Domovská stránka Muzem Žatec Encyklopedie Muzem Žatec Archeologie Muzem Žatec Neolit Muzem Žatec Kultura s vypíchanou keramikou

Kultura s vypíchanou keramikou

5 000 – 4 400 př. n. l.

Další etapu vývoje zemědělského osídlení středního Poohří v mladší době kamenné představuje kultura s vypíchanou keramikou.  Ta přímo navazuje na nejmladší stupeň kultury s keramikou lineární a rozvíjí se prakticky na tomtéž území. Název je odvozen od typické výzdoby nádob, jejichž povrch je zpravidla pokryt ornamenty z hustých vpichů vytvořených pomocí hrotitých dřevěných či kostěných nástrojů. Sídliště nebyla zdaleka zkoumána v takovém rozsahu, jako osady kultury s lineární keramikou. Známe spíše jejich části se sídlištními jámami či jednotlivé domy. V mladším období kultury vypíchané, které je poznamenáno silnými kulturními vlivy z jihovýchodu, se objevují i poněkud odlišné konstrukce dlouhých domů. Půdorys  se na jedné straně zužuje, takže stavba měla v podstatě lichoběžníkovitý tvar. Někdy jsou kůly obvodových stěn umístěny v základovém žlabu a velmi hustě vedle sebe. Má se zato, i vzhledem k orientaci delší osy domu, že důvodem těchto konstrukčních změn byla snaha o zvýšení stability stavby vůči převládajícímu směru větrů. Proudnicový tvar obydlí, nasměrovaného užší stranou proti větru, mu dával podstatně lepší stabilitu i tepelné vlastnosti. Jedna taková stavba byla kompletně odkryta v Postoloprtech na Lounsku. Obydlí o délce 34 metrů mělo předsíň s výklenkem a interiér rozdělený na několik prostor s vlastními pecemi. Stěny tvořily dřevěné kůly umístěné hustě vedle sebe v základovém žlabu. V místech malého výklenku předsíně byla do obvodového žlabu umístěna obětina: lebka a kosti téměř třímetrákového prasete a úmyslně rozbitá nádoba v kamenné skříňce. Předměty byly do základů položeny v době stavby domu a výklenek mohl mít pro jeho obyvatele posvátný účel.

Pokrok stavební techniky a zdokonalení tesařské práce byl stále ovlivněn použitím hlazených kamenných nástrojů. Zde se v převaze používaly již účinnější tesařské nástroje opatřené otvorem, umožňujícím snadnější nasazení na dřevěné topůrko. Zvýšený význam chovu dobytka naznačují na některých sídlištích objevené dřevěné ohrady a zřejmě i vzácně doložené zvířecí plastiky. Takovou představuje např. nádoba se tvaru býka nalezená v Rybňanech u Žatce. Osady samotné, umístěné na kvalitních půdách v blízkosti vodního zdroje, ještě nebyly opevněné. Ojediněle se však objevují i náznaky osídlování výšinných poloh. Ze středního Poohří jsou příkladem takových neobvyklých sídel na kopcích např. vrch Rubín u Podbořan a Úhošť u Kadaně či návrší Hradiště nad Černovicemi u Chomutova.

Ze samotného katastru Žatce jsou  doklady osídlení doloženy jen ojedinělými zlomky keramiky. Zcela jasný důkaz o pobytu lidu s vypíchanou keramikou však představují hroby, objevené v okolí pivovaru Dreher.  Zatímco o něco starší zemědělci s kulturou lineární kladli své zemřelé do země převážně nespálené, objevují se v kultuře vypíchané ve zvýšené míře i pohřby žehem (kremace), a to v poměru k hrobům kostrovým asi  jedna ku jedné. Okrajově se však objevují i těla pohozená do sídlištních jam, neúplné části těl či samostatně pohřbené lebky.  K dalším nečetným pohřbům z období kultury s vypíchanou keramikou na Žatecku patří nálezy hrobů z Vikletic, Tvršic a Dolejších Hůrek.

Významné lokality: Vikletice, Rybňany, Soběsuky, Tvršice, Žatec – u pivovaru Dreher, Dolejší Hůrky

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod