Kapucínský klášter

V letech 1676 až 1684 byl u bývalé Červené brány na jižním předměstí Žatce vystavěn kapucínský klášter s kostelem. Klášterní komplex je tvořen čtvercovou budovou konventu, kostelem Korunování Panny Marie a klášterní zahradou. Zásluhu na vzniku kapucínského konventu s kostelem mají žatečtí měšťané, kteří požádali řád kapucínů o zřízení kláštera již na počátku 70. let 17. století. Stejně jako u jiných klášterů tohoto řádu se o financování stavby a chod kláštera postarali aristokratičtí dobrodinci, zde zejména Ludmila Eva Františka hraběnka Kolovratová a Marie Sidonie Varensbachová. Stavba celého areálu kláštera je jednoduchá, přísně podřízená vzorovým řádovým stavbám. Strohá čtvercová budova konventu s arkádami a s uzavřeným vnitřním dvorem byla vsazena do rozsáhlé zahrady, kde se mniši věnovali meditacím a která měla samozřejmě i funkci hospodářskou.

Kapucíni byli především dobří kazatelé, obětavě však sloužili městu i v dobách morových epidemií, proto byl klášter ze strany měšťanů podporován a podařilo se jej uchovat i v době rozsáhlého rušení klášterů za Josefa II. Od dvacátých let 19. století byly zahájeny zásadní úpravy klášterního areálu, které s přestávkami trvaly až do počátku 20. století. V osmdesátých letech 19. století také začali kapucíni části budovy i zahrady pronajímat (výčep vína, později i fotoateliér).

Klášter byl zrušen v roce 1950 v rámci akce StB, objekt pak sloužil jako škola a poté po dlouhá léta jako domov důchodců.  Ten zde byl zrušen v osmdesátých letech 20. století a od té doby není budova kláštera využívána. Klášter se zahradou je v současné době majetkem města. Budovy kláštera jsou ve špatném stavu a na své využití teprve čekají.

Klášterní zahrada prošla v rámci projektu „Chrám chmele a piva", podpořeného finančními prostředky z evropských fondů v regionu Severozápad, rozsáhlou rekonstrukcí a nyní slouží jako odpočinková zóna se zelení a hřištěm.

Kapucínský klášter - interiér s  lazaretem za 1.sv. války
Kapucínský klášter - rajská zahrada
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.