Max Wurdinger

* 26.2.1888 Žatec  –  † 28.5. 1938 Žatec

Wurdinger kopie
Narodil se ve známé žatecké chmelařské rodině. Studoval žatecké gymnázium, které zakončil v roce 1906 maturitou. Poté absolvoval vysokoškolská studia přírodních věd ve Vídni. Svoji pedagogickou dráhu zahájil na gymnáziu v Teplicích-Šanově. Od školního roku 1921/22 působil na gymnáziu v Žatci, kde vyučoval zeměpis, matematiku a přírodopis a spravoval biologické sbírky a botanickou zahradu školy.
 
Již od dob studií byl jeho vášní zájem o archeologii. To ho přivedlo ke spolupráci s žateckým Městským muzeem, kde se stal od roku 1924 správcem archeologické sbírky. Ve svém milovaném oboru získal solidní odborné znalosti a zdařile si počínal i v terénu, kde vedl v regionu početné archeologické výzkumy. V roce 1930 se stal ředitelem německého muzea v Žatci. Udržoval odborné kontakty i přátelské vztahy s Helmutem Preidelem.
 
V době svého působení v muzeu obohatil Maxmilian Wurdinger významně archeologické sbírky. Pro muzeum získal rovněž roku 1930 nové prostory v budově bývalého gymnázia č.p. 127 na tehdejším Floriánském náměstí, kde část exponátů zpřístupnil veřejnosti v nové expozici. V roce 1937 se do sbírek m.j. dostal i tzv. žatecký poklad z poč. 11. století, dosud nejvýznamnější nález na území města. Dalšími významnými přírůstky byly nálezy z bohatých knovízských hrobů z polohy Macerka v Žatci, bylanský knížecí hrob ze Žatce – Záhoří či pohřeb významné germánské ženy ze Žiželic z mladší doby římské. Své poznatky publikoval v odborném tisku, zejména v časopisu Sudeta, ale i v místních novinách Saazer Anzeiger. O jeho svědomitém přístupu i odborné erudici svědčí m.j. i pečlivě vedené zápisy o nových nálezech v inventární knize muzea.
 
Jako ředitel působil v žateckém muzeu až do roku 1938, kdy v důsledku těžké plicní choroby spáchal sebevraždu.

 

Odborné publikace:

Wurdinger, M. 1925: Der Fund von Schieselitz bei Saaz, Sudeta I, 186-195

Wurdinger, M. 1938: Fundbericht 1937, in: Sudeta 14, 53-56

Wurdinger, M. b.d. (1936?): Das Lewanitzer Riesengrab, nedatovaná novinová zpráva

Preidel, H. – Wurdinger, M. 1928: Spatbronzezeitliche Hügelgraber bei Saaz, Sudeta IV, 104-114

Další zdroje k osobnosti M. Wurdingera:

Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha, 643

Holodňák, P. 2006: Labyrintem žateckého pravěku. Albis international, Ústí nad Labem, 461

Kolektiv autorů 2009: Dějiny žateckého gymnázia. Žatec, 124-126

 

Dr. P. Holodňák

 

 

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod