Kostel Korunování Panny Marie

Kostel Korunování Panny Marie je součástí klášterního komplexu, založeného řádem kapucínů ve druhé polovině 17. století. Komplex je tvořen čtvercovou budovou konventu (dnes v neutěšeném stavu), klášterní zahradou (zrenovovanou v roce 2011) a raně barokním kostelem Korunování Panny Marie (opraveným v polovině 90. let 20. století). Klášterní kostel byl stavěn společně s konventem v letech 1676 - 1684 podle projektů řádových stavitelů. Vysvěcen byl již v roce 1683 a o rok později proběhlo stavební dokončení. Dispozice kostela odpovídá běžnému kapucínskému schématu. Jde o obdélnou loď s pravoúhlým děleným presbytářem a s kaplí po severní straně lodi. Hlavní průčelí je hladké, bezvěžové, ukončené trojúhelným štítem. Nad vstupním portálem se výrazněji uplatňuje štukový reliéf, zpodobňující stigmatizaci sv. Františka z Assisi.

Kostel si zachoval dobovou výzdobu. Významný je zejména hlavní oltář z roku 1683 se středovým obrazem Korunování Panny Marie a sochami sv. Václava a sv. Ludmily po stranách. Postranní oltáře zasvěcené sv. Františku z Assisi a sv. Antonínu Paduánskému s obrazy světců jsou z doby kolem roku 1700.  Oltář Sv. rodiny je  rokokový, z poloviny 18. století. Na oltáři v boční kapli sv. Josefa je obraz světce z počátku 18. století a v nástavci obraz Boha Otce z let 1705 až 1710 od J. J. Heinsche, barokního malíře zejména oltářních obrazů. Další barokní obrazy Madony, Narození Páně a Zmrtvýchvstání umístěné v prostoru za presbytářem pocházejí z období kolem roku 1700.  Před kostelem jsou umístěny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory. Původně zde stálo i sousoší sv. Rodiny. V polovině 90. let 20. století byla opravena fasáda klášterního kostela a položena nová střešní krytina.

Dnes spravuje klášterní kostel Korunování Panny Marie Římskokatolická farnost v Žatci,  pravidelně se zde konají bohoslužby.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod