21. Chmelové známky šlechty

21. Chmelové známky šlechty ve středních a severozápadních Čechách

Vyjma knížecího rodu Schwarzenberků, jehož ražby již byly opakovaně popsány, vlastnily rozsáhlé pozemky ve středních a severozápadních Čechách i další významné feudální rody. Jejich chmelové známky však nejsou známy v počtu srovnatelném se schwarzenberskými známkami či ražbami Antona Drehera. O všech, které se dochovaly, lze napsat, že patří ke vzácnějším.

Připomeňme, které rody měly své državy ve výše uvedeném teritoriu. V písemnictví jsou uváděny tyto: Černínové z Chudenic, Fürstenberkové, Hohenlohe, Lobkowiczové, Thunové, Thurnové-Valsassina a Wallisové. Kromě nich zde nacházíme i příslušníky nižší šlechty.

Přestože dvory obou černínských velkostatků - Petrohrad a Krásný Dvůr-Mašťov - ležely v řadě obcí s letitou tradicí pěstování chmele, dosud se nepodařilo rozpoznat ani jedinou známku, která by se dala jednoznačně přisoudit tomuto významnému českému rodu. Mezi sběrateli je za černínskou považována známka s iniciály E. C. na líci interpretovanými jako Eugen Czernin (viz zde). K jejímu definitivnímu určení však chybí přesvědčivé důkazy.

Známky s legendou DVŮR KRUŠOVICE jsou v písemnictví uváděny jako ražby fürstenberského panství. Za předmnichovské republiky je zmiňován mezi fürstenberským majetkem poplužní dvůr v Povlčíně, dříve součást velkostatku v Olešné, a krušovický velkostatek s pivovarem. Fabrika chmelových známek obou vzájemně blízkých lokalit ukazuje na jejich společný původ.

01.jpg  01r.jpg
Obr. 1
02.jpg  02r.jpg
Obr. 2
03.jpg  03r.jpg
Obr. 3
04.jpg  04r.jpg
Obr. 4

Panství Červený Hrádek na Chomutovsku patřilo od 19. století rodu Hohenlohe-Langeburg. Důsledkem první pozemkové reformy byla parcelace červenohrádeckého velkostatku, po níž zůstaly v rodovém držení pouze dvory v obcích Červený Hrádek, Otvice a Údlice (druhý a třetí byly pronajaty). Vznik známek s nápisem HOHENLOHE na líci lze nejspíše vročit do období první republiky. Pro uvedenou dobu výroby vypovídají i použité rubní strany známek zhotovených v závodě Rudolf Lässig Žatec, které jsou charakteristické žateckým ražbám z raného období předmnichovské republiky.

05.jpg 05r.jpg
Obr. 5
06.jpg 06r.jpg
Obr. 6

Hraběcímu rodu Wallisů sv. pánů z Carringhmainu náleželo fideikomisní panství Kolešovice s řadou dvorů. Po první pozemkové reformě zůstal v majetku rodu pouze velkostatek v Kolešovicích, na kterém obíhaly známky s lícní legendou DOMAINE WALLIS KOLESCHOWITZ.

07.jpg  07r.jpg
Obr. 7
08.jpg  08r.jpg
Obr. 8
09.jpg  09r.jpg
Obr. 9
10.jpg  10r.jpg
Obr. 10

Panský rod Zessnerů ze Spitzenberka připomínají známky dvora Dobříčany s legendou HERRSCHAFT DOBRITSCHAN. Některé indicie ukazují na to, že tyto pozoruhodné ražby mohly mít původ v chebském závodě Alexander Quintus na přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století.

11.jpg 11r.jpg
Obr. 11

Měděnou známku s opisem Dr. SCHREITTER-SCHWARZENFELD KAADEN vydal za první republiky některý z členů rodiny rytířů Schreitterů-Schwarzenfeldů. Ve druhé polovině 19. století jsou sv. páni Schreiter-Schwarzenfeldové uváděni jako držitelé podbořanského panství. Příslušníci kadaňské větve rodu zastávali v období Rakouska-Uherska významné vojenské a politické posty, za předmnichovské republiky pak provozovali advokátskou praxi.

12.jpg  12r.jpg
Obr. 12

Výše uvedené ražby patrně s výjimkou dobříčanské vznikly bezpochyby v době předmnichovské republiky. Vyplývá to z absence šlechtických titulů, které, jak známo, vyhlášením republiky ztratily platnost a zákonem č. 61/1918 byl vydán nejen zákaz jejich užívání, ale zákonem č. 268/1936 byly stanoveny i sankce za jejich používání. Fürstenberské známky vyrazil pražský závod Karnet a Kyselý, ostatní byly vyrobeny v žatecké ražebně Rudolf Lässig.

V současnosti nejsou známé známky knížecího rodu Lobkowiczů, hrabat Thunů, hrabat z Thurnu a Valsassiny a hrabat z Herbersteinu. Lze se pouze domnívat, že lobkowiczké známky mohly být vydány v obcích náležících k velkostatkům Poláky a Vintířov, chmelové známky rodu Thun-Hohenstein pro dvory v obcích, jež byly součástí velkostatků Klášterec nad Ohřía Peruc.Hrabata z Thurnu a Valsassiny pravděpodobně vydala známky pro obce velkostatku Valeč-Libkovice, hrabata z Herbersteinu pro dvory velkostatku Nepomyšl. Chmelové známky těchto rodů s určitostí předcházely známkám, které vydali pozdější vlastníci půdy - majitelé zbytkových statků a kolonisté.

Možným vysvětlením malého počtu v současnosti známých známek šlechtických velkostatků by mohla být skutečnost, že byly zhotoveny svépomocí s obrazem či textem s malou výpovědní hodnotou. Takové známky pak mohou být nerozpoznány mezi kvantem dosud neurčených tzv. kovářských známek.

 

© Marek Cajthaml 2005

ZPĚT

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba
Hlavní budova + Křížova vila
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Pracoviště Stará papírna
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO: 13.00 - 17.00
NE a PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
Vstupné: Hlavní budova a Křížova vila
prohlídka jedné budovy
jednotlivci: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 5,- Kč, ZS,SŠ a VŠ á 20,- Kč
 
prohlídka budov RMŽ a KV
jednotlivci: základní 45,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 8,- Kč, ZŠ, SŠ a VŠ á 30,- Kč
 
vstup zdarma
AMG, ZTP, novináři (po předložení průkazu)
děti do 6 let
 
Vstupné: Stará papírna
zdarma
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.