Lazaretní město Žatec

První světová válka byla pro všechny obyvatele města šokem. Zatímco v roce 1914 bylo napadení Srbska mohutně oslavováno, později - jak se válka protahovala a přinášela všeobecný nedostatek i základních životních potřeb – došlo ke znatelnému vystřízlivění. Pomineme-li všeobecně známý nedostatek potravin, uveďme pro ilustraci jeden jediný vypovídající fakt: od zimy 1917 nefungoval ani městský vodovod, protože nebylo uhlí pro parní pumpy ve vodárně a celé město tak bylo odkázáno na řeku a studny s nepříliš kvalitní vodou.

Tím nejhroznějším mementem však byl vzrůstající počet obětí, v dosavadních válkách nevídaný, a tudíž i nečekaný. Vojenské a civilní nemocnice nestačily a tak byla vybraná města v bezpečném zázemí prohlášena za lazaretní (často se jednalo o města lázeňská) a v nich byly ubytováni a léčeni ranění a nemocní vojáci. Lazaretním městem se stal také Žatec.

          Sanitní vůz přiváží první raněné                                                                                                 Sanitní vozy přivážejí první raněné

          Sanitní vozy a ranění vojáci

Měl sice na svou dobu velkoryse koncipovanou nemocnici, ta se však brzy zaplnila a nestačila pojmout všechny potřebné. A tak ranění vojáci byli ubytováváni tam, kde to bylo jen trochu možné. Nejprve to byly části školních budov, které bylo možno při výuce oželet, např. tělocvičny.

            lazaret v sokolovně (Turnhalle)                                                                      Lazaret v místní tělocvičně (Turnhalle)

            lazaret v budově střelnice                                                                                             Lazaret v budově střelnice

Dodejme, že kupř. tělocvičnu gymnázia zabrala armáda pro výše zmíněné využití již v roce 1916. Současně se pořádaly nábory na ošetřující sestry v těchto provizorních lazaretech.

             ošetření pacienta - budova střelnice                                                                                              Střelnice - ošetření pacienta

Jak raněných přibývalo a speciální vlaky přivážely do Žatce další a další, muselo se pro ně hledat stále více a více místa, byť se o vhodnosti některých míst pro úspěšné léčení dalo pochybovat. A tak na sklonku války byly v lazaret proměňovány nejen celé školy, ale i tovární haly, ve kterých se často nevyrábělo, protože chyběly suroviny a kvalifikované pracovní síly. Tak byl kupř. zřízen lazaret i v Bechertově továrně na výrobu šroubů a nýtů.

              lazaret ve šroubárně                                                                                   Lazaret v Bechertově drátovně ( dnes šroubárna)

               lazaret - šroubárna

               Šroubárna - vojáci před dočasně zřízeným lazaretem

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.