Kultura jordanovská

4 200 – 4 000 př. n. l.

Nálezů jordanovské kultury (název podle lokality Jordanów v Polsku) z období časného eneolitu je z naší oblasti známo jen velmi málo. Mezi ostatními doklady z asi padesáti lokalit v celých Čechách lze ovšem jmenovat hned několik nálezů přímo z katastru Žatce. V bývalé cihelně v poloze Bílý vrch nedaleko továrny Telatko byla jordanovská keramika nalezena již před druhou světovou válkou. Další nálezy se uvádějí z okolí Dreherova pivovaru. V zahrádkářské kolonii na návrší Černovka byl nalezen celý džbáneček, který představuje nejcharakterističtější keramický tvar této kultury.  Jeho výzdobu tvoří typické ryté střídavě šrafované a do sebe vložené trojúhelníky. Další celý džbánek se našel na břehu Nechranické přehrady mezi Vikleticemi a Vadkovicemi. Ve výzdobě nádoby jsou patrné stopy tzv. inkrustace, tedy vyplnění rýh bílou hmotou, která vytvářela v tmavém povrchu nádoby kontrastní optický efekt.  Podobně jako většina dosud známých nálezů této kultury z území Čech, Moravy a Slezska pocházejí  tyto nádoby pravděpodobně z porušených hrobů. V pohřbívání převažují hroby kostrové v pokrčené poloze zpravidla na pravém boku. Žárové hroby jsou méně časté. O osídlení výšinných poloh v té době svědčí např. jordanovské střepy z vrchu Rubína na Podbořansku. O sídlištních objektech zatím nemáme žádné spolehlivé informace. Vzácně se v této kultuře vyskytují kovové (měděné) spirálky a závěsky.

Významné lokality:  Žatec,  Nechranice, Vikletice

Nádoby kultury jordanovské
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod