Magdalénien

V době teplého klimatického výkyvu na samém konci doby ledové (tzv. pozdní glaciál– asi 14 000 až 11 000 let před dneškem) se na Žatecku setkáváme s další kulturou mladšího paleolitu, kterou nazýváme magdalénien (podle naleziště La Madeleine ve francouzské Dordogni). Hlavní lovný artikl představovali koně a sobi. Pohyb stád zvěře, představujících určitou „živou konzervu" potravy, byl zřejmě důvodem časté migrace loveckých skupin i na větší vzdálenosti. Mezi běžné typy kamenných nástrojů patřily vrtáky, škrabadla, rydla a čepele s otupeným bokem. Objevují se i drobnotvaré kamenné nástroje. Mnohem početněji je v této kultuře doloženo opracování kostí a parohů, a to do podoby hrotů s tzv. krevními rýhami, nástavců hrotů, jehel či tzv. náčelnických holí. Na Žatecku se však žádné výrobky z kosti či parohu nedochovaly. V tomto období vrcholí rozvoj mladopaleolitického umění, doložený např. světoznámými rytinami a malbami na stěnách jeskyní ve Francii a Španělsku. Doloženy jsou složité figurální plastiky a rytiny (např. postava kouzelníka oděného v jelení kůži), ale i „akční" výjevy celých scén (souboj bizonů či zubrů na koňském žebru z jeskyně Pekárny na Moravě).

Významné lokality: Dobříčany, Želeč

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod