Střelnice

č.p. 617
Počátkem 19. století fungoval v Žatci sbor městských ostrostřelců, který měl právo nosit vlastní uniformu, zbroj i vlajku. V místě původní staré střelnice si sbor za podpory tehdejšího purkmistra Wenzela Kopřivy, krajského hejtmana Wussina a žateckého měšťanstva postavil v roce 1827 nový objekt.
 
Povolení ke stavbě získali ostrostřelci 12. ledna 1827 a již 17. května 1827 byl na místě původní dřevěné stavby po požehnání děkanem P. Theophilem Singerem slavnostně položen základní kámen. V čele ostrostřelců tehdy stál Franz Bruder (Broudre), majitel realit a žateckého hotelu Zlatý anděl, dědeček JUDr. Broudreho, pozdějšího zakladatele parku pod nemocnicí. Jeho jméno proto bylo po dokončení stavby uvedeno na černé mramorové pamětní desce, umístěné v západní štítové straně budovy. Nápis zněl: Saazer SChVItzengeseLLsChaft erbaVte es Vnter Ihrem HaVptManne Franz BrVDer.
 
Nová reprezentativní budova měla v přízemí restauraci, byt pro hospodského, který byl situován při zdi městského opevnění a vzadu byla umístěna vlastní střelnice. V patře byl nad výčepem přibližně čtvercový sál, šatna a kuchyně. V r. 1835 byl rozšířen sklep pod budovou.
 
Ke Střelnici přiléhající dvůr a zahrada byly po dokončení stavby nově oploceny a od vstupní brány až k domu byla vysázena alej z koňských kaštanů.
 
Nová budova Střelnice žatecké střelecké společnosti byla první svého druhu v celém kraji, protože střelecké domy v Mostě, Kadani, Chomutově a Lounech byly postaveny později.
 
Střelnice se brzy stala centrem společenského dění v Žatci. Konaly se zde taneční zábavy, oslavy Masopustu, slavnosti Božího těla, oslavy narozenin Jeho veličenstva panujícího císaře, slavnostní nástupy při příležitosti královských střeleb v měsících květen a říjen, vycházely odtud nastoupené sbory při pohřbech zemřelých uniformovaných členů, konaly se slavnostní nástupy při příležitosti významných návštěv. Střelnici navštívilo i několik členů rodu Habsburků, např. František I. roku 1833 či Karel Habsburský roku 1910.
 
Budova byla využívána až do 80. let 20. století. V devadesátých letech byla prodána soukromému majiteli, který sice začal opravovat střechu, ale pak objekt více méně ponechal svému osudu.
 
Žatecká Střelnice byla zbourána v r. 2007. Stávala v zadní části dnešního autobusového nádraží.

 

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod