13. Kontramarky, značky a doražby

13. Kontramarky, značky a doražby na chmelových známkách

Na odborně ražených chmelových známkách se setkáváme s poměrně širokou škálou vbitých kontramarek, značek a doražeb, jejichž význam není vždy zcela jasný. Kontramarky obyčejně značí nového uživatele známek, značky označují pravděpodobně změnu hodnoty známky nebo mohou být dokladem jejího druhotného užití a doražbami byly opatřeny známky bez legendy, jež by vypovídala o jejich vydavateli a provenienci.

Nejvíce kontramarek bylo vyraženo v raných dobách kolektivizace českého venkova na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Jak o tom vypovídají pamětníci, členové JZD věnovali své soukromé známky pro potřeby družstva. To je označilo svou kontramarkou. Přeražené známky byly užívány dočasně, než vznikly první známky státních statků a jednotných zemědělských družstev. Nutno konstatovat, že takové řešení nebylo běžné a jak dokládá dochovaný materiál, hromadně k němu došlo pouze v obcích Hřivice - kontramarka D, Letov - kontramarka JZD, Libořice - kontramarka JZD, Malnice - kontramarka S, Skupice - kontramarka S a na kovářských známkách z Počedělic - kontramarka P a Lužné u Rakovníka - kontramarka JZD. Význam kontramarek je zřejmý, S - statek, SS - státní statek, JZD - jednotné zemědělské družstvo, D - družstvo nebo jde o počáteční písmeno názvu obce. Záhadnější jsou doražby "55" a "77" na soukromých známkách z Janova a Libořic. Snad šlo o číslování JZD.


0393-hrivice-cyprian-j.jpg 0393r.jpg
Mosaz, průměr 20,7 mm

0626-letov-j-riha.jpg 0626r.jpg
Měď, průměr 21,4 mm

1275-skupice-kraupner-a.jpg 1275r.jpg
Mosaz, průměr 21,6 mm

0699-liborice-j-anacker.jpg 0699r.jpg
Zinek, průměr 25,5 mm

0450-janov-a-amler.jpg 0450r.jpg
Mosaz, průměr 25,5 mm

Ke změnám uživatelů známek docházelo však i v soukromém sektoru, ať už před nebo po druhé světové válce. Příkladem předválečné privátní kontramarky je J V L v obdélníčku na známkách J. Müllera z Hořesedel, značící Jan a Věra Lacinovi. Věra Lacinová, jejíž manžel převzal ve třicátých letech hospodářství, byla dcerou J. Müllera.

0320-horesedly-muller-j.jpg 0320r.jpg
Mosaz, průměr 25,3 mm

Ze sousedních Hořoviček se dochovaly kontramarkované známky Franze Egera z čp. 16. Nový uživatel je opatřil kontramarkou 16, snad aby sám sebe utvrdil, že je skutečným vlastníkem hospodářství.

Význam oválné kontramarky s legendou GUSSTAHL KNS rozdělenou šípem, která byla oboustranně vbita na známky Eduarda Herrmanna z obce Kluček, se doposud nepodařilo objasnit.


0335-horovicky-eger-f.jpg 0335r.jpg
Mosaz, průměr 25,5 mm

0479-klucek-herrmann-e-ktm.jpg 0479r.jpg
Mosaz, průměr 25,5 mm

Zajímavou kontramarkou K / TOS v trojúhelníčku jsou opatřeny známky Josefa Ryvoly z obce Senomaty na Rakovnicku. Kontramarka značí Kovodílny Továrny na obráběcí stroje (Rakovník).

1245-senomaty-ryvola-j.jpg 1245r.jpg
Poniklovaný zinek, průměr 22,4 mm

Značek vbitých na strojně ražených známkách je celá řada a o jejich významu se dnes můžeme pouze dohadovat. Nejčastěji byly vyráženy háčky na chmel, kroužky, křížky, hvězdičky, květy a důlky. Mohly být znamením, devalvujícím hodnotu známky nebo naopak mohly označovat vyšší hodnotu známky užívané o nedělích. Číselné přeražby patrně značily změnu nominální hodnoty. Příkladem prvního typu je známka správy statku ve Vikleticích na Kadaňsku, druhý případ zastupuje ražba Wenzla Friedricha z obce Drahobuz na Litoměřicku.


1609-vikletice-guts-verwalt.jpg 1609r.jpg
Hliník, průměr 25,6 mm

0251-drahobuz-w-friedrich.jpg 0251r.jpg
Mosaz, průměr 21,4 mm

Doražby jsou zpravidla na známkách bez legendy a označují vydavatele. Tyto dvou nebo jednostranné ražby byly vyrobeny za použití firemních razidel ze stálé nabídky ražeben, a jejich zhotovení tak bylo přirozeně lacinější. Uživatelé je obvykle označovali číslem hospodářství, iniciálami svého jména nebo obojím. Příkladem je známka vyrobená firmou Karnet a Kyselý užívaná Josefem Bláhou v Mutějovicích čp. 115.

0945-mutejovice-blaha-j.jpg 0945r.jpg
Mosaz, průměr 22,6 mm

Zajímavý soubor čísel a písmene vbitých do známky Karla Zulegera z Velemyšlevsi dokumentuje složitost problematiky dodatečně vyražených symbolů na chmelových známkách. Může vypovídat i o druhotném užití těchto známek po ukončení jejich oběhu.

6156-velemysleves-zuleger-k.jpg 6156r.jpg
Mosaz, průměr 25,5 mm

Doražby a značky vyražené na známkách Antona Drehera jsou zmíněny v oddíle věnovaném ražbám tohoto vydavatele.

 

© Marek Cajthaml 2003

ZPĚT

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba
Hlavní budova + Křížova vila
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Pracoviště Stará papírna
ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO: 13.00 - 17.00
NE a PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
Vstupné: Hlavní budova a Křížova vila
prohlídka jedné budovy
jednotlivci: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 5,- Kč, ZS,SŠ a VŠ á 20,- Kč
 
prohlídka budov RMŽ a KV
jednotlivci: základní 45,- Kč, snížené 30,- Kč, rodinné 100,- Kč
hromadné výpravy: MŠ á 8,- Kč, ZŠ, SŠ a VŠ á 30,- Kč
 
vstup zdarma
AMG, ZTP, novináři (po předložení průkazu)
děti do 6 let
 
Vstupné: Stará papírna
zdarma
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.