Poučení o ochraně...

Příloha č. 2 Knihovního řádu RM K. A. Polánka v Žatci ze dne 1. 4. 2018

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Husova 678, pracoviště Stará papírna, Volyňských Čechů 733, Žatec
(dále jen knihovna)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
* Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, rok narození, adresa trvalého pobytu
* Kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon (tyto údaje není uživatel povinen
uvést)
* Služební údaje: Smlouva o poskytování knihovnických služeb přehled výpůjček, přehled
rezervací, upomínání
* Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a
dalších náležitostech.
* Identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu. Muzeum tyto údaje aktualizuje v příslušné databázi uživatelů knihovny.

Účel zpracování osobních údajů
Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu muzea. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do Smlouvy o poskytování knihovnických služeb a dalších dokladů u ní uložených.
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu platnosti Smlouvy o poskytování knihovnických služeb a dále dle Skartačního řádu muzea. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu muzea.

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl obvyklými prostředky zamezen přístup nepovolaných osob. Přístup k těmto písemnostem je povolen pouze zaměstnancům, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi a písemné verzi v uzamykatelných boxech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě Smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho smlouvy do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, kam je možno se obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: rmz@muzeumzatec.cz nebo přímo na pracovnici knihovny, která s vámi pořídí písemný záznam.

Kalendář muzeum ŽatecMěsíční program
Kalendář muzeum ŽatecOtevírací doba

Hlavní budova + Křížova vila

ÚT - PÁ: 9.00 - 17.00
SO - NE: 13.00 - 17.00
PONDĚLÍ: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30

Žatecký poklad - více zde

Pracoviště Stará papírna

ÚT - ČT: 9.00 - 17.00
PÁ,SO,NE, PO: ZAVŘENO
/POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30/
Poslední prohlídka v 16.30
 
Ve všech budovách zavřeno
o svátky a 31.12.
 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány
obrazové záznamy pro
dokumentační a propagační účely muzea.
 
 overeno
 
Kalendář muzeum ŽatecVstupné
platné od 1.1. 2023
 
 
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod