Pomník osvoboditelům na hřbitově

Celkový pohled 2020Jeden ze žateckých pomníků najdeme na hřbitově v Pražské ulici nedaleko hlavního vchodu. Vznikl u hrobů rudoarmějců, kteří položili své životy při osvobozování regionu roku 1945. Památkáři ho měli v evidenci pod názvem Pomník sovětským osvoboditelům. Někdy je označován jako památník (pomník) padlých, což není zcela přesné, protože ne všichni osvoboditelé padli v boji. Někteří zemřeli na následky zranění, na hřbitově byli pohřbeni i oběti dopravních nehod. Pan učitel Karel Štěpánek např. pravidelně vyprávěl svým žateckým žákům o smrtelné nehodě rudoarmějců v zatáčce u Žíželic. Havarovali tehdy díky únavě z boje.
 
Ačkoliv se na žateckém hřbitově pravidelně u pomníku v květnu kladly a kladou věnce, informací o samotném objektu je méně než o jiných. Současná podoba vznikla díky péči města k 30. výročí osvobození (1975).
 
Pietní akce 1975 - 1Pietní akce 1975 - 2Tehdy byl navíc věnován rovněž obětem z řad příslušníků 1. československého armádního sboru v Sovětském svazu. Na staré původní památkářské kartě se dočteme, že renovaci prováděl kameník J. Moulis a pomník byl vybudován roku 1975 v akci Z (tj. brigádnicky občany). Dokumentaci památkáři prováděli roku 1980. V katalogu chráněných památek dnes ze hřbitova najdeme už jen kostel sv. Antonína.
 
O objektu si ale můžete přečíst základní údaje např. v databázi válečných pomníků Spolku pro vojenská pietní místa, kde najdeme jeho popis i fotografie. Evidován je zde pod názvem Pomník obětem 2. světové války.
 
Stav se starou deskou 2014Příliš se neliší od klasických hrobů. Tvoří ho podlouhlá deska z leštěné černé žuly se stupňovitě zvýšeným středem. Střední kámen je zhotoven ze světlejší leštěné žuly a završen pěticípou hvězdou. Na deskách jsou zobrazeny znaky tehdejšího Sovětského svazu a Československa. O účelu informují nápisy. Uprostřed je uvedeno:
 ČEST A SLÁVA HRDINŮM, KTEŘÍ OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA NAŠI SVOBODU,
ABYCHOM MOHLI POKOJNĚ ŽÍT A BUDOVAT SVOJI VLAST.
 
Na postranní desce: RUDOARMĚJCŮM 383. GARDOVÉ DIVIZE SOVĚTSKÉ ARMÁDY, KTEŘÍ V BOJI PROTI FAŠISTICKÝM OKUPANTŮM POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY PŘI OSVOBOZOVÁNÍ MĚSTA ŽATCE V R. 1945.
 
Na druhé postranní desce je věnování: PŘÍSLUŠNÍKŮM 1. ČESKOSLOVENSKÉHO ARMÁDNÍHO SBORU V SSSR, KTEŘÍ PO BOKU SOVĚTSKÉ ARMÁDY PROLÉVALI KREV ZA OSVOBOZENÍ VLASTI.
 
Před pomníkem leží další menší žulový kámen s pěticípou hvězdou s částečně duplicitním textem v češtině a ruštině, doplněný o některá konkrétní jména.
ЛЕЙТЕНАНТ КУЗНЕЦОВ НЕИЗВ. - 1945
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ШЕВЧЕНКО НЕИЗВ. - 1945
Rudoarmějcům 383. gardové divize Sovětské armády, kteří v boji proti fašistickým okupantům položili své životy při osvobozování města Žatce v r. 1945. Čest a sláva hrdinům, kteří obětovali své životy za naši svobodu, abychom mohli pokojně žít a budovat svoji vlast. Příslušníkům 1. Československého armádního sboru v SSSR, kteří po boku Sovětské armády prolévali krev za osvobození vlasti. Por. KUZNĚCOV, ppor. ŠEVČENKO, rtm. ŽIDLICKÝ, čet. ŠULC, des. VOTAVA, svob. HOLUB, svob. ODSTRČIL, voj. FENCKA, voj. KASAL, voj. KAZDA, voj. MATOUŠ a 26 neznámých rudoarmějců.
 
Městská kronika z roku 1975 má hned ve svém úvodu (s. 10) několik zajímavých informací k historii tohoto místa: „Památník padlým rudoarmějcům na žateckém hřbitově v roce 1945 byl sice pietní, ale prostý, protože na jejich hrobech byly jen dřevěné kříže bez větších úprav kolem. A dnes péčí MěstNV, která je vyjádřením citů všech našich občanů, je památník zcela renovován a je výrazem vděčnosti všech občanů našeho města těm, kteří zde položili svoje životy, celé Rudé armádě a Sovětskému svazu. Je také trvalým, žulovým a mramorovým památníkem na naše vzájemné přátelství a spolupráci."

Dodejme, že těžiště připomínek osvobození roku 1975 silně poznamenané atmosférou normalizace nebylo u tohoto památníku. Roku 1975 se totiž v Žatci odhaloval pomník v Podměstív podobě tanku a také se kladl základní kámen k Leninovu pomníku, který nebyl nikdy postaven. Kladení věnců na hřbitově se roku 1975 konalo 8. května až ve tři hodiny odpoledne.

Pietní akce probíhaly za minulé éry v květnu na hřbitově a u tanku v Podměstí i u pomníku na Kruhovém náměstí. Nechyběli na nich pamětníci ani různé stranické návštěvy.

Deska na okraji trávníkuK poslední změně v podobě pomníku došlo na jaře roku 2016 z iniciativy ruské ambasády. Renovována byla deska, ležící na okraji trávníku. Na té původní byla jen jména obětí války. Nová je ozdobena rudou hvězdou, dvě jména jsou v azbuce a dále následuje shora uvedený text. Rovněž zmíněné dřevěné kříže dodnes na hřbitově najdete.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod