Kapucínský klášter

V letech 1676 až 1684 byl u bývalé Červené brány na jižním předměstí Žatce vystavěn kapucínský klášter s kostelem. Klášterní komplex je tvořen čtvercovou budovou konventu, kostelem Korunování Panny Marie a klášterní zahradou. Zásluhu na vzniku kapucínského konventu s kostelem mají žatečtí měšťané, kteří požádali řád kapucínů o zřízení kláštera již na počátku 70. let 17. století. Stejně jako u jiných klášterů tohoto řádu se o financování stavby a chod kláštera postarali aristokratičtí dobrodinci, zde zejména Ludmila Eva Františka hraběnka Kolovratová a Marie Sidonie Varensbachová. Stavba celého areálu kláštera je jednoduchá, přísně podřízená vzorovým řádovým stavbám. Strohá čtvercová budova konventu s arkádami a s uzavřeným vnitřním dvorem byla vsazena do rozsáhlé zahrady, kde se mniši věnovali meditacím a která měla samozřejmě i funkci hospodářskou.

Kapucíni byli především dobří kazatelé, obětavě však sloužili městu i v dobách morových epidemií, proto byl klášter ze strany měšťanů podporován a podařilo se jej uchovat i v době rozsáhlého rušení klášterů za Josefa II. Od dvacátých let 19. století byly zahájeny zásadní úpravy klášterního areálu, které s přestávkami trvaly až do počátku 20. století. V osmdesátých letech 19. století také začali kapucíni části budovy i zahrady pronajímat (výčep vína, později i fotoateliér).

Klášter byl zrušen v roce 1950 v rámci akce StB. Objekt pak sloužil jako škola a poté po dlouhá léta jako domov důchodců.  Ten zde byl zrušen v osmdesátých letech 20. století a od té doby nebyla budova kláštera využívána. Klášter se zahradou je v současné době majetkem města. Budovy kláštera jsou ve špatném stavu a na své využití teprve čekají.

Klášterní zahrada prošla v rámci projektu „Chrám chmele a piva", podpořeného finančními prostředky z evropských fondů v regionu Severozápad, rozsáhlou rekonstrukcí a nyní slouží jako odpočinková zóna se zelení a hřištěm.

Město Žatec, které je majitelem celého komplexu, usiluje nejen o stavební obnovu budov, ale i jejich záchranu a smysluplné využití. Poté, co se podařilo z objektu odstranit dřevomorku, byly střechy opatřeny novou krytinou a rýsuje se i budoucí využití. V rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji" je zde budováno „Přírodovědné centrum Žatec".

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod