Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele stával v Mlynářích, což bylo jedno z historických předměstí Žatce. Původně gotický farní kostel byl nejprve zasvěcen sv. Janu Evangelistovi. Avšak během 16. století, když úcta ke svatým ustoupila a kostel zpustnul, se nejspíše na původní zasvěcení zapomnělo a kostel označovaný pouze jako kostel sv. Jana získal automaticky za patrona sv. Jana Křtitele. Ještě před třicetiletou válkou ztratil svoji funkci farního kostela a roku 1650 byl navíc značně poničen velkou povodní. Pohnuté osudy kostela zde přečkaly dva oltáře. Stavba však stála na samém okraji zájmu žatecké obce. Jedinou výjimku představovali zloději, kteří jej roku 1735 vyloupili. V letech 1765 až 1766 byla stavba, nacházející se ve značně zuboženém stavu, celá opravena, žatecký malíř Johann Anton Czetsch namaloval nový oltářní obraz a zároveň byl do kostela umístěn nový postranní oltář sv. Jana Nepomuckého. Osud kostelíka se naplnil v roce 1902, kdy vyhořel a poté již nebyl obnoven. Na jeho místě byla postavena tzv. Hubertova vila (dnes ulice Adolfa Heyduka).

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod