Chmelařský institut

Chmelařský výzkum má v českém chmelařství mnohaletou tradici a významné postavení. Počátky jeho činnosti spadají do roku 1925, kdy Ministerstvo zemědělství v rámci budování státního zemědělského výzkumu zřídilo v Deštnici na Žatecku Státní pokusnou zemědělskou stanici, od roku 1936 vedenou jako Výzkumná stanice chmelařská. Zde začal od roku 1927 Karel Osvald (1899-1948) zušlechťovat původní krajové odrůdy českého chmele. Ty potom ve druhé polovině 20. století jako tzv. Osvaldovy klony zaujaly rozhodující podíl na ploše chmelnic a v produkci českého chmele.

         Dr. Blattný (vlevo)  a Dr. Osvald (vpravo)         Dr. Blattný, vl. rada Dr. Engelke a Dr. Osvald uvažují o vegetačním průběhu chmele.        (Použito z časopisu Český chmelař 1944).

Po obsazení pohraničních oblastí německou armádou byla Výzkumná stanice chmelařská v Deštnici přestěhována do Rakovníka, aby se po vyhlášení protektorátu vrátila znovu do Deštnice a v roce 1948 byla přestěhována do Žatce. V roce 1950 byla stanice přetvořena na Státní výzkumný a šlechtitelský ústav chmelařský. V jeho čele se vystřídalo několik výzkumníků, kteří se stali pojmy v československém chmelařství – Ctibor Blattný, Lubomír Vent, Antonín Srp a Robert Kellner. V roce 1974 byl pro výzkumný ústav při západním okraji města postaven a vybaven nový areál s pokusnými chmelnicemi a minipivovarem pro varní zkoušky chmele. V roce 1992 se Výzkumný a šlechtitelský ústav chmelařský přeměnil na Chmelařský institut, s.r.o. a ten se stal pokračovatelem všech vědecko-výzkumných aktivit.

            Výzkumný ústav při slavnostním otevření v r.1974     Hlavní budova výzkumného ústavu - při jejím slavnostním otevření.        (Použito z časopisu Chmelařství 1974)

Dnes se Chmelařský institut zabývá komplexní vědeckovýzkumnou činností na úseku pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Provádí novošlechtění, udržovací šlechtění a množení českých odrůd chmele. Testování odrůd probíhá v pokusném minipivovaru. Řeší ekologizaci výroby a životního prostředí chmelařských oblastí, ochranu a kvalitu chmele. Aktivity zahrnují poradenskou a školící činnost pro podnikatele v oblasti chmelařství. Pro realizaci všech těchto činností, zejména polního pokusnictví, Chmelařský institut disponuje účelovým hospodářstvím, které se nachází ve Stekníku u Žatce a detašovaným pracovištěm v Tršicích u Olomouce.

Pohled na budovu Chmelařství
Pohled na budovu Chmelařství
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.