Domovská stránka Muzem Žatec Hlavní budova Muzem Žatec Expozice Muzem Žatec Kabinet chmelových známek Muzem Žatec 18. Chmelové známky zeměd.školy v Žatci

18. Chmelové známky zeměd.školy v Žatci

18. Chmelové známky zemědělské školy v Žatci

Žádosti o zřízení odborné zemědělské školy v Žatci, iniciované Zemědělským a lesnickým okresní spolkem pro Žatec a Postoloprty, vyhověl Zemský sněm Království Českého roku 1894. První výuka proběhla v zimě 1895/96.

Školní ústav od svého založení prodělal řadu proměn (např. ve způsobu výuky, její délce, požadovaném věku studujících atd.), o tom vypovídají i poměrně četné proměny názvu školy. Uveďme ve stručnosti přehled názvů, které zemědělská škola v Žatci užívala od svého ustavení do počátku šedesátých let 20. stol.

Od roku 1895 působila škola pod názvem Zimní zemědělská škola v Žatci (Winter Ackerbauschule) s letními kurzy pro chmelařství, ovocnářství a zelinářství. S otevřením nové školní budovy 1. prosince 1908 byla škola přeměněna na Chmelařsko-zelinářskou školu císaře Františka Josefa I. v Žatci (Kaiser Franz Josef I. Hopfen und Gemüsebauschule in Saaz) a stala se první školou tohoto druhu v Čechách. Pod tímto názvem probíhala výuka do vypuknutí první světové války, s absencí jména mocnáře pak od roku 1919 do roku 1923, kdy byla škola úředně přejmenovaná na Odbornou školu hospodářskou (Landwirtschaftliche Fachschule). Od roku 1945 je ve spisech uváděn název Rolnicko-chmelařská škola v Žatci. Ve výnosu MŠVU (Ministerstvo školství, věd a umění) z 10. prosince 1949 se uvádí název Rolnická škola pěstitelská v Žatci. Existence této školy se završila školním rokem 1951/52. Ve školních dokumentech z toho roku je užíváno razítko s názvem Rolnická škola chmelařská v Žatci. Následující školní rok zahájil krátkou éru zemědělských mistrovských škol (ZMŠ), která trvala do roku 1958. Oficiální název ústavu byl Zemědělská škola mistrovská - obor chmelařský. Od září 1958 byla zahájena výuka prvního ročníku Zemědělské technické školy (ZTŠ). Ve školním roce 1961/62 se škola dostává pod názvem Střední zemědělská technická škola (SZTŠ) zpět pod pravomoc ministerstva školství, z níž byla ve školním roce 1950/51 částečně převedena pod ministerstvo zemědělství.

Součástí školních pozemků byly i chmelnice. Již v roce 1900 je zmiňována chmelnice, zapůjčená městem k pokusným účelům. Její rozloha činila 1,15 ha a měla 6045 rostlin. Roku 1928 je uváděno již 7239 rostlin. Na konci 2. svět. války patřily škole pozemky o rozloze 6,2773 ha, které byly z většiny v pronájmu.

Roku 1946 byl přidělen škole statek o výměře kolem 50 ha, do roku 1960 pak vzrostla výměra školního statku na 120 ha. Tyto pozemky byly v roce 1960 předány nově založenému státnímu statku v Žatci a ZTŠ převzala školní statek v Měcholupech (bývalý Dreherův velkostatek), k němuž bylo připojeno tamní JZD. Výměra školního statku dosáhla 543 ha, z toho rozloha chmelnic činila 40 ha.

Dvě školní chmelové známky, které se dochovaly do dnešních dob, jsou zajímavé především svým neobvyklým vydavatelem. Z názvů školy, uvedených na jejich lících, lze spolehlivě určit interval doby jejich vzniku. U mosazné ražby s lícní legendou LANDWIRTSCHAFTL. FACHSCHULE SAAZ lze omezit dolní časovou hranici ražby rokem 1923, horní pak možno odhadnout podle opotřebení známky nejpozději na druhou polovinou dvacátých let 20. stol. Výroba hliníkové známky s textem ŠKOLNÍ STATEK ZMŠ V ŽATCI musela být realizována v roce 1952 nebo krátce poté, pozdější ražba z let blíže roku 1958 je méně pravděpodobná. Obě známky byly vyraženy v Žatci, starší v ražebně Rudolf Lässig, mladší v tomtéž závodě, který po znárodnění působil do konce padesátých let 20. století pod názvem Mechanika.

Mosaz, průměr 25,4 mm Mosaz, průměr 25,4 mm
Mosaz, průměr 25,4 mm

Hliník, průměr 21,4 mm Hliník, průměr 21,4 mm
Hliník, průměr 21,4 mm

Lze předpokládat, že školní statek, zejména po roce 1960, používal papírové chmelové známky se zkratkou školy ZTŠ nebo SZTŠ a datem sklizně. V současnosti však nejsou známé. Méně pravděpodobná je po roce 1958 výroba školních plastových známek podobných těm, které požívala rakovnická SZTŠ a které byly produkovány rakovnickým podnikem TOS.

Zelený polyetylen, průměr 24,5 mm Zelený polyetylen, průměr 24,5 mm
Zelený polyetylen, průměr 24,5 mm

Upravená verze článku uveřejněného ve Chmelařské ročence 2005.

 

© Marek Cajthaml 2005

ZPĚT

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod