Časová osa

Rok/období

události ve světě

události v Žatci

 

1004

 

 

Franský (německý) král a císař Jindřich II. vede úspěšnou dobyvačnou politiku na území západních Slovanů

První písemná zmínka o Žatci

1265

1265- V Anglii poprvé zasedal volený parlament

 

udělení významných privilegií  Žatci Přemyslem Otakarem II.

1331

Osmanští Turci obsazují Malou Asii

Jan Lucemburský povoluje konání výročního trhu v Žatci

1383

Vojsko osmanského sultána Murada I. vstupuje do Evropy

Založení Pamětní knihy města Žatce (Jan ze Žatce)

1421

Stoletá válka mezi Anglií a Francií se dostala do své poslední třetiny

U Žatce je odražena druhá křížová výprava

1546

V Německu zemřel církevní reformátor Martin Luther

Město Žatec se zapojuje do prvního stavovského odboje proti císaři Ferdinandu I.

1621

V Holandsku byla založena obchodní Západoindická společnost

 

Žatecký pukmistr Maxmilián Hošťálek je popraven na Staroměstském náměstí v Praze

1715

 

 

Evžen Savojský úspěšně bojuje proti tureckým dobyvatelům

V Žatci byla dostavěna Loretánská kaple

 

1738

 

 

Zemřel slavný barokní sochař Matyáš Bernard Braun

Ničivý požár města, popud k rozsáhlé přestavbě

 

1827

Do provozu byla uvedena první vodní turbína

dokončena stavba řetězového mostu přes Ohři v Žatci

1836

Neúspěšný pokus Napoleona III. stát se francouzským císařem

Bourají se městské brány, rozšiřují se vstupy do města

1849

 

 

 

Maďarsko se neúspěšně snaží získat nezávislost na Habsburské monarchii

 

Zanikl Žatecký kraj a vznikl okres Žatec

1870

Počala prusko-francouzská válka

zavedeno plynové osvětlení města

1918

Konec první světové války

Žatec se stává jedním z center protestní provincie Deutschböhmen, později se začleňuje do nově vzniklé Československé republiky

1927

Letecky byl zdolán Atlantický oceán – poprvé bez mezipřistání

Založení českého menšinového muzea v Žatci

 

1933

Adolf Hitler se stal německým kancléřem

 

celostátní sjezd turnerů v Žatci za účasti Konrada Henleina

1938

Německá říše obsazuje Rakousko a části Československé republiky

Žatec s okolím jsou jako sudetské území přičleněny k Německé říši

1945

 

 

Německo prohrává druhou světovou válku

8.5.-osvobození města, Žatec se vrací do Československého státu.

1960

Formální konec kolonializmu v Africe

Žatec přestal být okresním městem

2002

USA válčí v Afghánistánu proti teroristickému uskupení Tálibánu

Žatec se stává obcí s rozšířenou působností

 

současnost

 

Právě jste v žateckém muzeu

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod