Domovská stránka Muzem Žatec Hlavní budova Muzem Žatec O muzeu Muzem Žatec Sbírky Muzem Žatec Archeologická sbírka - fond bývalého muzea v Podbořanech

Archeologická sbírka - fond bývalého muzea v Podbořanech

Předměty ve sbírce pocházejí převážně z regionu Podbořanska (katastry okresů Louny, Chomutov a Rakovník), zcela ojediněle i z lokalit vzdálenějších (okr. Klatovy, okr. Karlovy Vary, okr. Plzeň-sever). Zastoupeny jsou následující lokality: Ahníkov, Běsno, Blatno, Blšany, Brody, Buškovice, Černčice,, Drahonice, Děkov, Dolánky, Hlubany, Holedeč, Hořovičky, Hrádek u Sušice, Chotěbudice, Chrášťany, Jesenice, Karlovy Vary, Kaštice, Kněžice, Kolešov, Kolešovice, Krásný Dvůr, Kryry, Letov, Ležky, Lhota, Liběšovice, Libořice, Malá Černoc, Mašťov, Měcholupy, Milošice, Mlýnce, Mory, Němčany, Nepomyšl, Neprobylice, Nové Třebčice, Očihov, Očihovec, Oploty, Petrohrad, Podbořany, Podbořanský Rohozec, Podlesice, Příbenice, Pšov, Rabštejn nad Střelou, Radonice, Siřem, Skupice, Soběchleby, Strojetice, Široké Třebčice, Tuchořice, Vadkovice,, Valov, Velečín, Veliká Ves, Velká Černoc, Vidhostice, Vrbice, Vroutek, Zlovědice, Žatec, Želeč, Železná.

Sbírkové předměty reprezentují pravěké, časně historické, raně středověké a středověké osídlení výše popsaného území. Ojediněle jsou ve sbírce i předměty novověkého původu. Zastoupeny jsou následující archeologické kultury a období: paleolit (?), mezolit až eneolit, neolit, kultura lineární, kultura vypíchaná, k. schussenriedská, k. nálevkovitých pohárů, k. kulovitých amfor, k. šňůrová, k. řivnáčská, pozdní eneolit, k. zvoncovitých pohárů, doba bronzová, k. únětická, k. mohylová, k. knovízská, k. štítarská, k. halštatská, k. laténská, k. římská, k. stěhování národů, pražský typ, k. hradištní, středověk, novověk, pravěk - blíže neurč., antika. Vznik sbírky úzce souvisí s konstituováním Spolku pro pěstování vlastivědy soudních okresů Podbořany a Jesenice (Verein zur Pflege der Heimatkunde fűr die Gerichtsbezirk Podersam und Jechnitz) dne 13.5.1926. Nedlouho poté bylo zřízeno vlastní muzeum v prostorách učňovské školy v Podbořanech; kniha návštěvníků začíná zápisem ze dne 26.6.1927. Jeho sběrná oblast byla totožná s tehdejším podbořanským politickým okresem, sbírkový fond narůstal díky darům příznivců a pozůstalostem (např. dr. Baerenreithera z Mlýnců). Zcela ojedinělou akcí se stal archeologický výzkum na Rubíně v 30. letech, vedený H. Preidelem, na kterém se finančně podílelo i podbořanské muzeum. Vlastní archeologickou aktivitu začalo vyvíjet až po připojení Sudet k Německu, kdy byl jmenován okresním konzervátorem A. Ratt (Valov, Chotěbudice, Podbořany). Ke konci války čítal fond archeologie něco přes 600 předmětů, mimo nálezů z Preidelova výzkumu na Rubíně. Nové přírůstky sbírek byly publikovány v odborném tisku zřídka, zpravidla v časopisech Unsere Heimat a Sudeta. Po roce 1945, za působení M. Marka jako správce, dostalo muzeum nové místnosti a zároveň bylo obohaceno o sbírky odsunutých Němců (dr. A. Tobische ze Železné, A. Hofbauera a A. Siegla z Podbořan, p. Hartmanna z Dolánek a materiálu z Podbořanska získaného pracovníky zrušeného Úřadu pro pravěk se sídlem v Teplicích). Vlastní sbírkotvornou činnost téměř nevyvíjelo. Z dalších událostí stojí za zmínku pouze odebrání místností muzeu v prosinci 1948 a jeho přestěhování na zámek v Krásném Dvoře někdy v 50. letech. K oživení činnosti dochází až v roce 1959, kdy se správcem stává Jindřich Sládek. 12.9.1959 je ustaven Vlastivědný kroužek přátel muzea a zřejmě někdy v průběhu roku 1960 jsou přírůstkovým číslem opatřeny dosud neevidované starší archeologické nálezy. Od roku 1961 působil v muzeu Fr. Šíma, který jako první po dlouhé době rozšířil jeho sbírky vlastním terénním výzkumem. Slibně se rozvíjející činnost byla bohužel přervána roku 1963 zrušením muzea v souvislosti se správní reformou z roku 1960. Poslední návštěvníci se zapsali do knihy hostů 21.5.1963. Dnes je sbírka součástí fondů Regionálního muzea v Žatci. V 80. létech byla provedena komplexní revize a nové uložení sbírkových předmětů a v roce 1992 publikován odborný katalog celého fondu včetně rejstříku kultur a prostorové identifikace lokalit v základních mapách 1:25 000.

Sbírka je tvořena různorodým archeologickým materiálem většinou fragmentárního charakteru, ale i jednotlivými ojedinělými nálezy z různých materiálů. Většinou jde o zlomky keramiky a keramiku, kosti zvířecí, antropologický materiál, mazanici a technickou keramiku (tyglík, dyzna), přesleny, závaží, štípaná industrie, broušená industrie, vývrtky, brousky, opracované kameny, drtidla a mlýny, měděné předměty, bronzové předměty (nástroje, zbraně, šperky a součásti oděvu), železné předměty (nástroje, zbraně, šperky, součásti oděvu, stavební železo, zemědělské nástroje a součásti postrojů), skleněné předměty, uhlíky a dřevěné předměty, malakologický materiál (mušle, škeble, ulity), švartnové předměty, struska, mince, střešní krytina, pseudoartefakty MATERIÁLY: keramika, kost, paroh, zuby, kámen, jantar, měď, železo, slitiny kovů (převážně bronz), sklo, dřevo, švartna, struska.

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod