Magdalénien

V době teplého klimatického výkyvu na samém konci doby ledové (tzv. pozdní glaciál– asi 14 000 až 11 000 let před dneškem) se na Žatecku setkáváme s další kulturou mladšího paleolitu, kterou nazýváme magdalénien (podle naleziště La Madeleine ve francouzské Dordogni). Hlavní lovný artikl představovali koně a sobi. Pohyb stád zvěře, představujících určitou „živou konzervu" potravy, byl zřejmě důvodem časté migrace loveckých skupin i na větší vzdálenosti. Mezi běžné typy kamenných nástrojů patřily vrtáky, škrabadla, rydla a čepele s otupeným bokem. Objevují se i drobnotvaré kamenné nástroje. Mnohem početněji je v této kultuře doloženo opracování kostí a parohů, a to do podoby hrotů s tzv. krevními rýhami, nástavců hrotů, jehel či tzv. náčelnických holí. Na Žatecku se však žádné výrobky z kosti či parohu nedochovaly. V tomto období vrcholí rozvoj mladopaleolitického umění, doložený např. světoznámými rytinami a malbami na stěnách jeskyní ve Francii a Španělsku. Doloženy jsou složité figurální plastiky a rytiny (např. postava kouzelníka oděného v jelení kůži), ale i „akční" výjevy celých scén (souboj bizonů či zubrů na koňském žebru z jeskyně Pekárny na Moravě).

Významné lokality: Dobříčany, Želeč

Magdalénien
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.