Tramvaje v Žatci

Na konci 19. století se saská firma Kummer a Co. v Drážďanech – Niedersedlitzu angažovala v severočeských městech s nabídkami elektrických malodrah. Jedna taková nabídka doputovala také do Žatce, kde měla vyřešit nešťastně zvolenou polohu železniční stanice daleko od městského centra. Dráha byla projektována ve dvou variantách, jako normálně rozchodná i úzkorozchodná o rozchodu 1 m. Hlavní trať byla projektována od nádraží Buštěhradské dráhy na náměstí a pokračovala k městským jatkám, u nichž měla být umístěna vozovna. Pro prudké stoupání v Nádražní ulici (dnes Pod Střelnicí) projekt počítal se zvláštní lanovou lokomotivou, tj. jakýmsi pojízdným navijákem, který bude na velký buben navíjet lano a tím se přitahovat k vrcholovému bodu trati. Toto technické řešení se však stalo kamenem úrazu celého projektu, neboť ministerstvo železnic se zdráhalo vydat povolení pro pouliční dráhu kombinovanou s lanovkou. Vleklá jednání ukončil konkurs firmy Kummer v roce 1900.

Žatecká městská rada se však myšlenky na tramvaj nevzdala. V roce 1902 zadala nový projekt firmě Ludwig Wieser ve Vídni. L. Wieser navrhl oddělení tratí pro nákladní a osobní provoz a ještě zpracoval variantu úzkorozchodného provedení. Projekt byl městskou radou schválen a také nadřízenými orgány, na základě čehož se konala 17. května 1905 politická pochůzka trati. Při ní se objevily některé problémy projektu. V historickém jádru města bylo nutno zbourat několik nárožních domů, aby se tramvaje do ulic vůbec vešly, což se pochopitelně nesetkávalo s velkým pochopením jejich majitelů a ministerstvo železnic i nadále doporučovalo užití úzkého rozchodu. Navíc nákladní trať vyžadovala dosti značné terénní úpravy. Především se projekt jevil jako velmi nákladný a samo město nemělo dostatek prostředků pro jeho realizaci, takže nakonec nebyl uskutečněn.

Nákres z neuskutečněného projektu kombinované osobní a nákladní tramvajové dopravy v Žatci
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod