Nerudovo náměstí

Širší prostor Nerudova náměstí je znám v minulosti pod místním názvem Brandejs. V osadě tohoto jména je doložen kostel sv. Michala, který se nacházel  v nádvoří chmelařských objektů v Jv části náměstí. Zde se dodnes nalézá i jeden druhotně zazděný náhrobní kámen ze zrušeného hřbitova. Kostel sv. Michala je poprvé uváděn jako farní r. 1356. Jeho patrocinium i archeologický výzkum opodál svědčí pro jeho starším raně středověkém původu. Z písemných pramenů je známo, že byl r. 1587 z peněz měšťanů přestavěn a renovován, v 17. století měl dva oltáře a dva zvony. Dne 18. 7. 1681 byl postižen požárem a pak znovu obnoven. Roku 1741 byla upravena kostnice, na portál byl umístěn obraz archandělů Michaela a Gabriela a kostel osazen novými vraty. Další požár postihl Brandejs 5. 5. 1788, kdy kromě 91 domů a 24 stodol v Žatci byl ohněm znovu postižen i kostel sv. Michala. Filiálním kostelem ke sv. Michalu byl kostel sv. Víta.
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod