Hrob nejstaršího pivaře

recese - Hrob "nejstaršího pivaře" objevený ne náhodou 1. dubna roku 2001 nedaleko morového sloupu na žateckém náměstí Svobody rozhodně nebyl, až na docela malou hliněnou destičku na dně hrobu, takovou senzací, jakou z něj udělaly některé sdělovací prostředky u nás i v zahraničí. V mnoha nálezech na Žatecku se totiž již dříve objevily stopy zvláštní kultury, které lze datovat do období mezi 3. až 4. tisíciletím před naším letopočtem. Antropologické výzkumy, pylové a dendrologické analýzy a vědecké rozbory nacházejí v nálezech této dávné kultury mnoho společných rysů.Tyto znaky však nelze vysledovat u žádné jiné známé kultury na území celé Evropy, a to ani z pozdějších období. Jedná se především o celkově mohutnější stavbu skeletu, mírně deformovanou páteř pocházející pravděpodobně od dlouhodobé zátěže v oblasti zad i břicha a změny v krční části páteře. Nález na žateckém náměstí navíc obsahoval téměř kompletní, i když  poškozenou hliněnou nádobu o objemu 0,492 litru a malou hliněnou destičku se sedmi vrypy. A právě objev této destičky způsobil onu velkou senzaci a přispěl k objasnění souvislostí s mnoha předešlými nálezy. Jednalo se totiž s největší pravděpodobností o nejstarší pivní účet, jaký kdy byl nalezen! V okolí dnešního Žatce rostl divoký chmel již v dávných dobách a to potvrdily i pylové a spektrální analýzy provedené na odebraných vzorcích zeminy, které zjistily hojnou přítomnost pylu chmele (Humulus Lupulus L.). Nejinak tomu bylo i při objevu" nejstaršího pivaře" na žateckém náměstí, kde se navíc prokázalo, že hliněná nádoba, kterou kostlivec křečovitě svíral ve své pravé ruce, musela být naplněna koncentrovaným chmelovým mokem. Toto zcela evidentně prokázané cílené používání chmele při přípravě nápoje odlišuje tohoto starověkého člověka od ostatních jeho současníků natolik, že byl ve vědecké literatuře pojmenován Homo Lupulus nebo i Homolupulus. Obyvatelé města pak zakrátko pojmenovali svého prapivního předka familiérně „Lojza Lupulín" a založili mu z úcty v tzv. husitské baště vlastní Muzeum Homolupulů.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod