Mladší paleolit

MLADŠÍ PALEOLIT (asi 40 000 – 11 000 let před dneškem)

Nejstarší prokazatelné stopy pobytu člověka na Žatecku se datují do období mladého paleolitu. Jakékoliv doklady o osídlení starším (spojeném např. s „populárními" neandertálci ze středního paleolitu) zde nebyly dosud nalezeny.

Význam a „technické vymoženosti"  mladšího paleolitu:

Základem obživy početně nevelkých skupin (čítajících snad dvě či tři desítky lidí žijících pospolu) bylo neproduktivní hospodářství založené na lovu a sběru přírodních produktů. Od středního paleolitu uměli lidé nejen udržovat oheň, ale aktivně jej také rozněcovat. V závěru paleolitu se objevují první vrhače oštěpů a velký význam lze přičíst použití luku. Zejména při získávání kvalitní kamenné suroviny asi docházelo ke směně určitých komodit s jinými skupinami lidí. Předpokládá se už i určitá specializace např. v oblasti výroby štípaných nástrojů, magie či výtvarného umění. Ve srovnání s jednoduchým a jen velmi pomalu se měnícím materiálním projevem tehdejších lidí lze usuzovat na bohatý duchovní život, projevující se zejména v umění. Různé kostěné závěsky, zdobené oblázky či amulety dokládají existenci fetišismu, víry v nadpřirozenou moc těchto předmětů. Na sklonku paleolitu se objevují první výrobky z pálené hlíny (figurky zvířat i lidí). Existují náznaky medicínských („chirurgických") zákroků i snahy o zachycení času či počtu (tzv. počítací hůlky se zářezy). Objevují se první „hudební nástroje", sloužící zřejmě mimo jiné i jako dorozumívací signalizační prostředky při lovu (znělé duté kosti, blány, píšťaly a příčné flétničky). Unikátním nálezem z Dolních Věstonic je i zbytek kostěné Panovy flétny.

 

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod