Domovská stránka Muzem Žatec Hlavní budova Muzem Žatec Perličky z depozitáře

Perličky z depozitáře

Po pětileté sérii publikování článků o zachráněných exponátech chystáme od nového roku 2022 Perličky z depozitáře. A máte se nač těšit! Postupně budeme prezentovat velmi zajímavé exponáty, které mají svoji historii a příběh. Představíme slavná brka, kterými se podepisovali např. císař František I., Ferdinand V., František Karel nebo Štěpán Habsburský, střelecké terče od žateckých starostů, štít patronky města Žatecie, fakturu z kartonážky, diplom pro starostu Hassmanna, portréty Marie Terezie v muzejních sbírkách, překvapení pod Leninem, vánoční válečné odznaky a mnoho dalších skvostů z našich sbírek. Seriál připravuje historička muzea PhDr. Milada Krausová, PhD.
 
1. díl: Slavné brky, 2. díl Terč od budoucích žateckých starostů 3. díl Štít patronky města Žatecie
 
 
 
 
1. díl Slavné brky
 

Zatímco dnes se slavní návštěvníci zapisují do pamětních knih propiskami či pery, dříve se používal husí brk. Podepsal- li se jím sám panovník, byl zvláště pečlivě uchováván. V žateckém Regionálním muzeu najdeme ve sbírkách několik nenápadných, ale slavných brků. Nejzajímavější je ten, kterým se podepsal při své návštěvě Žatce do staré pamětní knihy František I. Další zápis učinil dle pramenů do pamětní knihy ostrostřelecké.
 
Brk s násadou pro císaře Františka I. 1833Jeho brk je opatřen speciální stříbrnou násadou s nápisem „Mit dieser Feder schrieb am 6-ten August 1833 Seine Majestaet Franz I." V překladu tedy: „Tímto brkem psalo 6. srpna 1833 jeho veličenstvo František I." Panovník ho použil buď na radnici nebo v budově Střelnice (v místech dnešního autobusového nádraží). Historik města A. Seifert totiž v historkách o Františkovi I. zmínil, že mu na Střelnici dali zvláštní "stříbrné" brko, které ho zaujalo. Stříbrná ozdoba, nebo minimálně text nápisu však mohl být doplněn pochopitelně také až poté, co ho panovník použil.
 
Císař František I. se svojí svojí čtvrtou manželkou Karolínou Augustou Bavorskou strávil ve městě necelé tři dny (5. – 7. srpna 1833). Bydlel v domě č.p. 136 na Kostelním (dnes Hošťálkovo) náměstí. Byl o pro něj připraven bohatý program, ze kterého je nejznámější předvedení chmelového tance přímo před okny domu. Scéna s tancem byla zachycena rovněž na dobové rytině v knize z cesty Františka I. po Čechách, jejíž součástí byla i návštěva Žatce.
 
Protože František k velké lítosti obyvatel Žatce zemřel již roku 1835, zažilo město další císařskou návštěvu již 17. – 18. září 1835. Tehdy přijel nový český král a rakouský císař Ferdinand V. (I.) Dobrotivý s manželkou Marií Annou Karolinou. Bydleli ve stejném domě. I z jeho návštěvy se ve městě dodnes zachoval brk, kterým se podepsal. Ovšem již bez ozdobného štítku.
 
Brk pro Štěpána Habsburka 1841A další brky? Místní pečlivě uschovali a popsali také ten, kterým se podepsal roku 1840 při své krátké návštěvě Žatce František Karel, otec budoucího známého císaře Františka Josefa. Přežil i brk připomínající návštěvu arcivévody Štěpána Habsburského, který město navštívil roku 1841. Informace o výjimečnosti slavných brků byly připojeny na původní obaly, aby nedošlo k záměně. Všechny brky, nebo chcete-li brka, jsou dnes uloženy v depozitáři muzea v budově Staré papírny.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

2. díl Terče od budoucích žateckých starostů
 

Terč darovaný ostrostřelcům Theodorem  v. SchönfeldMezi souborem v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci dochovaných ostrostřeleckých terčů z 19. století najdeme také dva, které spolku darovali budoucí žatečtí starostové ze známého rodu von Schönfeld. První z nich má poněkud lechtivý motiv. Popsán je jako Překvapení v lázni. Zachycuje (doufejme) milostné laškování v lesní tůni zobrazené v kruhovém rámečku. Polonahá dívka je "překvapena" svým milým při koupeli uprostřed lesa. Terč byl aktivně používán, najdeme na něm několik zásahů. Jeho základem je dřevěná deska, rozměry jsou 55 x 58 cm. Ostrostřelcům ho daroval mladý Theodor Ritter von Schönfeld v červnu roku 1837, jak dosvědčuje černý nápis v rozích terče. Víme, že Theodor, narozený roku 1816 se stal členem spolku roku 1836, od roku 1843 byl ostrostřeleckým hejtmanem. Starostou Žatce byl zvolen poprvé roku 1855. Povoláním byl knihkupec.

Terč darovaný ostrostřelcům Konstantinem v. SchönfeldDruhý z terčů daroval ostrostřelcům Theodorův syn Konstantin (Constantin), který byl povoláním advokát. Byl také aktivní v ostrostřeleckém spolku a stal se jeho hejtmanem. I on daroval svým druhům terč ještě předtím, než se stal starostou, konkrétně roku 1885. Starostou byl zvolen o tři roky později.


Konstantinův terč má rozměry 60 x 60 cm. Tvoří ho kresba přichycená na dřevěnou desku. Na terči je na černém pozadí v osmiúhelníku realisticky zobrazena budova Střelnice, která stávala v místech dnešního autobusového nádraží.

Před Střelnicí stojí ostrostřelci ve svých uniformách s péřovým kloboukem a jedna dáma v modrých šatech. Nad budovou vlaje prapor v rakouských barvách. Zachyceny jsou rovněž stromy v okolí a tehdejší pouliční lampy. Okraje terče i osmiúhelníku zdůrazňují plastické lišty zlaté barvy. Součástí je německý nápis se jménem sponzora i datací umístěný nahoře a dole, opět ve zlaté barvě. Přes kresbu Střelnice je namalován terč, v jehož prostředku je patrný jediný "zásah". Je pravděpodobné, že tento terč byl určen jako cena pro vítěze, či jako upomínka, právě proto, že má jen jeden zásah. Dosud neprošel restaurováním. Spolu s dalšími spolkovými památkami, ke kterým patří např. ostrostřelecký klobouk, je uložen v depozitáři ve Staré papírně.

Ostrostřelci patřili kdysi k nejaktivnějším a nejvlivnějším místním spolkům bez jejichž účasti se nemohla obejít žádná velká kulturní akce či slavnost. Budova Střelnice zažila i návštěvy několika panovníků a dalších členů habsburské dynastie. 

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Pracoviště Stará papírna

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO: 13.00 - 17.00
NE a PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
 
Vstupné:
prohlídka jedné budovy
jednotlivci: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 5,- Kč, ZŠ,SŠ a VŠ á 20,- Kč
 
kumulované vstupné (dvě budovy)
jednotlivci: základní 45,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 8,- Kč, ZŠ, SŠ a VŠ á 30,- Kč
 
vstup zdarma
AMG, ZTP, novináři (po předložení průkazu)
děti do 6 let
 
Od 1. 1. 2022 na hlavní budově muzea
lze platit i kartou.
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod