Kultura kulovitých amfor

před r. 2 800 př. n. l.

V době osídlení kulturou řivnáčskou zasahuje do severozápadních Čech z Německa kultura kulovitých amfor (před r. 2 800 př. n l., název podle typického keramického tvaru). Náš region je zároveň nejjižnější oblastí jejího výskytu. V Podkrušnohoří ji známe z několika hrobových nálezů a asi třiceti sídlišť. V Žatci se nalezl jeden střep v pískovně za nemocnicí, další zlomky pak v roce 2000 na Žižkově náměstí v objektech z raného středověku. O sídlištích toho mnoho nevíme. Hroby bývají kostrové a obsahují zpravidla pohřby společensky výše postavených jedinců. Z našeho severního sousedství jsou zajímavé doklady pohřbů párů skotu – patrně tažných zvířat zapřahovaných do oradla. Střepy kultury kulovitých amfor jsou často nalézané na místech s osídlením řivnáčské kultury (zejména výšinných sídlištích), což se někdy vysvětluje jako doklad soužití  dvou různých, navzájem si nekonkurujících etnik na jednom místě.

Významné lokality: Staňkovice, Sedčice, Soběsuky

Kultura kulovitých amfor
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.