Prodej publikací

Nabízené tituly jsou k dostání na budovách muzea nebo si je objednejte přes objednávkový formulář.

Prezidentské návštěvy v Žatci, 250 Kč

Milada Krausová, RM Žatec, Akord Chomutov, 2024, ISBN 978-80-908128-6-4, 92 stran, náklad 120 ks  

titulka prezidentiPo publikaci Korunované hlavy v Žatci (2019) představujeme tentokrát Prezidentské návštěvy v Žatci. Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě v Regionálním muzeu K. A. Polánka vám přiblíží atmosféru návštěv hlav našeho státu ve městě chmele. A nejen to. Zahrnuty jsou i sbírkové předměty muzea s prezidentskou tématikou, ukázky z pramenů a literatury k jednotlivým prezidentům. V případě některých i dobové anekdoty.

Publikace má bohatou obrazovou přílohu. Najdete zde řadu dosud nepublikovaných či málo známých materiálů. Přináší např. soubor fotografií z návštěvy prezidenta E. Beneše v Jesenici roku 1947 či fotografie z návštěvy A. Novotného v Kněževsi, kde byl ještě jako předseda vlády. Připomeneme návštěvu K. Gottwalda v Žatci roku 1947, kdy také ještě jako předseda vlády zapáleně řečnil na sokolském sletu, jehož činnost později jako prezident pronásledoval. Když složil prezidentský slib, ozvala se ve městě palba z tanků, které dle kronikáře vyjely přímo do městských ulic.

Z prezidentů pobýval ve městě nejčastěji Ludvík Svoboda, který sem přijížděl za vojáky a na slavnosti organizované Volyňskými Čechy. A to jako generál i v prezidentské funkci (1968). Prezident Václav Havel (1997) v žateckém divadle hovořil o svém zklamání ze stavu obce Siřem, známé z pobytu F. Kafky. V. Klaus i M. Zeman si připili ze speciálních půllitrů v Chrámu chmele a piva a budoucí prezident Petr Pavel zahájil právě v Žatci svoji prezidentskou kampaň. I tyto momenty z moderních dějin ožijí nejen na fotografiích.


Turistická magnetka RM Žatec - cena 30 Kč 

Magnetka zobrazuje hlavní muzejní budovu a v dolní části stálou expozici Žatecký poklad. Prodej pouze na hlavní budově muzea (Husova 678).

Turistická magnetka

 


 

Muzejní zvířetní - katalog k výstavě 2023, 120 Kč

Milada Krausová, 37 stran, ISBN 978-80-908128-5-7, náklad 120 ks
 
Titulka zvířetníkKatalog ke stejnojmenné výstavě probíhající v muzeu v roce 2023 vás zavede do světa muzejních exponátů se zvířecími motivy a vysvětlí i obraz vybraných zvířat v mytologii. Publikace k výstavě je z pera muzejní historičky Milady Krausové.
Domů si tak můžete odnést příběh tajemného baziliška a draků z muzejních sbírek nebo se dozvědět, jak se stal výr patronem recesistického spolku Schlaraffie. Představen je také kůň jako jedno z nejčastěji zobrazovaných zvířat, žatecké i mimožatecké psí známky, mandelinka jako škůdce brambor či mluvící veverka. Nechybí ani moudrý jelen jako pozitivní mýtus, holubice jako starobylý symbol harmonie a míru, orel jako král ptactva nebo slon jako nositel požehnání a stability. Všechny tyto tvory najdete na našich sbírkových předmětech. Spolu se sokolem je zařazena i historie místního stejnojmenného tělocvičného spolku. Katalogu kraluje lev jako vládce zvířat. A spolu s ním i příběh legendárního žateckého lva (dnes lva Splaváka) z pomníku obětem první světové války.
 
 

Příběhy žateckých pomníků - 250 Kč

Milada Krausová,156 stran, ISBN 978-80-908128-3-3, 2023, náklad 200 ks
 
titulní strana publikace Příběhy pomníkůPublikace Příběhy žateckých pomníků je první knihou, která představí žatecké existující i zaniklé pomníky a pamětní desky a jejich historii. Žatec byl městem, ve kterém dlouho převažovalo obyvatelstvo německé. Jak se měnila společenská situace, zacházelo se i s připomínkami minulosti. Postavit, zbourat, předělat, uklidit, schovat, znovu postavit... I dnes mnozí návštěvníci s oblibou řeší, proč tu právě ta či ona připomínka minulosti je, nebo není. Na mnoho z nich se časem zapomnělo úplně. Některé byly znovuobjeveny a žijí svůj druhý život alespoň v pracích historiků a novinářů, nebo v nových expozicích.
V publikaci jsou zpracovány příběhy 11 pamětních desek (umístěných převážně v exteriéru), 16 pomníků a pomníčků. Rozděleny jsou do dvou podkapitol: Stále tu jsme (existující) a Také jsme tu byly (zaniklé). Opomenuty nejsou ani ty nejnovější.
Víte např. kde všude má, měl či mohl být připomínky slavný středověký autor Jan ze Žatce (Šitboře)? Seznámíte se i s příběhem slavného žateckého lva, který je dnes známý jako lev Splavák (podle nového umístění ve Starých Splavech u Máchova jezera). Zařazen je i příběh sochy Josefa II., která stávala na jeho místě a skončila dílem v Mlýnském náhonu a dílem v řece Ohři. Dozvíte se rovněž, kdo byli „otci chmelaři" a kde měli svůj pomník. Nebo že město Žatec dostalo v 70. letech 20. století z Ukrajiny tank, ale socha ruského revolucionáře Lenina už nedorazila. Zpracována je i historie dvou pomníků, které připomínají památku vypáleného českého Malína (1943). Od této tragické události uplyne letos 80. let. Připomenuta bude stará morová deska z náměstí, která patrně již brzy z domu zmizí a bude nahrazena kopií. Ale i pamětní desky instalované zcela nedávno jako např. deska připomínající návrat Volyňských Čechů na nádraží či deska oblíbeného tělocvikáře K. Heidenreicha ze stadionu Mládí. Publikace má bohatou obrazovou přílohu dokumentující současnou i historickou podobu pomníků a pamětních desek, které dokáží vyprávět mnohé o minulosti i o nás samých.
 

Turistické vizitky - á 12 Kč

K příležitosti výročí objevení Žateckého pokladu jsme do prodeje připravili Turistickou vizitku, která je k dostání na hlavní budově muzea.
Od srpna 2023 máme vizitku Křížovy vily, v prodeji zde i na hlavní budově muzea.

Turist.vizitka naše  vizitka KV

 

Umění v Žatci - 220 Kč 

Monika Klímová, 85 stran, ISBN 978-80-908128-2-6, 2023, náklad 200 ks

titulka Umění v ŽatciPublikace Umění v Žatci se zaměřuje na umělecká díla spojená se žateckým prostředím. Jednotlivé kapitoly představí práce vzniklé v Žatci či pro Žatec, a dále tvorbu žateckých rodáků a umělců usazených v Žatci a blízkém okolí. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci novou knihu pokřtilo 2. února 2023 od 17 hodin v hlavní budově při zahájení stejnojmenné výstavy. 

 

 
 

Starosti žateckých starostů - cena 130 Kč  

Milada Krausová, 71 stran, ISBN 978-80-908128-1-9, 1. vydání, brožovaná, 2021, náklad 200 ks
 
titulní strana starostů
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatce vydalo novou publikaci historičky M. Krausové věnovanou osudům žateckých purkmistrů a starostů od sklonku 18. století, kdy vznikly magistráty, jak je známe dnes, až do doby těsně po druhé světové válce. Přináší příběhy celkem 18 neprávem polozapomenutých osobností. Dozvíte se, jaké problémy museli starostové řešit, co vzniklo či bylo opraveno v Žatci za jejich působení. Kde ve městě žili, zda jsou zde pohřbeni. Jaké ulice byly po nich pojmenovány. Nechybí ani základní informace o jejich rodinném životě. O některých toho víme více, o jiných méně. Někteří byli milováni a uctíváni, jiní kritizováni, nebo dokonce odvoláni. Zaslouženě i nezaslouženě. Práce žateckého starosty však nikdy nebyla nudná, jak se můžete přesvědčit při čtení jejich zajímavých osudů. Pro mnohé z nich se stal Žatec osudem, ať už byli místní či přišli odjinud.
Ke čtení Vás zve oblíbený ještě úředně jmenovaný královský purkmistr Wenzel Kopřiva, jehož sympatickou podobu můžete obdivovat na portrétu v Křížově vile v Žatce. Ten byl použit na obálku publikace. Dozvíte se, kdo byl starostou v době slavných císařských návštěv v Žatci, poznáte žateckou starostenskou "dynastii" rytířů von Schönfeld, odvážného starostu Hassmanna, který zůstal ve městě za pruské okupace, i jeho podnikavou dceru Helenu. Dozvíte se, který starosta byl zvolen, ale úřad pro svoje politické smýšlení nikdy nevykonával. Jeden ze starostů skládal slib v nacistické uniformě, další byl zabit těsně po skončení druhé světové války. Text doprovází přes 60 unikátních historických fotografií převážně z muzejních sbírek.
 

S uličnicí po Žatci - cena 150 Kč

titulka Ulice novéRadmila Holodňáková - B. Roedl, 228 stran + mapka, ISBN 978-80-88075-20-2, upravené a doplněné vydání, brožovaná, 2020, náklad 500 ks
 
Jde o upravené a doplněné vydání katalogu ulic města Žatce zpracované Radmilou Holodňákovou, do něhož statí o pomístních jménech v Žatci a okolí v období 16. a 17. století přispěl Bohumír Roedl.
Publikace je oproti prvnímu vydání z r. 1994 ilustrována početným souborem historických fotografií z archivu muzea, doplněna novými poznatky a rozšířena o názvy ulic, vzniklých do r. 2020.
Kniha má 228 stran a je opatřena vloženou mapou, která slouží k lepší orientaci v katalogu.
 
 

 

Poohří 6 - Města a společnost - cena 150 Kč

Poohří 6 - titulkaKolektiv autorů, 259 stran, ISBN 978-905007-5-4, Historie a současnost Poohří, vydáno 2019, nákladem 200 kusů
Odborných článků je celkem sedmnáct. Přímo městu Žatci a jeho historii se věnuje např. studie Pavla Štěpánka o Žatci jako zastávce na svatojakubské poutní cestě. Veronika Štěpánová − Doušová analyzuje starou žateckou zádušní knihu. Petra Zelenková představí Žatec jako „město obávané pro svá vítězství." Historička žateckého muzea Milada Krausová vás přenese do doby, kdy se v Žatci „ještě tančilo" a připomene zapomenutou návštěvu budoucího posledního českého krále Karla Habsburka v tomto městě roku 1910. Další příspěvky jsou věnovány starší i novější historii měst Louny, Litoměřice či Roudnice.
 
Opomenuty nezůstaly ani dramatické dějiny druhé poloviny 20. století. Pedagožka žateckého muzea Hana Lencová – Černá rozebrala charaktery národních správců po roce 1945 v článku Národní správce – bezúhonný hrdina? Známý brněnský historik Jaroslav Vaculík vylíčil atmosféru a problémy příchodu Volyňských Čechů do Žatce. Zmínky o Žatci a jeho úloze ve třetím odboji nechybějí ani v článku Ondřeje Hladíka o zpravodajské skupině Věkoslava Loutského. Pestrý obsah sborníku doplňuje bohatý obrazový a mapový materiál.
Připojeny byly rovněž články, které na konference nezazněly. První z nich je dílem Petra Čecha a Katarína Chlustikové – Mašterové a zabývá se lokalizací minoritského klášterního kostela sv. Petra. Lounský historik Jaroslav Havrlant seznámí čtenáře se spletitými osudy početných žateckých kostelů.
 

Korunované hlavy v Žatci - cena 95 Kč

Korunované hlavy v ŽatciPhDr. Milada Krausová, Ph.D., 84 stran, ISBN 978-80-88075-13-4 , vydáno 2018, nákladem 200 kusů
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vydalo novou publikaci muzejní historičky Milady Krausové s názvem Korunované hlavy v Žatci. Přehledná brožura (84 s.) určená pro nejširší veřejnost představí slavné okamžiky z historie královského města Žatce. Poprvé jsou souhrnně prezentovány doložené návštěvy a pobyty českých králů z rodu Přemyslovců, Lucemburků i Habsburků ve městě. Nechybí ani návštěvy vybraných arcivévodů z rodů Habsburků. Dozvíte se, kdy v Žatci bydleli, jak byli uvítáni i jak si město připomínalo jejich památku. A také zda městu jejich návštěva pomohla či uškodila. Vedle známých pobytů např. zimního krále Friedricha Falckého či císaře Františka jsou zpracovány i návštěvy dnes pozapomenuté či zcela neznámé. Například návštěva budoucího posledního českého krále Karla Habsburka roku 1910, patrona žateckého spolku ostrostřelců. Velká městská slavnost roku 1910 spojená s předvedením proslulého chmelového tance bývá označována za poslední a zároveň největší oslavu doby rakousko-uherské monarchie. Nechyběla při ní ani patronka města Saazia (česky Žatecie). Pozornost je věnována také pomníkům a pamětním deskám, které město postavilo svým panovníkům. Nechybí bohatá obrazová příloha, která přináší například unikátní fotografie se sbírek Regionálního muzea. Patří k nim fotografie z alba vzniklého u příležitosti návštěvy Karla Habsburka či vzácná fotografie domu v Mlynářích, ve kterém měl dle tradice nocovat Ferdinand I., kdy město uzavřelo brány před jeho nebezpečně vyhlížející soldateskou.
 
Zde je k dispozici mapa s místy, po kterých se můžete vydat :)
Po stopch panovnickch nvtv - mapa
 

Poohří 7 - Smrt, války a katastrofy - cena 140 Kč

kolektiv autorů, 119 stran, černobílé fotografie, ISBN 978-80-905007-6-1, vydáno 2018, nákladem 200 kusů, brožovaná  sborník Poohří titulkSborník vznikl z příspěvků z konference konané v Kadani v říjnu 2017. Vydavatelem je spolek Historie a současnost Poohří o.s. ve spolupráci s řadou dalších regionálních institucí. Obsahuje jedenáct příspěvků.
Historie Žatce se objevuje v několika z nich. Článek Tomáše Veličky Křížova sbírka středověkých a raně novověkých písemností v SOkA Louny připomíná rovněž osobnost Dr. Kříže, jehož někdejší známá žatecká vila je dnes využívána Regionálním muzeem. Vychází rovněž z materiálů, které má žatecké muzeum o této osobnosti k dispozici. Článek historičky žateckého muzea Milady Krausové s titulem Příběh žateckého lva připomíná dobrodružné osudy žateckého pomníku obětem první světové války, který stával v místech dnešní chmelničky. Dozvíte se z něho, jak je možné, že se bronzový lev z něho dostal až k Máchovu jezeru, kde začal svůj druhý život jako lev Splavák. Nechybí ani bohatý obrazový materiál, z něhož je řada historických fotografií prezentována veřejnosti vůbec poprvé. Žatecké téma se objevuje i v článku Veroniky Doušové věnované komunikaci mezi městy Rakovníkem, Louny a Žatcem v 16. století nebo v článku Jana Boukala o rytířích z Vřesovic. Několik zajímavých studií je věnováno umělecko-historické tématice v souvislosti s regionem. Pro někoho děsivý, pro někoho atraktivní podtitul naplňují příspěvky věnované obecně pohromám chápaným jako trest za lidské hříchy (Marta Vaculíková), povodním na Lounsku (Martin Vostřel) nebo např. kolektivizaci na příkladě jednoho individuálního osudu (Ondřej Hladík). Jistě Vás zaujme rovněž již nadpis článku Mše duchů v raném novověku (Helena Chalupová).
 

Z dějin žateckého průmyslu - cena 120 Kč  vyprodáno

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
126 stran, barevné a černobílé fotografie, ISBN 978-80-88075-04-2, vydáno 2016, nákladem 200 ks, brožovaná

obálka Z dějin průmysluŽatecké muzeum připravilo v letošním roce další publikaci na dosud nezpracované téma. Kniha historičky Milady KrausovéZ dějin žateckého průmyslu je nejen doprovodným textem ke stejnojmenné expozici v budově Staré papírny v ulici Volyňských Čechů. Rozšířena a upřesněna byla především část věnovaná slavnému žateckému Dreherovu pivovaru (pozdější Fruta). Nové informace, např. o životě poslední majitelky Kitty, poskytli muzeu také potomci rodu Dreherů žijící v Rakousku. Znovu ožijí také osudy dalších starých místních podnikatelských rodin, včetně jejich dramatických osudů za druhé světové války a po odsunu.

Jednotlivé dnes již zaniklé podniky (včetně těch nejznámějších jako byly Šroubárna, Mitop či Bonex)  jsou v knize představeny v krátkých medailoncích. Dozvíte se tak, kde se v Žatci vyráběl nábytek, cihly, cukr, podkováky, dráty, knoflíky, piana, mýdlo, likéry (včetně známé chmelové hořké), zeleninové konzervy, krémy na boty i boty samotné, pivovarská smola či zemědělské stroje. Výpravu po stopách zapomenuté výroby vám zpestří staré i současné fotografie podniků i jejich majitelů, ukázky starých reklam a účtů i fotografie vybraných výrobků. Výlet po stopách žateckých průmyslových podniků Vám  zpříjemní také  vložená mapka, ve které jsou zakresleny existující i dnes již zaniklé objekty.
 

Za žateckými architekty - cena 65 Kč

PhDr. Milada Krausová, Ph.D. 
44 stran, brožovaná, barevné a černobílé fotografie, ISBN 978-80-88075-01-1, vydáno 2015, nákladem 300 ks

titulka architekti na naše stránkyNová publikace „Za žateckými architekty" vydaná Regionálním muzeem K. A. Polánka v Žatci představuje vůbec poprvé osudy neprávem pozapomenutých místních architektů přelomu 19. a 20. století. Vybráni byli ti, kteří výrazně přispěli k podobě Žatce jako průmyslového a chmelařského centra. Stavěli však také obytné domy a vilky (zejména na Pražském předměstí) či stavby sloužící kulturním, zdravotnickým či správním účelům. Pozůstalost architektů a stavitelů zpravidla není k dispozici, jejich mnohdy dramatické osudy se tak dají rekonstruovat pouze ze střípků zpráv dochovaných např. v kronikách, regionálním tisku, v žateckých adresářích, ale i ve vzpomínkách příbuzných. O to však byla a je cesta za nimi objevnější a často i dobrodružnější. Ne všem žateckým architektům totiž bylo dopřáno dožít v milovaném Žatci. Někteří se navíc věnovali nejen svému oboru, ale i místní politice. Z publikace historičky Milady Krausové se dozvíte např., za které stavby vděčíme Josefu Petrovskému, Johannu Salomonovi, Josefu Heinzlovi, Wilhelmu Fuchsovi, Hildebertovi Kolbemu a Aloisi Dautovi. Zařazena je i bohatá obrazová příloha ze zobrazením vybraných objektů v jejich historické i dnešní podobě, nechybějí ukázky starých plánů a návrhů. Patří k nim např. nerealizovaný návrh Aloise Dauta na úpravu žatecké radnice v novobarokním duchu nebo kolektivní plán na stavbu průčelí Dreherova pivovaru (Fruty). Čtenáři zjistí, kde zmiňovaní architekti v Žatci bydleli, nebo které domy vlastnili pro podnikatelské účely. Možná mezi nimi najdou i svůj dům, nebo dům svého známého. Dočtou se, kolik sporů vzniklo ohledně opravy městského divadla v Žatci počátkem 20. století. Udiví je, jak mimořádně rychle vznikl rozsáhlý komplex chmelařských budov na dnešním Chmelařském náměstí. Mezi zmiňovanými stavbami nemůže samozřejmě chybět ani někdejší kartonážka/papírna továrníka Lüdersdorfa, která bude díky dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj sloužit od roku 2015 jako depozitář žateckého muzea.

 

Město Žatec za Velké války. Zapomenuté příběhy nejen z městské kroniky - vyprodáno 

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
36 stran, brožovaná, barevné a černobílé fotografie

Obrázek z titulní stranyRegionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vydalo u příležitosti 100. výročí začátku první světové války publikaci historičky Milady Krausové „Město Žatec za Velké války. Zapomenuté příběhy nejen z městské kroniky." Dočtete se v ní o barvité minulosti města Žatce, které za války vzorně plnilo svou úlohu lazaretního města. Dozvíte se o tom, jak se ve městě za války světil meč branců, slavily císařovy narozeniny, kde se skrývali dezertéři, jak rostly ceny i kriminalita nebo co kronikář označil za ondatrový mor. Seznámíte se s tím, jak se měnily nálady místních během těžkých válečných let, od naivního nadšení pro válku za císaře pána až po vystřízlivění a rozčarování po vzniku samostatného Československa, které německý Žatec neuvítal právě s nadšením. Nechybí připomenutí osudů legionářů z řad Volyňských Čechů, kteří se později usadili na Žatecku, včetně jejich barvitých vzpomínek na bitvu u Zborova.Text doplňují unikátní fotografie ze sbírek muzea s tématikou žateckých lazaretů a městských slavností z počátku války. Publikace je určena všem zájemcům o historii a především školám.

 

 

 

 

POOHŘÍ II. - Památky a současnost, kolektiv autorů - cena 120 Kč

Sborník příspěvků z konference pořádané 8. - 9. září v roce 2011 v Křížově vile.

vydalo RM Žatec a sdružení Historie a současnost Poohří, brožovaná vazba, 225 stran + barevné přílohy

poohri-ii..jpeg

Jednotlivé příspěvky:

Památková péče v městské památkové rezervaci v Žatci 1961 - 2011 (Lucie Radová),

Památková péče jak v Čechách, tak i v Lounech - východiska a důsledky ( Alica Štefančíková),

Historické pozadí prohlášení Žatce městskou památkovou rezervací (Jiří Matyáš),

Architektonický vývoj Loun od poloviny 19. století do současnosti (Martin Vostřel),

Vápenky, cihelny a jejich relikty v krajině Poohří (Jiří Bureš),

Vesnické stavby Podlesí a jejich základní problematika (Miroslav Černý),

Vývoj pohřbívání a sepulkrální plastika v Lounech (Daniela Linková),

Historická evidence drobných sakrálních památek Podbořanska, Žatecka a Lounska (Jan Mareš),

Zaniklé či torzálně dochované mariánské, trojiční a další světecké sloupy i pilíře v Poohří

(Viktor Kovařík - Pavel Zahradník),

Malby v Dobroměřicích, Radonicích, Slavětíně a Židovicích ve světle oprav a rekonstrukcí

(Josef Záruba - Pfeffermann),

Příspěvek k fenoménu žateckých kostelů ve středověku (Jaroslav Havrlant),

Princip kontinuace a dilatace v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Žatci

( Pavel Kalina),

Románské a raně gotické venkovské kostely na Lounsku (Jaroslav Skopec),

Hrad Loket - přeměna okresní soudní věznice v památkový objekt (Ondřej Hladík),

Odměna československých úřadů za věrnost republice. Osud Antonína Dembického v poválečné republice ( Hana Lencová),

Schlaraffia Saazia - žatecká říše chmele a humoru (Martin Krsek),

Od rakovnického zádušního dvora k manství Pražského hradu. Buškovský statek v Hříškově a jeho postavení v 16. až 18. století. (Veronika Štěpánová),

Žatečtí rodáci v pražské bouři 1524 (Ota Halama),

Louny v komunikaci s panovníkem a jeho úředníky v době předhusitské. (Tomáš Velička)

 

DĚJINY ŽATECKÉHO GYMNÁZIA "SCHOLA ZATECENSIS", Jiří Matyáš, Jiří Cihla, Stanislava Hafnerová, Bohumír Roedl, Petr Ulrich - cena 250 Kč

6. svazek Studie RMŽ

Vázaná, 394 stran, černobílé a barevné fotografie, vydáno v roce 2009 v nakladatelství "albis international"  Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem

dejiny-gymnazia.jpeg

Kniha přehledně představuje dějiny středověké latinské školy v Žatci a navazujícího gymnázia, takže časový rozsah publikace je od 13. století do roku 1990. Publikace je napsána na základě studia archivních pramenů (Státní okresní archiv v Lounech má celý fond s dokumenty ze žateckého gymnázia) a literatury, která se zabývá obecně dějinami českého školství. Kniha je vybavena širokým spektrem fotografií, které se vztahují k dějinám školy a pochází z archivu autorů, fotosbírky žateckého muzea, popř. jiných institucí, celá řada fotografií byla zapůjčena bývalými a současnými učiteli a bývalými studenty školy, historii školy se tak podařilo zdokumentovat i vizuálně.

 

LABYRINTEM ŽATECKÉHO PRAVĚKU, Petr Holodňák - cena 295 Kč

5. svazek Studie RMŽ

Vázaná, cca 480 stran, více než 260 ilustrací v textu, 16 str. barevná příloha,
v roce 2006 vydalo nakladatelství "albis international" Ústí nad Labem, ISBN 80-86971-02-3

labyrintem

Populárně pojatá encyklopedie pravěku Žatecka obsahuje příběhy o objevech na katastru města Žatce a archeologické nálezy z dalších více než osmdesáti obcí regionu abecedně řazených. Dále zde najdete chronologický přehled archeologických kultur a období zastoupených ve středním Poohří a galerii badatelů, kteří se zasloužili o poznávání nejstarší minulosti této oblasti. Závěrečné kapitoly shrnují dvacet archeologických NEJ... Žatecka i rozsáhlý přehled citací literatury o zdejších nálezech.

 

ŽATECKÁ RODINA HOŠŤÁLKŮ Z JAVOŘICE, B. Roedl - cena 80 Kč

4. svazek Studie RMŽ,  1997

Hošťálek

 

Z HISTORIE ŽATECKÉHO MUZEJNICTVÍ, R. Holodňáková - A. Zinnerová - P. Holodňák - J. Kuprová - cena 40 Kč

3. svazek Studie RMŽ, 1997

muzejnictvi.gif

 

PAMĚTI MĚSTA ŽATCE (1527-1609), M. Tošnerová - cena 40 Kč

2. svazek Studie RMŽ, 1996
Paměti

Od září 2006 jsou k dispozici dva materiály, doplňující procházkové trasy městem Žatec:

ŽATEC - STOPY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ,  cena 5,-Kč

Publikace přibližuje stručný životopis a dílo patnácti vybraných osobností, působících v minulosti v Žatci (Jan ze Žatce, Maxmilián Hošťálek z Javořice, Karl Wenzel, dr. Karel Reiner, Jan Václav Staněk, Jan Karel Vetter, Jan Paul Loschy, Konrád Waldhauser, Josef Hermann Schneider, Josef Reiner, Helmut Preidel, Ferdinand Landesperger, Josef Wara, Karel Alois Polánek, Ludwig Engl).

ŽATEC - OSOBNOSTI VE SVĚDECTVÍ NÁHROBNÍKŮ, cena 5,- Kč

Průvodce netradiční procházkovou trasou po městském hřbitově v Žatci seznamuje zájemce s osobnostmi, které v minulosti významně ovlivňovaly život ve městě (E. Zuleger, K. Fanta, J. Heiser, M. Lűdersdorf, J. Schöffl, JUDr. Th. Hassmann, H. Hasmann, P. Schönfeld, Th. Schönfeld, JUDr. K. Schönfeld, K. Petrowitz, MUDr. A. Seifert, JUDr. W. Kříž)

Další publikace a upomínkové předměty:

TOULKY ŽATECKOU MINULOSTÍ, kolektiv autorů - cena 5,- Kč

Z POKLADŮ MUZEA - soubor pohlednic nejvzácnějších exponátů ze sbírek RMŽ -  cena 30,- Kč

TURISTICKÁ ZNÁMKA - VÝROČNÍ (NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ EHD 2011 V ŽATCI s motivem Kněžské brány) - cena 30,- Kč

znamka-ehd.jpeg

TURISTICKÁ KARTA č. 0414 (Karta českého turisty) - cena 25,- Kč

SOUBOR POHLEDNIC KŘÍŽOVY VILY - cena 25,- Kč

POHLED KŘÍŽOVY VILY (2021) - cena 5,- Kč

POHLED REGIONÁLNÍHO MUZEA - cena 5,- Kč

Dále poskytujeme propagační materiály týkající se historie města a okolí Žatce. Poštovné se hradí dle aktuálního ceníku České pošty.

 

 

Objednávkový formulář - publikace
Prostřednictvím tohoto formuláře můžete objednat publikace z muzejní provenience. Publikace posíláme na dobírku. Na fakturu posíláme pouze firmám.
Závazně objednávám následující zboží:
 *
 *
 *
Pro firmy zadejte: název firmy, IČO, číslo účtu a fakturační adresu v případě, že se liší od dodací adresy
 *
Způsob dodání
Děkujeme za objednávku.
 
Osobní údaje tohoto formuláře budou po naplnění účelu objednávky vymazány.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - aktuálně zde

Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod