Gravettien

Další mladopaleolitická kultura (název podle lokality La Gravette ve Francii) spojená především s „lovci mamutů“ a rozšířená v Evropě v období asi 30 000 až 18 000 let př. n. l. Mezi nástroji štípanými z kamene jsou pro ni typické hrotité čepele, hroty, škrabadla a rydla. Umělecké projevy tehdejších lidí představují zejména řezby, figurální zobrazení žen (tzv. venuše) a zvířat. Tato kultura není na Žatecku průkazně doložena. Nejbližšími lokalitami je Lubná na Rakovnicku s nálezem dvou ohnišť na ploše s nejhustšími stopami osídlení a lovecká stanice ve Stadicích na Ústecku. Na samotném katastru Žatce známe dvanáct míst, kde došlo k nálezům mamutích zubů, celé kostry  i jednotlivých kostí mamuta a nosorožce. Například v pískovnách poblíž dnešní Čeradické ulice na jihozápadním okraji města se v letech 1897-1909 postupně narazilo na jedenáct mamutích zubů a jednu kompletní kostru. Další mamutí zuby se našly na protilehlém návrší Černovka a u pivovaru Dreher. Odtud jsou uváděny i kosti nosorožce. Posledním místem nálezů mamutích a nosorožčích kostí jsou cihelny nad Perčským údolím.  Jelikož nebyly tyto lokality odborně zkoumány, nemůžeme bezpečně prohlásit, zda šlo o úlovky mladopaleolitických lovců či o kusy uhynulé přirozenou cestou bez přičinění člověka. Podle jejich umístění na návrších s dobrým rozhledem po okolní krajině by však bylo možno je považovat za nepřímý důkaz pobytu „lovců mamutů“ i na území Žatce.

Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

fb instagram youtobe zonerama

 

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
 
bod
mapa
kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod