Informace ke GDPR

Zásady zpracování osobních údajů
Vážení návštěvníci našich internetových stránek,
 
ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů, které získáváme během vaší návštěvy našeho webu, je pro nás velmi důležitá. Tyto osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení, proto vás chceme seznámit se zásadami zpracování a s právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
 
Bezpečnost
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci má nastavena technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránilo u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
 
Právo na informace
Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů dodržujeme zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování vašich osobních údajů.
Na požádání vám do 30 dnů písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Vaše dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů směřujte na dokum@muzeumzatec.cz
 
Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, zaškrtnutím příslušného pole.
 
Účel použití osobních údajů
Vaše osobní údaje používáme pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se našich aktivit a na informační a propagační účely našich akcí vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. K postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům může dojít jen v rámci závazných právních předpisů.
 
Možnost odvolání souhlasu
Pokud se rozhodnete, že vaše údaje nemáme dále zpracovávat, můžete nám to kdykoliv oznámit a my je z naší databáze odstraníme. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce e-mailu: dokum@muzeumzatec.cz

Další účely zpracování osobních údajů v muzeu
Dále zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, pro naplnění těchto účelů:
– plnění smlouvy (např. pracovní smlouvy, smlouvy o dílo, dodavatelské apod.)
– plnění právní povinnosti správce (zpracování vyplývající ze zákonů)
– zajištění oprávněných zájmů správce (využití kamerového systému pro ochranu majetku a sbírek muzea)
– pořizování obrazových záznamů z živých akcí muzea pro propagaci a dokumentaci činnosti

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů. Naše spolupráce s těmito zpracovateli osobních údajů je vázána diskrétností a smluvně ošetřena.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte, pokud jste nám udělili svůj souhlas s použitím vašich osobních údajů, právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás aktualizaci nebo omezení zpracování osobních údajů, popř. jejich výmaz,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: dokum@muzeumzatec.cz

 

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - více zde

Pracoviště Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod