Domovská stránka Muzem Žatec Hlavní budova Muzem Žatec O muzeu Muzem Žatec Sbírky Muzem Žatec Archeologická sbírka - hlavní fond archeologie muzea v Žatci

Archeologická sbírka - hlavní fond archeologie muzea v Žatci

Předměty ve sbírce pocházejí v převážné většině z regionu Žatecka (území bývalých okresů Žatec, Podbořany a Louny ve stavu před r. 1960). Hojněji je zastoupen i okres Chomutov. Ojediněle jsou ve sbírce i předměty ze vzdálenějších lokalit (okr. Rakovník, okr. Plzeň-sever, okr. Karlovy Vary, okr. Teplice, západní Čechy). Zcela výjimečně jsou zastoupeny sbírkové předměty z území mimo republiku (Itálie, Egypt). Nálezy pocházejí z následujících lokalit: Ahníkov, Bezděkov, Běšice, Bílenec, Bítozeves, Blatno, Blažim, Blšany u Podbořan, Brody, Březno u Loun, Březno u Chomutova, Břežany, Břvany, Buškovice, Bystřice, Cárka, Čachovice, Čejkovice, Čeradice, Černčice, Čermníky, Černovice, Čínov, Deštnice, Děkov, Dobroměřice, Dobříčany, Dolánky, Dolejší Hůrky, Drahomyšl, Drahonice, Droužkovice, Dubčany, Hlubany, Holedeč, Holedeček, Hořesedly, Hořetice, Hořovičky, Hradiště, Hrádek u Sušice, Hrušovany, Hříškov, Chomutov, Chotěnice, Chrášťany, Chudeřín, Jesenice, Jezeří, Kadaň, Karlovy Vary, Kaštice, Kličín, Kluček, Kněžice, Kolešov, Kolešovice, Kounov, Krásný Dvůr, Kryry, Lažany, Letov, Levonice, Ležky, Lhota u Nečemic, Libčeves, Libědice, Liběšice, Liběšovice,, Libočany, Libořice, Líčkov, Lipenec, Lipno, Lišany, Lomazice, Lužice, Malá Černoc, Malé Březno, Malnice, Markvarec, Maštov, Měcholupy, Milčeves, Milošice, Mlýnce, Moravěves, Mory, Mradice, Nehasice, Nechranice, Nepomyšl, Neprobylice, Němčany, Nové Sedlo, Nové Třebčice, Očihov, Očihovec, Oploty, Opočno, Oráčov, Petrohrad, Pětipsy, Počedělice, Počerady, Podbořany, Podbořanský Rohozec, Podlesice, Poláky, Postoloprty, Přečáply, Příbenice, Pšov, Rabštejn, Radíčeves, Radonice, Raná, Rokle u Kadaně, Roztyly, Rvenice, Rybňany, Sádek, Sedčice, Selibice, Siřem, Skupice, Soběchleby, Soběsuky, Staňkovice, Stekník, Stránky, Stranná, Strkovice, Strojetice, Stroupeč, Strupčice, Sýrovice, Široké Třebčice, Škrle, Tatinná, Tlestky, Trnovany, Truzenice, Třeskonice, Třískolupy, Tuchořice, Tvršice, Údlice, Vadkovice, Valov, Velečín, Velemyšleves, Veletice, Veliká Ves, Velká Černoc, Větrušice, Vičice, Vidhostice, Vikletice, Vilémov, Vinaře, Vrbice, Vroutek, Všehrdy, Vysoké Třebušice, Zabrušany, Záhoří, Zálezly, Zalužice, Zbrašín, Zlovědice, Žabokliky, Želeč, Železná, Žíželice, Žatec. V některých případech jsou deponovány i blíže nelokalizovatelné archeologické nálezy.

Sbírkové předměty reprezentují pravěké, časně historické, raně středověké a středověké osídlení výše popsaného území. Ojediněle jsou ve sbírce i předměty novověkého původu. Zastoupeny jsou následující archeologické kultury a období: paleolit, neolit, kultura lineární, kultura vypíchaná, k. schussenriedská, k. nálevkovitých pohárů, k. kulovitých amfor, k. šňůrová, k. řivnáčská, pozdní eneolit, k. zvoncovitých pohárů, doba bronzová, k. únětická, k. mohylová, k. knovízská, k. štítarská, k. bylanská, k. halštatská, k. laténská, k. římská, k. stěhování národů, pražský typ, raný středověk (k. hradištní), vrcholný středověk, novověk, pravěk - blíže neurč., antika, předměty egyptského starověku. Sbírkový fond byl postupně vytvořen úsilím řady institucí a jednotlivců od r. 1896. Od té doby jsou rovněž kontinuálně vedeny inventáře. Podstatná část fondu vznikla činností Městského muzea v Žatci a akvizicemi sbírek soukromých regionálních badatelů (Födische, Gerstenhöfera sen. a jr., Tischera, Lohmera, Sýkory). Pouze ojedinělé předměty pocházejí z bývalého Českého menšinového muzea. Po r. 1945 se sbírka stala fondem Okresního muzea v Žatci a byla vlastní sbírkotvornou činností dále rozšiřována. Na jejím budování a evidenci se podíleli zejména M. Wurdinger, H. Preidel, H. Födisch, Fr. L. Kopecký, Anton Schmiedl, M. Jančák, J. Bubeník. Dnes je tento fond uložen v depozitáři AD1 (celé nádoby a jejich větší zlomky, mlýny, drtidla apod.) a v depozitáři AD2 (fragmentární archeologický materiál). Hodnotné předměty jsou uloženy v trezoru, výběr nálezů je umístěn ve stálé archeologické expozici muzea. Práci se sbírkou umožňuje průběžně doplňovaná počítačová databáze -Sbírky-. Sbírka je i v současné době rozšiřována vlastními terénními výzkumy. Podrobná historie sbírkového fondu a kompletní přehled existující dokumentace je obsažen v publikaci -Z historie žateckého muzejnictví-, Žatec 1997.

Sbírka je tvořena různorodým archeologickým materiálem většinou fragmentárního charakteru, ale i jednotlivými ojedinělými nálezy z různých materiálů. Většinou jde o zlomky keramiky a keramiku, kosti zvířecí, antropologický materiál, mazanici a technickou keramiku (tyglík, dyzna, vodovodní trubka, kadlub), přesleny, závaží, štípaná industrie, broušená industrie, vývrtky, brousky, opracované kameny, drtidla a mlýny, závaží, měděné předměty, bronzové předměty (nástroje, zbraně, šperky a součásti oděvu, součásti koňských postrojů), železné předměty (nástroje, zbraně, šperky, součásti oděvu, stavební železo, zemědělské nástroje a součásti postrojů), skleněné předměty (korálky, nádobky, zlomky náramků), uhlíky a dřevěné předměty, malakologický materiál (mušle, škeble, ulity), švartnové předměty, struska, mince, hřivny, střešní krytina, pseudoartefakty. MATERIÁLY: keramika, kost, paroh, zuby, kámen, jantar, měď, železo, slitiny kovů (převážně bronz), zlato, stříbro, sklo, dřevo, švartna, struska.

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod