Aurignacien

První archeologickou kulturou v našem regionu je tzv. aurignacien (název podle jeskyně u Aurignacu na úpatí francouzských Pyrenejí jihozápadně od Toulouse). Tato kultura se rozvíjela v období před 40 000 až 20 000 lety na rozsáhlých územích Evropy (od Španělska až po povodí Donu) a na Předním Východě. V našich zemích pak zejména kolem roku 30 000 př. n. l. Jejími nositeli byli již lidé dnešního typu (Homo sapiens sapiens). Mezi výrobky vzniklými štípáním kamene převládají tzv. čepele, tedy jakési dlouhé kamenné nože často pak dále opracované do tvarů nástrojů. Zpracovávány byly i kosti, a to do podoby hrotů a šídel. Vůbec poprvé v lidské historii se setkáváme s prokazatelnými uměleckými projevy jako jsou řezby, rytiny či malby v jeskyních. Některé kosterní nálezy z Moravy (např. Mladečské jeskyně) jsou považovány za první doklady záměrného pohřbívání zesnulých na našem území. Hlavním lovným artiklem byli sobi a divocí koně.

Významné lokality: Holedeč

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod