Lazaretní město Žatec

První světová válka byla pro všechny obyvatele města šokem. Zatímco v roce 1914 bylo napadení Srbska mohutně oslavováno, později - jak se válka protahovala a přinášela všeobecný nedostatek i základních životních potřeb – došlo ke znatelnému vystřízlivění. Pomineme-li všeobecně známý nedostatek potravin, uveďme pro ilustraci jeden jediný vypovídající fakt: od zimy 1917 nefungoval ani městský vodovod, protože nebylo uhlí pro parní pumpy ve vodárně a celé město tak bylo odkázáno na řeku a studny s nepříliš kvalitní vodou.

Tím nejhroznějším mementem však byl vzrůstající počet obětí, v dosavadních válkách nevídaný, a tudíž i nečekaný. Vojenské a civilní nemocnice nestačily a tak byla vybraná města v bezpečném zázemí prohlášena za lazaretní (často se jednalo o města lázeňská) a v nich byly ubytováni a léčeni ranění a nemocní vojáci. Lazaretním městem se stal také Žatec.

          Sanitní vůz přiváží první raněné                                                                                                 Sanitní vozy přivážejí první raněné

          Sanitní vozy a ranění vojáci

Měl sice na svou dobu velkoryse koncipovanou nemocnici, ta se však brzy zaplnila a nestačila pojmout všechny potřebné. A tak ranění vojáci byli ubytováváni tam, kde to bylo jen trochu možné. Nejprve to byly části školních budov, které bylo možno při výuce oželet, např. tělocvičny.

            lazaret v sokolovně (Turnhalle)                                                                      Lazaret v místní tělocvičně (Turnhalle)

            lazaret v budově střelnice                                                                                             Lazaret v budově střelnice

Dodejme, že kupř. tělocvičnu gymnázia zabrala armáda pro výše zmíněné využití již v roce 1916. Současně se pořádaly nábory na ošetřující sestry v těchto provizorních lazaretech.

             ošetření pacienta - budova střelnice                                                                                              Střelnice - ošetření pacienta

Jak raněných přibývalo a speciální vlaky přivážely do Žatce další a další, muselo se pro ně hledat stále více a více místa, byť se o vhodnosti některých míst pro úspěšné léčení dalo pochybovat. A tak na sklonku války byly v lazaret proměňovány nejen celé školy, ale i tovární haly, ve kterých se často nevyrábělo, protože chyběly suroviny a kvalifikované pracovní síly. Tak byl kupř. zřízen lazaret i v Bechertově továrně na výrobu šroubů a nýtů.

              lazaret ve šroubárně                                                                                   Lazaret v Bechertově drátovně ( dnes šroubárna)

               lazaret - šroubárna

               Šroubárna - vojáci před dočasně zřízeným lazaretem

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod