Leo Zuleger

* 10. července 1883 Libočany † 25.4.1945 Touškov (Město Touškov)

Zuleger LeoPříslušník rozvětveného chmelařského (nejen) rodu Zulegerů byl statkářem v Libočanech, kde mu dle adresáře patřil statek č. 9. Byl rodákem z Libočan. Jeho otcem byl známý politik Theodor Zuleger . Záznam o jeho narození najdeme v matrice.

Dukelská 1673Naposledy žil v Žatci ve Floragasse (dnešní Dukelská) č.p.1673. Jeho manželka se jmenovala Emilie.

Byl členem spolku pro postavení pomníku otcům chmelařům, který byl roku 1932 odhalen u nové žatecké známkovny (ve dvoře dnešního chmelařství). Původně měl být věnován jen Hansi Dammovi, ve třicátých letech se však rozhodlo, že připomene i T. Zulegera (Leova otce) a dosud žijícího J. Fischera. Noviny zmiňují, že Leo byl osobně přítomen odhalení pomníku 3. července 1932 spolu se svou manželkou a dalšími příslušníky rodu Zulegerů, kteří měli statky ve vesnicích kolem Žatce.

Roku 1937 byl jako zástupce společnosti Deutsche Hopfen-Verkehrsgesellschaft m.b.H. (Německé společnosti pro dopravu chmele). přizván do komise, která jako první posuzovala známý Žatecký poklad nalezený na pozemku, kde se stavěla nová známkovna chmele.

Ke konci druhé světové války vykonával vojenskou službu jako kontrolor BAST (kontrola nad stavbou silnic) v Touškově u Stříbra, kde byl zabit při posledním velkém náletu na plzeňskou Škodovku 25. 4. 1945, kdy vracející se letadla shodila část zbývajících bomb právě na Touškov. Proto nemohl být pohřben v rodinné hrobce v Libočanech, ale byl uložen do hrobu na hřbitově v Touškově (dnes Město Touškov) 2. května 1945 za náletu hloubkařů.

O průběhu náletu se můžeme dočíst na stránkách dnešního města Touškov následující:
„Dne 25. dubna 1945 Touškov postihlo velké neštěstí – při náletu na Škodovy závody v Plzni bylo několik bomb svrženo i na Touškov. Zasažena byla především nová zástavba města – celkem bylo zničeno 18 domů a několik dalších bylo poškozeno. Tragické následky přitom mělo zasažení české školy, kde byla umístěna pobočka všeobecné veřejné nemocnice – dětské infekční oddělení. Zahynulo zde 50 dětí. Celkem při náletu přišlo o život 65 touškovských občanů. Jeden ze spojeneckých bombardovacích letounů byl při tomto bombardování sestřelen a zřítil se v katastru obce Čeminy. Dva členi posádky, kteří pád letadla přežili, byli touškovskými Němci zastřeleni."

Památku T. Zulegera připomněl sudetoněmecký časopis Heimatbrief Saazerland roku 1965 ve vzpomínkovém článku, kde o něm píše jako o obchodním radovi a majiteli statku v Libočanech.

Připomíná i jeho zetě Heinze Grimma, který byl revírníkem na panství ve Valči. Byl skvělým lovce a lesníkem. Narodil se 1. října 1905 v Kadani. Zabili ho Češi na konci války roku 1945, když byl propuštěn ze služby v německé armádě. Pohřben byl do masového hrobu u kláštera v Doupově.

PhDr.Milada Krausová, Ph.D.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod