Kultura badenská

Zvaná také kanelovaná (3 400 - 3 100 př. n. l.)

O následující kultuře badenské (název podle jeskyně v Badenu nedaleko Vídně, pojmenování „kanelovaná" je odvozeno od charakteristické výzdoby nádob) toho díky mizivému množství dosud objevených památek v severozápadních Čechách víme jen velmi málo. Nevyřešenou zůstává otázka, zda nízký počet nalezišť odráží nevelkou hustotu osídlení, nebo je dán okolností, že se hmotné pozůstatky sídlišť a pohřebišť z nějakých důvodů nezachovaly. V muzeích jsou uloženy spíše jednotlivé nádoby (např. džbánek z vrchu Rubína) či nevelké soubory keramiky (vrstvy se střepy v okolí Komořanského jezera, Tušimice). Teprve v roce 1997 přinesl výzkum v pískovně u Chudeřína významné doklady objektů a dokonce obytných staveb, prvních známých obydlí této kultury nejen na Žatecku, ale i v celých Čechách. Dva domy dlouhé 30 a 25 metrů s náznakem jakési předsíně na východní straně a vnitřního členění příčkami potvrzují pokračování tradice dlouhých staveb z dřevěných kůlů. Zadní strana domů, nasměrovaná k západu vůči převažujícím větrům, neměla rovnou, ale zaoblenou stěnu. Nepřímé doklady (hliněný model z Maďarska) svědčí o tom, že lid badenské kultury znal a používal jako první ve střední Evropě čtyřkolový vůz.

Významné lokality: Chudeřín

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod