Kultura kulovitých amfor

před r. 2 800 př. n. l.

V době osídlení kulturou řivnáčskou zasahuje do severozápadních Čech z Německa kultura kulovitých amfor (před r. 2 800 př. n l., název podle typického keramického tvaru). Náš region je zároveň nejjižnější oblastí jejího výskytu. V Podkrušnohoří ji známe z několika hrobových nálezů a asi třiceti sídlišť. V Žatci se nalezl jeden střep v pískovně za nemocnicí, další zlomky pak v roce 2000 na Žižkově náměstí v objektech z raného středověku. O sídlištích toho mnoho nevíme. Hroby bývají kostrové a obsahují zpravidla pohřby společensky výše postavených jedinců. Z našeho severního sousedství jsou zajímavé doklady pohřbů párů skotu – patrně tažných zvířat zapřahovaných do oradla. Střepy kultury kulovitých amfor jsou často nalézané na místech s osídlením řivnáčské kultury (zejména výšinných sídlištích), což se někdy vysvětluje jako doklad soužití  dvou různých, navzájem si nekonkurujících etnik na jednom místě.

Významné lokality: Staňkovice, Sedčice, Soběsuky

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod