Kultura jordanovská

4 200 – 4 000 př. n. l.

Nálezů jordanovské kultury (název podle lokality Jordanów v Polsku) z období časného eneolitu je z naší oblasti známo jen velmi málo. Mezi ostatními doklady z asi padesáti lokalit v celých Čechách lze ovšem jmenovat hned několik nálezů přímo z katastru Žatce. V bývalé cihelně v poloze Bílý vrch nedaleko továrny Telatko byla jordanovská keramika nalezena již před druhou světovou válkou. Další nálezy se uvádějí z okolí Dreherova pivovaru. V zahrádkářské kolonii na návrší Černovka byl nalezen celý džbáneček, který představuje nejcharakterističtější keramický tvar této kultury.  Jeho výzdobu tvoří typické ryté střídavě šrafované a do sebe vložené trojúhelníky. Další celý džbánek se našel na břehu Nechranické přehrady mezi Vikleticemi a Vadkovicemi. Ve výzdobě nádoby jsou patrné stopy tzv. inkrustace, tedy vyplnění rýh bílou hmotou, která vytvářela v tmavém povrchu nádoby kontrastní optický efekt.  Podobně jako většina dosud známých nálezů této kultury z území Čech, Moravy a Slezska pocházejí  tyto nádoby pravděpodobně z porušených hrobů. V pohřbívání převažují hroby kostrové v pokrčené poloze zpravidla na pravém boku. Žárové hroby jsou méně časté. O osídlení výšinných poloh v té době svědčí např. jordanovské střepy z vrchu Rubína na Podbořansku. O sídlištních objektech zatím nemáme žádné spolehlivé informace. Vzácně se v této kultuře vyskytují kovové (měděné) spirálky a závěsky.

Významné lokality:  Žatec,  Nechranice, Vikletice

Nádoby kultury jordanovské
Nádoby kultury jordanovské
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.