13. Kontramarky, značky a doražby

13. Kontramarky, značky a doražby na chmelových známkách

Na odborně ražených chmelových známkách se setkáváme s poměrně širokou škálou vbitých kontramarek, značek a doražeb, jejichž význam není vždy zcela jasný. Kontramarky obyčejně značí nového uživatele známek, značky označují pravděpodobně změnu hodnoty známky nebo mohou být dokladem jejího druhotného užití a doražbami byly opatřeny známky bez legendy, jež by vypovídala o jejich vydavateli a provenienci.

Nejvíce kontramarek bylo vyraženo v raných dobách kolektivizace českého venkova na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Jak o tom vypovídají pamětníci, členové JZD věnovali své soukromé známky pro potřeby družstva. To je označilo svou kontramarkou. Přeražené známky byly užívány dočasně, než vznikly první známky státních statků a jednotných zemědělských družstev. Nutno konstatovat, že takové řešení nebylo běžné a jak dokládá dochovaný materiál, hromadně k němu došlo pouze v obcích Hřivice - kontramarka D, Letov - kontramarka JZD, Libořice - kontramarka JZD, Malnice - kontramarka S, Skupice - kontramarka S a na kovářských známkách z Počedělic - kontramarka P a Lužné u Rakovníka - kontramarka JZD. Význam kontramarek je zřejmý, S - statek, SS - státní statek, JZD - jednotné zemědělské družstvo, D - družstvo nebo jde o počáteční písmeno názvu obce. Záhadnější jsou doražby "55" a "77" na soukromých známkách z Janova a Libořic. Snad šlo o číslování JZD.


0393-hrivice-cyprian-j.jpg 0393r.jpg
Mosaz, průměr 20,7 mm

0626-letov-j-riha.jpg 0626r.jpg
Měď, průměr 21,4 mm

1275-skupice-kraupner-a.jpg 1275r.jpg
Mosaz, průměr 21,6 mm

0699-liborice-j-anacker.jpg 0699r.jpg
Zinek, průměr 25,5 mm

0450-janov-a-amler.jpg 0450r.jpg
Mosaz, průměr 25,5 mm

Ke změnám uživatelů známek docházelo však i v soukromém sektoru, ať už před nebo po druhé světové válce. Příkladem předválečné privátní kontramarky je J V L v obdélníčku na známkách J. Müllera z Hořesedel, značící Jan a Věra Lacinovi. Věra Lacinová, jejíž manžel převzal ve třicátých letech hospodářství, byla dcerou J. Müllera.

0320-horesedly-muller-j.jpg 0320r.jpg
Mosaz, průměr 25,3 mm

Ze sousedních Hořoviček se dochovaly kontramarkované známky Franze Egera z čp. 16. Nový uživatel je opatřil kontramarkou 16, snad aby sám sebe utvrdil, že je skutečným vlastníkem hospodářství.

Význam oválné kontramarky s legendou GUSSTAHL KNS rozdělenou šípem, která byla oboustranně vbita na známky Eduarda Herrmanna z obce Kluček, se doposud nepodařilo objasnit.


0335-horovicky-eger-f.jpg 0335r.jpg
Mosaz, průměr 25,5 mm

0479-klucek-herrmann-e-ktm.jpg 0479r.jpg
Mosaz, průměr 25,5 mm

Zajímavou kontramarkou K / TOS v trojúhelníčku jsou opatřeny známky Josefa Ryvoly z obce Senomaty na Rakovnicku. Kontramarka značí Kovodílny Továrny na obráběcí stroje (Rakovník).

1245-senomaty-ryvola-j.jpg 1245r.jpg
Poniklovaný zinek, průměr 22,4 mm

Značek vbitých na strojně ražených známkách je celá řada a o jejich významu se dnes můžeme pouze dohadovat. Nejčastěji byly vyráženy háčky na chmel, kroužky, křížky, hvězdičky, květy a důlky. Mohly být znamením, devalvujícím hodnotu známky nebo naopak mohly označovat vyšší hodnotu známky užívané o nedělích. Číselné přeražby patrně značily změnu nominální hodnoty. Příkladem prvního typu je známka správy statku ve Vikleticích na Kadaňsku, druhý případ zastupuje ražba Wenzla Friedricha z obce Drahobuz na Litoměřicku.


1609-vikletice-guts-verwalt.jpg 1609r.jpg
Hliník, průměr 25,6 mm

0251-drahobuz-w-friedrich.jpg 0251r.jpg
Mosaz, průměr 21,4 mm

Doražby jsou zpravidla na známkách bez legendy a označují vydavatele. Tyto dvou nebo jednostranné ražby byly vyrobeny za použití firemních razidel ze stálé nabídky ražeben, a jejich zhotovení tak bylo přirozeně lacinější. Uživatelé je obvykle označovali číslem hospodářství, iniciálami svého jména nebo obojím. Příkladem je známka vyrobená firmou Karnet a Kyselý užívaná Josefem Bláhou v Mutějovicích čp. 115.

0945-mutejovice-blaha-j.jpg 0945r.jpg
Mosaz, průměr 22,6 mm

Zajímavý soubor čísel a písmene vbitých do známky Karla Zulegera z Velemyšlevsi dokumentuje složitost problematiky dodatečně vyražených symbolů na chmelových známkách. Může vypovídat i o druhotném užití těchto známek po ukončení jejich oběhu.

6156-velemysleves-zuleger-k.jpg 6156r.jpg
Mosaz, průměr 25,5 mm

Doražby a značky vyražené na známkách Antona Drehera jsou zmíněny v oddíle věnovaném ražbám tohoto vydavatele.

 

© Marek Cajthaml 2003

ZPĚT

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod