Střed města

V centru Žatce se nachází pět náměstí. Největším je náměstí Svobody (v minulosti nesoucí názvy Ring, Marktplatz, Kaiser Franz Josef I. Platz, Adolf Hitler Platz, náměstí Eduarda Beneše, VŘSR). Náměstí je  na severní straně uzavřeno městskou radnicí.

           radnice

Mezi radnicí a kostelem Nanebevzetí P. Marie se prostírá náměstí Hošťálkovo

           Hostalkovo nam

a před samotným pivovarem, ležícím na konci žatecké ostrožny, je náměstí Žižkovo, v minulosti také nazývané Loreta Platz, podle barokní kaple, která zde stávala až do r. 1945.  

            Zizkovo nam - Loreta

 

Z východní strany obepínají náměstí Svobody ulice Dlouhá, vyúsťující do náměstí 5. května  (dříve Floriánského)      

            Florian nam 1   

            Florian nam 2

a ulice Oblouková, která končí při vstupu do náměstí Chelčického (mezi dříve narozenými známá i jako Žitník, Schűnitzplatz, později Bűschelplatz, Peter Donnhäuser Platz či Matěje Dolanského).

            Chelcicke nam 1

                                 Chelcicke nam 2

V historických pramenech je náměstí zmiňováno  pod názvem Žitník již v r. 1438, v souvislosti se zajetím bojovníků ze Žatce po bitvě u Želenic, kteří bydleli právě v této tehdy osadě.  V první polovině 90. let 20. století zde bylo archeologickým výzkumem doloženo osídlení a pohřebiště z 11. – 1. pol. 13. století s doklady románského kostela neznámého zasvěcení.  Výzkumem byla zjištěna rovněž kašna, která stávala přibližně uprostřed náměstí.

V Dlouhé ulici byla stavitelem Johannem Staňkem v letech 1871-72 postavena židovská synagoga.

                            synagoga 2

Dům č.p. 595 v Obloukové ulici nese pamětní desku významného žateckého historika MUDr. Adolfa Seiferta (* 4. 3. 1826, †11.6.1910), autora zásadních historických prací o dějinách města Žatce. Kromě historie a politiky se činorodý lékař věnoval i zemědělství – byl jedním ze zakladatelů a dlouholetým předsedou Žateckého chmelařského spolku.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod