Karl Tutte

* 1875  -  † 1925

 Česko-německý pedagog a regionální historik Karl Tutte se narodil 31. října 1875 v Lovosicích. Jeho otec Josef byl učitelem na tamní základní škole. Začátkem 80. let byl Josef Tutte přeložený na škKarl Tutteolu do Liběšic, kde jeho syn Karl navštěvoval obecnou školu. V letech 1888–1890 chodil Karl Tutte na žateckou měšťanku a následující čtyři roky studoval na Učitelském ústavu v Chomutově. Jeho prvním místem byla škola ve Veliké Vsi, kde v letech 1894–1898 působil jako podučitel. V blízkém Krásném Dvoře, kde v té době bydlel, poznal svou budoucí ženu Vilemínu Puschnerovou. Vzali se v roce 1897, manželství ale zůstalo bezdětné. V letech 1898–1904 učil v Deštnici, od začátku školního roku 1904/Politický okres ŽatecTitulní strana1905 přešel do nově zřízené jednotřídní obecné školy v sousedním Sádku. Zde se zapojil do spolkového života. Byl jednatelem sboru hasičů a Zemědělského spolku pro Sádek a okolí. Na sádeckém obecním úřadu vedl spisovou agendu, pořizoval záznamy do školní kroniky. Od školního roku 1917/1918 nastoupil Tutte do dvoutřídní školy v blízké Velké Černoci. Zde byl iniciátorem vzniku živnostenské pokračovací školy, kterou sám řídil. Tutte pravidelně publikoval články s vlastivědnou tematikou v Adresářích žateckého okresu.

Jeho hlavním dílem je redakční práce na Vlastivědě žateckého okresu, která vycházela po sešitech v letech 1904–1907. Kniha má 918 stran. Je kolektivním dílem německých učitelů a odborníků z nejrůznějších oblastí. Vydal ji Německý učitelský spolek v Žatci, iniciátorem díla byl okresní školní inspektor Franz Willomitzer. Teritoriálně zahrnuje bývalé politické okresy Žatec a Postoloprty. Každé z vesnic je věnován samostatný článek, obsahující popis stávající podoby sídla a jeho historie. Samostatné oddíly jsou věnované průmyslu, zemědělství, školství, zdravotnictví, národopisu, komunikacím, bankovnictví, významným osobnostem, pověstem, náboženským poměrům a dalším oblastem života. Všechny příspěvky redigoval ve svých učitelských bytech v Deštnici a Sádku právě Tutte.

Zemřel roku 1925 ve Velké Černoci. V roce 2018 byl Tutte jmenován čestným občanem Deštnice in memoriam.

PhDr. Bohumír Roedl

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod