Jan ze Žatce

* kolem pol. 14. stol. v Šitboři    † po r. 1414 v Praze

básník, městský písař, rektor žatecké školy

Narodil se pravděpodobně v obci Šitboř na Domažlicku a vzdělání získával asi nejprve v klášterní školeOráč z Čech v Teplé, poté nejspíše na pražské univerzitě. Ovládal latinu, němčinu i češtinu. Do Žatce přišel před rokem 1378, kdy je uváděn jako městský písař. Zastával zde tři funkce: byl městským písařem, rektorem školy a veřejným notářem. V roce 1383 zde založil tzv. kopiář, kam byly opisovány soukromé i veřejné listiny. Protože se většina originálů těchto listin včetně panovnických privilegií v průběhu doby ztratila, můžeme jen Janovu kopiáři děkovat za naše znalosti starších dějin Žatce. I vznik formulářů městské kanceláře lze spojovat s jeho činností. Kolem roku 1400 sepsal skladbu Ackermann aus Böhmen (Oráč z Čech), která je považována za jedno z předních děl německé literatury. 

Vlastnil dům u hradeb proti škole, u něhož mu městská rada dokonce povolila postavit věž. V roce 1411 odešel do Prahy na Nové Město, kde se stal veřejným notářem. Jeho majetkové poměry v Žatci byly velice dobré, proto si lze jeho odchod vysvětlovat nejspíše potřebou dostat se do města s početnější vzdělanou společností.

Busta Jana ze Žatce v areálu zahrady bývalého Kapucínského kláštera
Busta Jana ze Žatce v areálu zahrady bývalého Kapucínského kláštera
Ilustrace z Oficia sv. Jeronýma pravděpodobně s vyobrazením Jana ze Žatce - klečící postava vpravo
Ilustrace z Oficia sv. Jeronýma pravděpodobně s vyobrazením Jana ze Žatce - klečící postava vpravo
Pamětní deska Jana ze Žatce v průčelí radnice na náměstí Svobody
Pamětní deska Jana ze Žatce v průčelí radnice na náměstí Svobody
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.