Gymnázium nová budova

Roku 1903 byla otevřena nová budova gymnázia postavená v secesním stylu. K příležitosti výročí panování císaře dostává název Kaiserliches Konigliche Kaiser Franz Joseph-Staatsobergymnasium in Saaz (Císařsko-královské státní vyšší gymnázium císaře Františka Josefa). Autorem projektu byl Ernst Schäfer. Do r. 1914 studovalo na škole až 300 žáků. V československém období se změnilo na reálné gymnázium. V prvním desetiletí republiky je patrný pokles žáků. Od roku 1918 jsou mezi řádnými studenty i dívky. Do rozvrhu je zavedena povinná čeština. Po odstoupení pohraničí je říšským výnosem gymnázium přeměněno na Oberschule fűr Jungem (Vyšší škola pro chlapce). Roku 1942 je přidán historizující název Ackermann-Schule (Oráčova škola). Od září 1945 začíná vyučovat české reálné gymnázium. Na konci školního roku 1947/48 bylo ve škole 390 studentů. Významnou skupinou byli studenti z ukrajinské Volyně. V roce 1948 byla vytvořena gymnázia čtyřletá, která fungovala v letech 1948–1953. Třídy byly rozděleny na humanitní a technické. Dle zákona z r. 1953 se ze žateckého gymnázia stala jedenáctiletá střední škola. V roce 1960 dostaly středoškolské třídy název Střední všeobecně vzdělávací škola), byly však spojeny se základní školou. Počet žactva dosahoval až cifry 600. V roce 1968 bylo znovu zřízeno čtyřleté gymnázium. Od školního roku 1990/91 bylo znovu obnoveno sedmileté, později osmileté gymnázium.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod