Domovská stránka Muzem Žatec Encyklopedie Muzem Žatec Archeologie Muzem Žatec Eneolit Muzem Žatec Kultura zvoncovitých pohárů

Kultura zvoncovitých pohárů

2 500 – 2 200 př. n. l.

Vedle památek lidu se šňůrovou keramikou nacházíme na Žatecku doklady kultury zvoncovitých pohárů (název podle charakteristického poháru ve tvaru obráceného zvonu). Ta se kromě našeho regionu vyskytuje na sklonku pozdní doby kamenné na rozsáhlém území Evropy, od Španělska po Polsko a Maďarsko. Nositelé této kultury, původem snad z Pyrenejského poloostrova, se usadili ve středním Poohří mezi lety 2 500 – 2 200 př. n. l. Co vedlo k invazi těchto lidí nebo spíše jejich vlivu v podobě materiální kultury na sever a severovýchod, nevíme. Každopádně se i fyzickým vzhledem lišili od obyvatel s keramikou šňůrovou. Kromě odlišného vzezření pozorujeme u lidu se zvoncovitými poháry ve srovnání s kulturou šňůrovou i zcela opačný pohřební ritus:  muži jsou ukládání na levém boku hlavou k severu, ženy naopak na  levém boku hlavou k jihu. Obličeje pohřbených hledí v obou případech k východu. V „ženské" pozici se v hrobech ocitli i někteří muži – patrně ti, jimž stáří či zranění nebo nemoc znemožnila zařazení do kolektivu „aktivních" mužů bojovníků a lovců. V té době se objevují nové atributy bojovnického stavu v mužských hrobech: součásti lukostřelecké výzbroje (nátepní destička chránící zápěstí střelce před úderem tětivy a hroty šípů) a dýka. Občas se v omezené míře objevují i hroby žárové – patrně jako výsledek vlivu z území dnešního Maďarska, kde se v té době již rozvíjela civilizace doby bronzové.

V Žatci samotném jsou nálezy hrobů kultury zvoncovitých pohárů doloženy z několika lokalit. Z okolí lze jmenovat hrobové nálezy např. z Roztyl, Staňkovic, Záhoří, Tvršic, Poláků a dalších obcí. V protikladu k  značnému počtu lokalit s hroby nevíme téměř  nic o způsobu sídlení a podobě tehdejších domů. Z celých Čech se uvádí asi patnáct lokalit se sídlištními objekty, z našeho regionu lze jmenovat  jeden objekt z Vikletic a dvě sídlištní jámy z Lišan.

Konec obou posledních kultur pozdní doby kamenné je nejasný. Zřejmé je pouze to, že zejména kultura zvoncovitých pohárů se významně podílela na vzniku kultury únětické. Tu ovšem řadíme již do civilizace doby bronzové.

Významné lokality: Staňkovice, Žatec, Roztyly, Tvršice

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod