Chmelařský institut

Chmelařský výzkum má v českém chmelařství mnohaletou tradici a významné postavení. Počátky jeho činnosti spadají do roku 1925, kdy Ministerstvo zemědělství v rámci budování státního zemědělského výzkumu zřídilo v Deštnici na Žatecku Státní pokusnou zemědělskou stanici, od roku 1936 vedenou jako Výzkumná stanice chmelařská. Zde začal od roku 1927 Karel Osvald (1899-1948) zušlechťovat původní krajové odrůdy českého chmele. Ty potom ve druhé polovině 20. století jako tzv. Osvaldovy klony zaujaly rozhodující podíl na ploše chmelnic a v produkci českého chmele.

         Dr. Blattný (vlevo)  a Dr. Osvald (vpravo)         Dr. Blattný, vl. rada Dr. Engelke a Dr. Osvald uvažují o vegetačním průběhu chmele.        (Použito z časopisu Český chmelař 1944).

Po obsazení pohraničních oblastí německou armádou byla Výzkumná stanice chmelařská v Deštnici přestěhována do Rakovníka, aby se po vyhlášení protektorátu vrátila znovu do Deštnice a v roce 1948 byla přestěhována do Žatce. V roce 1950 byla stanice přetvořena na Státní výzkumný a šlechtitelský ústav chmelařský. V jeho čele se vystřídalo několik výzkumníků, kteří se stali pojmy v československém chmelařství – Ctibor Blattný, Lubomír Vent, Antonín Srp a Robert Kellner. V roce 1974 byl pro výzkumný ústav při západním okraji města postaven a vybaven nový areál s pokusnými chmelnicemi a minipivovarem pro varní zkoušky chmele. V roce 1992 se Výzkumný a šlechtitelský ústav chmelařský přeměnil na Chmelařský institut, s.r.o. a ten se stal pokračovatelem všech vědecko-výzkumných aktivit.

            Výzkumný ústav při slavnostním otevření v r.1974     Hlavní budova výzkumného ústavu - při jejím slavnostním otevření.        (Použito z časopisu Chmelařství 1974)

Dnes se Chmelařský institut zabývá komplexní vědeckovýzkumnou činností na úseku pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Provádí novošlechtění, udržovací šlechtění a množení českých odrůd chmele. Testování odrůd probíhá v pokusném minipivovaru. Řeší ekologizaci výroby a životního prostředí chmelařských oblastí, ochranu a kvalitu chmele. Aktivity zahrnují poradenskou a školící činnost pro podnikatele v oblasti chmelařství. Pro realizaci všech těchto činností, zejména polního pokusnictví, Chmelařský institut disponuje účelovým hospodářstvím, které se nachází ve Stekníku u Žatce a detašovaným pracovištěm v Tršicích u Olomouce.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod