20. Dekorativní prvky

20. Dekorativní prvky na chmelových známkách žatecké ražebny Rudolf Lässig

Vzhled účelových známek od většiny výrobců je zpravidla jednoduchý, z uměleckého hlediska nic mimořádného. Dodejme, že umělecká kritéria nebyla pro jejich výrobu rozhodující. Výjimkou jsou některé ražby žižkovského závodu Karnet a Kyselý, pro který pracoval větší počet rytců, a tak jsou jeho výrobky pestřejší nežli produkty venkovských ražeben, jejichž návrhy razidel byly obyčejně dílem jediného autora.

Při zkoumání obrazové náplně lícních i rubních stran chmelových známek vyprodukovaných žateckou firmou Rudolf Lässig zaujme pestrá škála dekorativních prvků, které tato ražebna užívala tu ve větší, tu menší míře po celou dobu své existence na většině svých výrobků. Vyplňovaly střed pole, zakončovaly lícní legendu, sloužily jako rozdělovací znaménka opisů nebo vyvažovaly lícní obraz. Jejich výskyt je hojnější na starších známkách vyrobených v závěrečném období existence podunajské monarchie a v počátcích první republiky, což lze patrně přičíst na vrub snaze čelit v raných dobách firmy narůstající konkurenci ozdobným vzhledem svých výrobků.

Obligátní perlovcový kruh, pěti či vícehroté hvězdičky nebo kuličky užívali rytci kolků prakticky ve všech soudobých ražebnách. Zastavme se blíže u těch ozdob, které se vyskytují pouze na produktech žatecké ražebny a které do značné míry utvářejí její fabriku.

Nejcharakterističtější žateckým chmelovým známkám jsou geometrické obrazce tvořené kuličkami perlovce zpravidla na ploše rubu. V nich bývá obyčejně situována nominální hodnota známky. Nejčastěji mají podobu ondřejského kříže (obr. 1a-1c), hojně zastoupené jsou i rozmanité perličkové hvězdy (obr. 2-6).

1a.jpg
Obr. 1a
1b.jpg
Obr. 1b
1c.jpg
Obr. 1c
2.jpg
Obr. 2
3.jpg
Obr. 3
4.jpg
Obr. 4
5.jpg
Obr. 5
6.jpg
Obr. 6
 

Pozoruhodnou zvláštností, kterou nacházíme na starších ražbách z doby kolem první světové války, jsou ozdoby vyplňující prázdnou plochu lícní strany, např. mřížkování (obr. 7a-7c) a tečkování (obr. 8a - 8d), ale i složitější obrazce (obr. 9). Co případ, to originál (obr. 10-20).

7a.jpg
Obr. 7a
7b.jpg
Obr. 7b
7c.jpg
Obr. 7c
8a.jpg
Obr. 8a
8b.jpg
Obr. 8b
8c.jpg
Obr. 8c
8d.jpg
Obr. 8d
9.jpg
Obr. 9
10.jpg
Obr. 10
11.jpg
Obr. 11
12.jpg
Obr. 12
13.jpg
Obr. 13
14.jpg
Obr. 14
15.jpg
Obr. 15
16.jpg
Obr. 16
17.jpg
Obr. 17
18.jpg
Obr. 18
19.jpg
Obr. 19
20.jpg
Obr. 20
 

Prázdné mincovní pole, užijeme-li numismatické terminologie, nad a pod jednořádkovým nápisem někdy vyplňují horizontálně situované ozdoby nebo arabesky. (obr. 21, 22a, 22b, detail 1-2 ) Dlužno poznamenat, že podobné řešení se vyskytuje rovněž na účelových známkách jiného původu.

21.jpg
Obr. 21
22a.jpg
Obr. 22a
22b.jpg
Obr. 22b
detail-1.jpg
Detail 1
detail-2.jpg
Detail 2
 

Na pozdějších ražbách z období předmnichovské republiky zdobnosti ubylo. Dekorativní prvky se vyskytují v menší míře a jejich uspořádání v ploše je pravidelně rozvržené - zaujímají geometrické obrazce - kruhy, čtverce, kříže..., často ale pouze oddělují slova legendy. (obr. 23-33).

23.jpg
Obr. 23
24.jpg
Obr. 24
25.jpg
Obr. 25
26.jpg
Obr. 26
27.jpg
Obr. 27
28.jpg
Obr. 28
29.jpg
Obr. 29
30.jpg
Obr. 30
31.jpg
Obr. 31
32.jpg
Obr. 32
33.jpg
Obr. 33
 

Dílčí ozdobné prvky nejčastěji užívané na chmelových známkách vyrobených žateckou ražebnou jsou routové hvězdy (obr. 1a, 17 a detail 3 ), routové kosočtverce (obr. 6, detail 4 ), stylizované rostlinky (výhonky) v mnoha obměnách (obr. 1a, 2b, 3, 4, 7a, 8a, 8c, 21-22b, 29-30, detaily 5-8 ) a rozmanité květy (obr. 1b, 31, detaily 9-11 ). Doprovází je celá řada dalších prvků (např. obr. 32 a 33), které doplňují jak složitější perlovcové útvary na rubu, tak i obraz líce.

detail-3.jpg
Detail 3
detail-4.jpg
Detail 4
detail-5.jpg
Detail 5
detail-6.jpg
Detail 6
detail-7.jpg
Detail 7
detail-8.jpg
Detail 8
detail-9.jpg
Detail 9
detail-10.jpg
Detail 10
detail-11.jpg
Detail 11

Podle výše uvedených obrazových prvků, které se na výrobcích jiných firem nevyskytují a pokud ano, pouze ojediněle a v odlišném provedení, lze celkem spolehlivě identifikovat výrobky žateckého závodu i v případech, kdy se použitý typ rubní strany nevyskytuje mezi již určenými reversy ze stálé firemní nabídky.

Z těchto důvodů lze vyslovit hypotézu, že razidla známek s nápisem HOPFEN (obr . 22a-22b) (viz 9. díl), užívaných bez dvou výjimek výlučně na Litoměřicku a Úštěcku, jsou výrobky žatecké ražebny Rudolf Lässig.

 

 

© Marek Cajthaml 2005

ZPĚT

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - více zde

Pracoviště Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod