Kultura badenská

Zvaná také kanelovaná (3 400 - 3 100 př. n. l.)

O následující kultuře badenské (název podle jeskyně v Badenu nedaleko Vídně, pojmenování „kanelovaná" je odvozeno od charakteristické výzdoby nádob) toho díky mizivému množství dosud objevených památek v severozápadních Čechách víme jen velmi málo. Nevyřešenou zůstává otázka, zda nízký počet nalezišť odráží nevelkou hustotu osídlení, nebo je dán okolností, že se hmotné pozůstatky sídlišť a pohřebišť z nějakých důvodů nezachovaly. V muzeích jsou uloženy spíše jednotlivé nádoby (např. džbánek z vrchu Rubína) či nevelké soubory keramiky (vrstvy se střepy v okolí Komořanského jezera, Tušimice). Teprve v roce 1997 přinesl výzkum v pískovně u Chudeřína významné doklady objektů a dokonce obytných staveb, prvních známých obydlí této kultury nejen na Žatecku, ale i v celých Čechách. Dva domy dlouhé 30 a 25 metrů s náznakem jakési předsíně na východní straně a vnitřního členění příčkami potvrzují pokračování tradice dlouhých staveb z dřevěných kůlů. Zadní strana domů, nasměrovaná k západu vůči převažujícím větrům, neměla rovnou, ale zaoblenou stěnu. Nepřímé doklady (hliněný model z Maďarska) svědčí o tom, že lid badenské kultury znal a používal jako první ve střední Evropě čtyřkolový vůz.

Významné lokality: Chudeřín

Badenska kultura
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.