Domovská stránka Muzem Žatec Hlavní budova Muzem Žatec Expozice Muzem Žatec Kabinet chmelových známek Muzem Žatec 32. Další napodobování rubních stran

32. Další napodobování rubních stran

32. Další napodobování rubních stran chmelových známek?

Zinkové poniklované chmelové známky s lícní legendou DOMAINE TUCHORSCHITZ a hodnotou ¼ na rubu patří k nejvíce rozšířeným, a jsou tak sběratelům dobře známé. Nechal je vyrazit pro svůj velkostatek v Tuchořicích buď Konrad Blaschka [1], nebo jeho syn Hermann, který hospodářství převzal v roce 1920. Připomeňme, že jsou známé ve třech variantách, které se liší lícním i rubním obrazem. (obr.1-3)

01tuchorice-domaine-18a-av.jpg 01tuchorice-domaine-18a-rv.jpg               02-tuchorice-domaine-18b-av.jpg  02-tuchorice-domaine-18b-rv.jpg

                    Obr. 1 (typ 18a)                                                   Obr. 2 (typ 18b)

 03-tuchorice-domaine-18c-av.jpg03-tuchorice-domaine-18c-rv.jpg

                  Obr. 3 (typ 18c)

 

Společně s mosaznými, opakovaně popisovanými[2] známkami s identickou lícní stranou užitou u chmelové známky s rubní variantou 18a, ale s nominální hodnotou 1 L nebo 1/2 L (obr. 4-5) byly na základě domnělého původu rubního razidla chmelových známek označené za výrobky žatecké ražebny Rudolf Lässig[3].

 

   04-tuchorice-domaine-pullitr-a.jpg  04-tuchorice-domaine-pullitr-r.jpg                     05-tuchorice-domaine-litr-av.jpg  05-tuchorice-domaine-litr-r.jpg

                            Obr. 4                                                                             Obr. 5        

                  

 

Tento názor bude třeba však u většiny tuchořických známek přehodnotit. Dochovaný v současnosti známý materiál ukazuje na to, že žateckého původu bude s určitostí pouze známka s rubem 18b, který se jako jediný vyskytuje na chmelových známkách ze Žatecka[4]. Varianta a typu 18 je známá pouze ze známek Domaine Tuchorschitz. Rubní razidla 1 L a ½ L byla užitá na známkách pivovarů[5], hostinců a jejich nájemců (obrázky 6-7) z míst poměrně vzdálených Žatci.

 

   06-otvice-weigl-av.jpg  06-otvice-weigl-r.jpg               07-praha-lukes-pul-l-fe-a.jpg  07-praha-lukes-pul-l-fe-r.jpg

                            Obr. 6                                                                       Obr. 7

 

Žatecký původ těchto známek je tak nepravděpodobný. Varianta 18c je kromě známky Domaine Tuchorschitz ještě známa ze chmelové známky zatím anonymního vydavatele F. P. (obr. 8)

                                  09-f.-p.-18c-av.jpg  09-f.-p.-18c-rv.jpg

                                                            Obr. 8 

Protože se známky Domaine Tuchorschitz s rubem 18b jeví nejméně opotřebované, lze vyslovit závěr, že v žatecké ražebně byla ražená pouze tato jediná známka. Předlohou jí byly patrně starší ražby zatím neznámého, patrně pražského, výrobního původu. Mohlo by tak jít o další případ napodobování výrobků konkurence v žateckém závodě[6].

Známky s rubem 18b jsou velmi zajímavou skupinou, kterou tvoří kromě známky z Tuchořic ještě známky dalších dvaceti vydavatelů. Jedná se patrně o jedno z posledních v Žatci zhotovených rubních razidel. Vypovídá o tom skutečnost, že rub 18b byl užit na známkách D. A. G. (Deutsche Ansiedlungsgesellschaft) i druhé podobné nacistické organizace Sächsische Bauernsiedlung GmbH z období druhé světové války, ale i na poválečných známkách JZD, ČSSS, soukromých osob a žatecké zemědělské školy. Tato známka byla ražená po roce 1952[7] a je jednou z nejmladších chmelových známek ražených v Žatci v již znárodněném závodě Mechanika. Žatecký výrobní původ tuchořické známky s rubem 18 varianty b podporuje i její průměr – 21,2 mm, který je typický pro žatecké chmelové známky malého průměru. Obě další varianty a mosazné známky na nápoje mají průměr 22,7 mm. Jako možný výrobce známek na nápoje a chmelové známky s variantou rubu 18a připadají v úvahu pražské ražebny I. B. Pichl a Karnet a Kyselý. Výrobní původ známky s rubem 18c zůstává zatím otevřený.

© Marek Cajthaml 2009 

[1] Továrník v Hodkovicích nad Mohelnicí, který zakoupil velkostatek v Tuchořicích v roce 1895.

 

[2]  LIKOVSKÝ, Z. a  SVĚTLÁ-DUBSKÁ, I.(1995): Známky statků a velkostatků, Sběratelské zprávy 74, Hradec Králové, s. 106-115, nejnověji LIKOVSKÝ, Z. (2008): Známky českých pivovarů, Plzeň,  s. 156

 

[3] CAJTHAML, M. (2001): České chmelové známky, Chomutov,  s. 181.

 

[4] Tamtéž, katalogové položky 147, 424, 518, 704, 753, 783

 

[5] Například známky pivovaru v Louňovicích pod Blaníkem a Měšťanského pivovaru v Písku, LIKOVSKÝ, Z. (2008): Známky českých pivovarů, Plzeň, s. 81 a 96

 

[6] CAJTHAML, M. (2007): Výrobní defekty chmelových známek, Sběratelské zprávy 121-122, Hradec Králové, s. 25, CAJTHAML, M. (2009): Známky zbytkových statků, NL LXIV, Praha, s. 159 - 170.

 

[7]CAJTHAML, M. (2004): Chmelové známky zemědělské školy v Žatci,

Chmelařská  ročenka 2005, Praha, s. 111, 113

ZPĚT

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - více zde

Pracoviště Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod