Mlýnský náhon

Mlýnský náhon (či Mlýnská strouha) tvořil od počátků základní osu osídlení Dolního předměstí. Probíhal prakticky po linii ulic Podměstí a Ostrov a dále po dnešní Denisově ulici k Mlynářům. Stály na něm čtyři žatecké mlýny středověkého původu. Na počátku náhonu byl tzv. Starý nový mlýn o dvou kolech, níže mlýn Špitální o čtyřech kolech se stoupou, blízko mostu Sladový mlýn o čtyřech kolech s pilou a u Mlynář stál poslední mlýn – Mlynářský s pěti koly a se stoupou. Na Dolním předměstí existovala souvislá zástavba původně kolem dnešních ulic Nákladní, dílem kolem Příkré ulice a pak zvláště v blízkosti Mlýnského náhonu, který tak vymezoval rozsáhlý prostor dodnes nazývaný Ostrov, na kterém stálo několik významnějších staveb pouze v oblasti předpolí mostu přes Ohři. V průběhu 19. století byla v Dolním předměstí utvořena souvislá uliční síť a oblast kolem náhonu, kde měli mnozí Žatečané své zahrady, se stala neobyčejně malebnou částí města. V 50. letech 20. století byl v souvislosti s asanací Podměstí náhon postupně zavážen a do dnešních dnů ho připomíná pouze název ulice Ostrov (od roku 1979).

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod