Domovská stránka Muzem Žatec Hlavní budova Muzem Žatec Expozice Muzem Žatec Kabinet chmelových známek

Kabinet chmelových známek

Kabinet chmelových známek byl zpřístupněn veřejnosti v květnu roku 2002. Jde o největší vystavovaný soubor účelových známek v České republice. Co se týče známek chmelových, je naše expozice bezesporu nejobsáhlejší veřejnou sbírkou tohoto druhu na evropském kontinentě.

V deseti vitrínách je zdokumentován vývoj chmelové známky v Čechách od nejstarších svépomocí zhotovených známek z konce devatenáctého století přes odborně vyrobené chmelové známky první poloviny století dvacátého až po plastové a papírové známky z doby kolektivního hospodaření na českém venkově (od padesátých do osmdesátých let 20. století). Máme více než 1800 kusů vystavených známek. Většina inventárních čísel je zastoupena dvěma exempláři umožňujícími pohled na obě strany známek. Sbírka je řazena abecedně podle místa, kde se známky užívaly. V současnosti jsou v expozici představeny ražby z mnoha desítek obcí okresů Louny, Rakovník, Chomutov a Litoměřice. Vystavený soubor tak poměrně dobře vypovídá o teritoriálním rozšíření ale i obrazové rozmanitosti českých chmelových známek. Největší počet vystavených exemplářů tvoří známky vyrobené v žatecké ražebně Rudolf Lässig. K dokreslení produkce této firmy jsou na okraji expozice prezentovány i další druhy účelových ražeb, jakými jsou známky na pivo, chléb...

Naší snahou je expozici doplňovat především známkami ze žateckého regionu a dalšími produkty žatecké ražebny. Zároveň, u co možno největšího počtu známek zastoupených pouze lícní stranou, doplnit i druhý exemplář. Sbírka je proto neustále rozšiřována a expozice doplňována novými přírůstky.

Dále vám představujeme seriál věnovaný těmto známkám. Přinášíme detailnější pohledy na určité skupiny chmelových známek příbuzných na základě nějakého společného vnějšího či vnitřního znaku. Jsou představeny ražby jednotlivých výrobců, známky určitých skupin vydavatelů, známky se zvláštním postavením v tomto numismatickém materiálu, ať už v důsledku uvedení neobvyklé nominální hodnoty či obrazu ražby nebo abnormality legendy. Nechybí ani historický úvod objasňující vznik a vývoj chmelové známky v Čechách, její postavení v numismatice a přehled literatury věnované chmelovým známkám.

Budeme vděční za všechny zajímavé podněty a připomínky k seriálu Kabinetu chmelových známek.

Související články:

1. Postavení chmelové známky mezi tzv. okrajovými jevy v numismatice, stručný historický vývoj chmelových známek
2. Ražebna Alexander Quintus v Chebu
3. Známky žatecké ražebny Rudolf Lässig
4. Chmelové známky vysokých nominálních hodnot a ražby Rudolfa Strunze z Malých Krhovic
5. Chmelové známky nízkých nominálních hodnot
6. Chyby na chmelových známkách
7. Ražby továrny na odznaky a stejnokrojní součástky Karnet a Kyselý Praha Žižkov
8. Jednověrtelové známky
9. Známky neznámých výrobců
10. Známky Antona Drehera mladšího
11. Známky s motivem chmele
12. Chmelové známky Schwarzenberků
13. Kontramarky, značky a doražby na chmelových známkách
14. Rubní strany chmelových známek na jiných druzích účelových známek
15. Známky vydavatelů pohlednic
16. Jiné druhy účelových známek užívané namísto chmelových
17. Rubní strany účelových známek firmy Rudolf Lässig
18. Chmelové známky zemědělské školy v Žatci
19. Anonymní známky
20. Dekorativní prvky na chmelových známkách žatecké ražebny Rudolf Lässig
21. Chmelové známky šlechty ve středních a severozápadních Čechách
22. Odraz první pozemkové reformy na chmelových známkách - známky zbytkových statků
23. Známky Německé osídlovací společnosti
24. Chmelové známky jednotných zemědělských družstev
25. Známky s bližším označením vydavatele
26. Německé chmelové známky a jejich nominální hodnoty
27. Chmelové známky Rytecko - mechanické továrny I. B. Pichl v Praze
28. Chmelová známka malíře Oskara Brázdy
29. Výrobní defekty čili technologické chyby a odchylky vzniklé při výrobě střížků a ražbě chmelových známek v žatecké ražebně Rudolf Lässig
30. Chmelové známky v písemnictví
31. Sbírka chmelových známek Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci
32. Další napodobování rubních stran chmelových známek?
33. Nestandardně vyrobené chmelové známky
34. Kovářská známka z plechu vyrobeného v Haliči
35. Anglické chmelové známky
36. Česká chmelová známka ražená v Německu?

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod