Archeologie

„Z hojnosti pak pohřebišť v Žatecku možná by bylo souditi, že krajina ta od pradávna byla zalidněna, i kdyby povaha místa a jména osad nebyla nám svědectvím. Kosmas jistě pravdu měl, že Lucko čili Žatecko dávno bylo lidmi osazeno, nežli bylo město Žatec založeno..."

(J. E. Födisch, Památky archeologické 1868)

Už v 19. století začaly být systematicky shromažďovány archeologické nálezy, prokazující  pravěké osídlení Žatecka. Od té doby se jejich počet mnohonásobně zvýšil, zpřesnily a zdokonalily se metody vyhledávání nových lokalit, terénního výzkumu i získávání informací z nálezů samotných. Žatecké muzeum v uplynulých desetiletích provedlo řadu rozsáhlých záchranných výzkumů, jejichž význam přesáhl nejen hranice regionu, ale i České republiky. Území mezi Žatcem a Nechranickou přehradou, kde byla prozkoumána naleziště o rozloze desítek hektarů (např. Soběsuky, Roztyly, Chudeřín, Břežany), patří dnes z hlediska archeologického bádání k jedněm z nejlépe poznaných koutů naší vlasti.

V naší webové archeologické encyklopedii najdete ve slovníkové podobě základní informace o archeologických kulturách, které jsou v regionu středního Poohří zastoupeny. Jednotlivé kultury a časové etapy jsou zasazeny do širšího kontextu  v rámci celých Čech. U charakteristiky jednotlivých kultur je vždy na konci uveden výběr těch nejvýznamnějších lokalit ze Žatecka.   Kniha Labyrintem pravěku

Podrobnější informace o jednotlivých lokalitách lze najít v publikaci „Labyrintem žateckého pravěku", která shrnuje veškeré známé archeologické nálezy na katastrech celkem 84 obcí  na Žatecku. Knihu lze zakoupit přímo v muzeu nebo objednat její zaslání na dobírku.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.