Jan ze Žatce

* kolem pol. 14. stol. v Šitboři    † po r. 1414 v Praze

básník, městský písař, rektor žatecké školy

Narodil se pravděpodobně v obci Šitboř na Domažlicku a vzdělání získával asi nejprve v klášterní školeOráč z Čech v Teplé, poté nejspíše na pražské univerzitě. Ovládal latinu, němčinu i češtinu. Do Žatce přišel před rokem 1378, kdy je uváděn jako městský písař. Zastával zde tři funkce: byl městským písařem, rektorem školy a veřejným notářem. V roce 1383 zde založil tzv. kopiář, kam byly opisovány soukromé i veřejné listiny. Protože se většina originálů těchto listin včetně panovnických privilegií v průběhu doby ztratila, můžeme jen Janovu kopiáři děkovat za naše znalosti starších dějin Žatce. I vznik formulářů městské kanceláře lze spojovat s jeho činností. Kolem roku 1400 sepsal skladbu Ackermann aus Böhmen (Oráč z Čech), která je považována za jedno z předních děl německé literatury. 

Vlastnil dům u hradeb proti škole, u něhož mu městská rada dokonce povolila postavit věž. V roce 1411 odešel do Prahy na Nové Město, kde se stal veřejným notářem. Jeho majetkové poměry v Žatci byly velice dobré, proto si lze jeho odchod vysvětlovat nejspíše potřebou dostat se do města s početnější vzdělanou společností.

Busta Jana ze Žatce v areálu zahrady bývalého Kapucínského kláštera
Busta Jana ze Žatce v areálu zahrady bývalého Kapucínského kláštera
Ilustrace z Oficia sv. Jeronýma pravděpodobně s vyobrazením Jana ze Žatce - klečící postava vpravo
Ilustrace z Oficia sv. Jeronýma pravděpodobně s vyobrazením Jana ze Žatce - klečící postava vpravo
Pamětní deska Jana ze Žatce v průčelí radnice na náměstí Svobody
Pamětní deska Jana ze Žatce v průčelí radnice na náměstí Svobody
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.