Za Husem k sousedům

Za Husem k sousedům
Název akce: Za Husem k sousedům
Termín akce: 24. 6. 2015 až 28. 2. 2016
Začátek: 09.00
Výstavy - Hlavní budova

mapaHus v Žatci? V muzeu určitě
Žatecké Regionální muzeum K. A. Polánka připravilo k 600. výročí upálení Jana Husa výstavu „Za Husem k sousedům" představující Mistrovu osudovou cestu přes Bavorsko do Kostnice, v její historické i současné podobě.
Opomenuta nezůstala samozřejmě ani osobnost Jana Husa samotného a také vědecké zkoumání jeho života. Vedle připomínky starší i novější literatury či obrazu Husa ve výtvarném umění nesmí chybět ani nejnovější zjištění a teorie spojené přímo se Žatcem.
Patří k nim i zkoumání otázky: pobýval Jan Hus v Žatci? Již v 60. letech minulého století se uvažovalo o možnosti, že Hus odešel po vyhlášení interdiktu v Praze někam na Žatecku. Předpokládalo se, že musel být pod ochranou nějakého světského pána, majitele hradu. Historik František Šmahel proto hledal Husovo útočiště na hradě Egerberk na Kadaňsku také proto, že patřil jednomu z předních královských úředníků. Již několik let se však v historickém výzkumu objevují články kladoucí pobyt Jana Husa přímo do města Žatec.
Starší tradice (např. pověst či zmínka ve starší německé literatuře) ve spojitosti s Husem v Žatci neexistuje, nebo byla časem zapomenuta. Známý je pouze pobyt jednoho z Husových předchůdce Konráda Waldhausera, jehož kázání v děkanském kostele roku 1365 vzbudilo ve městě velký rozruch. Víme, že se minorité ze sousedního kláštera opakovaně snažili rušit jeho promluvy pořádáním procesí a zvoněním.
V souvislosti s růstem reformního hnutí se v literatuře často zmiňují události z let 1412 – 1413, kdy ve městě došlo k upálení provinilého klerika a později k utopení dalšího klerika a k utopení kněze z příkazu městské rady. Tato událost se často dává do souvislosti s odporem proti prodeji odpustků, proti kterým v Praze ostře vystoupil právě Jan Hus. Jiná teorie však zvažuje i možnost, že šlo o nám již neznámé morální provinění odsouzených, který rozhořčilo měšťany. Jisté je, že reformní myšlenky získaly v Žatci počátkem 15. století převahu.
O tom, že Hus v Žatci skutečně pobýval jsou pevně přesvědčeni např. historička Anežka Widmannová a lounský historik Jaroslav Havrlant. Hlavním důkazem je pro ně méně známý historický pramen: středověký list se zmínkou o Husovi.
Probošt lounského kláštera magdalenitek se ve zmíněném listu ptá žateckého sakristiána Martina z Jistebnice, zda jeho farář vyhlásí nad Husem klatbu a zda farář odjede na plánovanou synodu do Českého Brodu. Motivací pro Husův pobyt v Žatci mohla být mimo jiné i existence místní knihovny, spojené se známou žateckou školou při hlavním žateckém kostele, kterou spravoval právě Martin z Jistebnice. Mistr Jan se v době předpokládaného žateckého pobytu (konec roku 1412 a první část roku následujícího) totiž věnoval sepisování svých spisů. Psal a také sbíral materiály – např. pro své dílo O církvi. Ze Žatce několikrát zajel do Prahy, než se definitivně odebral na venkov – na Kozí hrádek.
Zajímavý je také fakt, že mezi městy, které sám Hus oslovoval ve svých listech byly Praha, Louny, Plzeň a právě Žatec. Byť je třeba dodat, že právě okolnosti vzniku jeho dopisu oslovujícího obyvatelům všech těchto měst jsou ne zcela jasné, protože se zachoval jen v jedné relaci.
I když teorie o Husově pobytu v Žatci má v odborné veřejnosti své zastánce i odpůrce, jako ostatně každá teorie, můžete k diskuzi o obrazu Jana Husa ve městě přispět i Vy. Na výstavě v Regionálním muzeu můžete zkusit sami navrhnout, jak by mohl vypadat Husův pomník, pokud by se město rozhodlo ho Janu Husovi postavit. Ať už se do Žatce někdy podíval, Husův pamětní kámen či nikoliv. Inspirací Vám může být Husův pamětní kámen, který vytvořili pracovníci muzea přímo pro výstavní sál. Vedle pomníku je připraven velký skicář, který čeká na Vaše návrhy. Výstava o Husovi je prodloužena v žateckém Regionálním muzeu do 28. 2. 2016.

PhDr. Milada Krausová, historička RMŽ

Hus Worms  IMG_8929

Otevření výstavy

25. června na svátek Jana byla v hlavní budově muzea zpřístupněna výstava Za Husem k sousedům.
Výstava potrvá do 30. prosince 2015.
Autorkou výstavy je historička muzea PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod