Žatecké divadlo

Žatecké divadlo, starší než Národní divadlo v Praze, je jedním z prvních provinčních kamenných divadel v českých zemích. Základní kámen byl položen 8. července 1848, budova v pozdně klasicistním stylu byla slavnostně otevřena 22. dubna 1849. Projektantem divadla byl ing. Schulze, stavitelem Anton Grimm. V prostoru u Městského divadla až do roku 1871 stávala vysoká Nová věž. Byla významným opěrným bodem žateckého opevnění. V roce 1871 dalo město zavést do divadla – hlediště i jeviště – plynové osvětlení. V roce 1884 se divadelní budova ocitla v tak kritickém stavu, že se zdálo nevyhnutelné zastavit její provoz. Po odmítnutí nabídky chmelařského obchodníka Danzera, který chtěl budovu odkoupit za 20 000 zlatých pro skladištní účely chmele, přešel objekt do vlastnictví obce. V roce 1904 bylo divadlo z důvodu podstatných technických nedostatků uzavřeno. V oné době se v zimních měsících konala divadelní představení kočujících společností v sále Střelnice nebo v místní tělocvičně. V roce 1910 byla uskutečněna rozsáhlá vnitřní přestavba, provoz se obnovil 14. října 1911. Po celou dobu 1. světové války zůstalo divadlo uzavřeno.

                     Divadlo

             Divadlo - jeviště

V letech 1918 – 1920 mělo divadlo stálý profesionální činoherní a operetní soubor, sbor a orchestr. V roce 1921 bylo vytvořeno Svazové divadlo Chomutov – Žatec. Podstatou této nové formy městského divadla bylo to, že žatecký soubor pravidelně hrál jen určitou část sezony, jinak zde pohostinsky vystupoval chomutovský soubor. V letech 1923 až 1931 se divadelní provoz v Žatci uskutečňoval v rámci Svazového divadla Most – Žatec. Herecký soubor byl v době okupace poměrně početný. Umělecký soubor měl 44 herců a 17členný orchestr. Divadlo bylo opět uzavřeno od 1. září 1944 do května 1945. Železná bezpečnostní opona byla instalována v r. 1947. Barevná dekorativní malovaná opona je darem akademického malíře Oskara Brázdy z r. 1948. Další generální rekonstrukcí prošlo divadlo v 60. letech 20. století. Výměna elektroinstalace byla provedena v roce 2010. Tapisérii pod názvem „Žatecké divadlo" ve vstupním vestibulu vytvořil výtvarník Lubomír Fárka v r. 2003. Významní účinkující: Eduard Haken; Dolly Heleytt-Rautherová - sólistka Metropolitní opery v New Yorku; Antonín Vítek - houslový virtuos; Jaroslav Průcha, Jiří Dohnal, Miloš Nedbal, František Filipovský - členové Národního divadla v Praze, aj.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod