Domovská stránka Muzem Žatec Encyklopedie Muzem Žatec Historie Žatce Muzem Žatec Stavby a památky Muzem Žatec Pomník obětem fašismu na Kruhové náměstí

Pomník obětem fašismu na Kruhové náměstí

Pomník s tančíkem v zimě v 70. letechV obklopení věnci roku 2014Pomník obětem fašismu (odboje proti fašismu) na Kruhovém náměstí patří k žateckým pomníkům, které přežily po drobných úpravách období po roce 1989. Zatímco protější pomník Sbratření byl nahrazen pomníkem E. Beneše, tento pomník zůstal.

V květnu se u něj pravidelně konají pietní akce připomínající osvobození. Z novějších databází je zmíněn např. na stránkách Turistiky , včetně textů nápisů.

Pomník je věnován obětem východního i západního odboje i obětem z řad domácího obyvatelstva. Nenajdeme zde jména lidí, ale místa bojů a názvy koncentračních táborů. Opomenuty nezůstaly ani boje ve Španělsku, kde interbrigadisté bojovali proti fašismu ještě před začátkem druhé světové války.

Dnes již chybí malý model tanku, který u něj stával a na který si ještě mnozí Žatečané vzpomínají. Kde skončil, není známo. Připomínal tankový útvar kpt. Jasioka. Po Jasiokovi se za minulého režimu jmenovala žatecká kasárna. Více se o něm dozvíte v závěru článku.

Jak je pomník starý a kdo ho nechal vybudovat?
Přímo na pomníku údaj chybí. Odpověď najdeme v městské kronice z roku 1970 (s. 191, s. 193). Stručná zmínka se objevuje nejprve v souvislostí s pomníkem Osvobození (Sbratření), který stál na náměstí od roku 1954. Po okupaci země vojsky Varšavské smlouvy roku 1968 byl poškozen. Roku 1970 byl po rekonstrukci opět představen veřejnosti. Kronikář zároveň zmínil, že na náměstí bude odhalen i další pomník.

Nový pomník vznikl tedy v době normalizace u příležitosti 25. výročí osvobození od fašismu. Pomník nechal vybudovat Svaz protifašistických bojovníků.

Kronikář již psal zcela v normalizačním duchu, stejně jako tisk. Žádná kritika se nepřipouštěla, Sovětský svaz se směl jen chválit a oslavovat. Odhalení bylo spojeno s tradičním kladením věnců.

8. května 1970 se nejdříve konal pietní akt u památníku padlých Rudoarmějců na hřbitově. Projev zde měl generál Rotrekl.

Pak se připomínka osvobození přesunula na tehdejší Švermovo (dnes Kruhové) náměstí. Z osvoboditelů byl přítomen Fjodor Fjodorovič Kijačenko, který měl do Žatce roku 1945 přijet na prvním tanku přes železný most. Projev přednesl někdejší příslušník čs. vojenské jednotky v SSSR, válečný veterán a generálmajor v záloze Alfréd Resl. Kronikář poznamenal i jména sovětských důstojníků vojsk „dočasně dislokovaných na našem území." Jmenoval podplukovníka Konalova a podplukovníka Malachova. Zúčastnil se i hrdina SSSR plukovník Komarov.

Rudolf JasiokKulturní měsíčník Žatecka byl plný článků o partyzánech a osvoboditelích. Pro nás je důležitý jeden z nich, z února 1970. Připomíná velitele tankové čety Rudolfa Jasioka, jehož jméno bylo na tančíku u pomníku. Jasiok se narodil roku 1919 v Orlové u Ostravy. Již roku 1931 se jeho otec odstěhoval za prací do Sovětského svazu, rodina žila na Donbasu. Roku 1942 se Rudolf přidal k Československému praporu v SSSR. Bojoval v bitvách o Kyjev či Bilou Cerkev. Byl držitelem řádu Velké vlastenecké války, válečného kříže a medaile za chrabrost. Padl při bojích o Duklu, několik metrů od hranice Československa, když byl zasažen jeho tank. Žatečtí se roku 1970 setkali i s příslušníky jeho rodiny, která žila opět na severní Moravě. V článku s jeho příběhem byl otištěn i jeho dopis rodině z listopadu 1943. Psal své matce a sestře Hildě: „Mámo, nedovedeš si představit, jak nás vítali obyvatelé města Kijeva. Vždyť oni čekali přes dva roky! Se slzami v očích k nám přibíhali a líbali nás jako své syny. Nemohli vůbec věřit, že jsou navždy svobodní." Komentáře netřeba.

V muzeu se dochoval černobílý soubor fotografií z odhalení a oslav u pomníku, který byl přiložen k městské kronice roku 1982. Jsou v něm namíchány fotografie z odhalení i z velkých oslav z roku 1973, kdy se slavilo 25 let trvání socialistického Československa (počítáno od tzv. Vítězného února 1948). Na jedné z fotografií je vidět i sousední opravený pomník Sbratření.

Ukázka ze souboru fotografií přiložených ke kronice roku 1982 (1a) Ukázka ze souboru fotografií přiložených ke kronice roku 1982 (2) Ukázka ze souboru fotografií přiložených ke kronice roku 1982 (3) Ukázka ze souboru fotografií přiložených ke kronice roku 1982 (4)

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod