Theophil Franz Singer

* 1. ledna 1760 Praha † 12. prosinec 1831 Žatec

Deska z kostela sv. JakubaDěkan Theophil Singer patřil ve své době k nejváženějším osobnostem města. To mu projevilo úctu i tím, že ho nechalo pohřbít uprostřed haly v kostele sv. Jakuba. V předsálí kostela sv. Jakuba byla na zdi dlouho umístěna litinová pamětní deska s jeho životopisnými údaji. Dnes je uložena v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci.

Singer příslušel k premonstrátskému klášteru ve Strahově. Do Žatce přišel roku 1786. Vyučoval na starém žateckém gymnáziu, kde se stal výkonným zástupcem ředitele. V letech 1804 –1831 byl žateckým děkanem.

Městský historik Adolf Seifert zdůraznil ve své knize o Žatci v 19. století (s. 28, s. 153, s. 173), že Singer byl uznáván pro svou vzdělanost a přehled. Proto ho měly v oblibě zejména vyšší vrstvy - majitelé okolních panství i důstojníci ze žatecké posádky. Po městě a okolí se s oblibou pohyboval na svém jezdeckém koni, aby stihl své četné povinnosti. Lišil se tak od svého předchůdce děkana P. Liboria Schirla, který zemřel 26. dubna 1804 věku 54 let (pohřben u sv. Mikuláše, ostatky byly později přeneseny na nový hřbitov). Schirl byl rodilý Žatečan a dle Seiferta ho uznávali především u nižších vrstev. Ve službě byl 23 let.

Singer byl děkanem v náročném období napoleonských válek, kdy krajem procházela vojska spojeneckých armád, která bylo třeba živit, ubytovat a léčit. A poskytovat jim i duchovní útěchu. Zažil i poněkud klidnější období 20. let, kdy se opět budovalo a slavilo.

Z titulu svého úřadu se Singer účastnil také nejrůznějších akcí, které město pořádalo. Bohoslužba byla často samozřejmou součástí oslav. Děkan mohl mít ale i speciální roli. Byl např. při pokládání základního kamene žateckého řetězového mostu roku 1826, požehnal mostu i při jeho otevření roku 1827.

Proslulé panovnické návštěvy v Žatci byly sice až za jeho nástupce Oswalda, přesto panovník o Singerovi věděl. Rakouský císař František I. ocenil jeho zásluhy 21. 4. 1827 udělením zlaté civilní medaile.

Kostel sv. Jakuba na staré fotografiiSinger zemřel roku 1831 v Žatci. Poslední rok ho zastupoval jeho pozdější nástupce Norbert Josef Oswald. Singerovy ostatky byly uloženy 15. 12. 1831 v kostele sv. Jakuba. Rozloučit se s ním přišly davy zarmoucených lidí. Na stěnu kostela byla umístěna zmíněná pamětní deska. U příležitosti instalace jeho nástupce roku 1832 vznikla i příležitostná báseň, vyjadřující smutek z jeho odchodu a naděje vkládané do nového děkana.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

 

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod