24.00, kdy se z radniční věže ozvala znělka a hlas Boreše, který poslal návštěvníky domů.
Všem zúčastněným se Muzejní noc velmi líbila a organizátoři již nyní slibují Muzejní noc 2014.
V hlavní budově muzea se prezentovala cukrárna Svěženka z Kralovic s Hrátky s chuťovými buňkami, Městská knihova Žatec s Hrátky s Máchou a pan Ladislav Lokajíček s Hrátky s drátky.
 
Hrátky s drátky   Pan Ladislav Lokajíček tvořil drátěné objekty   Děti si mohly vytvořit např. prstýnek či přívěšek
 
Návštěvníci si mohli se ZUŠ v Žatci vyzkoušet tvorbu knoflíků z keramické hlíny Na zahradě také probíhalo hledání pokladu
Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - více zde

Pracoviště Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod