Zemědělská škola

Vznik zemědělské školy je spjat s Okresním zemědělským a lesnickým spolkem pro Žatec a Postoloprty založeným roku 1870. Spolek ve spolupráci s vedením města prosadil zřízení zemědělské zimní školy. Roku 1895 byly schváleny stanovy a vyučovací plány. Vyučování bylo zahájeno provizorně v listopadu 1895 v budově městského sirotčince. Roku 1904 se škola přemístila do budovy starého gymnázia na náměstí 5. května. Tady škola sídlila až do roku 1908, kdy byla vystavěna nová budova. Až do roku 1945 zůstávala škola rozdělená na dva zimní semestry. Školní rok začínal 1. listopadu a končil 31. března. Počet žáků zůstával po celé rakouské období nízký (do roku 1908 se pohyboval od 14 do 31 žáků). Po vystavění vlastní budovy se počet studentů o něco zvýšil. Tehdy měla škola název Rolnická chmelařská a zelinářská škola a byla svého druhu jedinou v českých zemích. V začátcích existence Československa užívala názvu Chmelařská a zelinářská škola. Proti tomu však rolníci protestovali a dosáhly změny názvu na Landwirtschftliche Fachschule (Zemědělská odborná škola). Po druhé světové válce byla ustavena česká Rolnická škola chmelařská, která se v roce 1952 mění na Zemědělskou mistrovskou školu s chmelařským oborem. V roce 1958 je zřízena čtyřletá Střední zemědělská technická škola. Dnes se nazývá Střední škola zemědělská a ekologická v Žatci.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod