Gravettien

Další mladopaleolitická kultura (název podle lokality La Gravette ve Francii) spojená především s „lovci mamutů“ a rozšířená v Evropě v období asi 30 000 až 18 000 let př. n. l. Mezi nástroji štípanými z kamene jsou pro ni typické hrotité čepele, hroty, škrabadla a rydla. Umělecké projevy tehdejších lidí představují zejména řezby, figurální zobrazení žen (tzv. venuše) a zvířat. Tato kultura není na Žatecku průkazně doložena. Nejbližšími lokalitami je Lubná na Rakovnicku s nálezem dvou ohnišť na ploše s nejhustšími stopami osídlení a lovecká stanice ve Stadicích na Ústecku. Na samotném katastru Žatce známe dvanáct míst, kde došlo k nálezům mamutích zubů, celé kostry  i jednotlivých kostí mamuta a nosorožce. Například v pískovnách poblíž dnešní Čeradické ulice na jihozápadním okraji města se v letech 1897-1909 postupně narazilo na jedenáct mamutích zubů a jednu kompletní kostru. Další mamutí zuby se našly na protilehlém návrší Černovka a u pivovaru Dreher. Odtud jsou uváděny i kosti nosorožce. Posledním místem nálezů mamutích a nosorožčích kostí jsou cihelny nad Perčským údolím.  Jelikož nebyly tyto lokality odborně zkoumány, nemůžeme bezpečně prohlásit, zda šlo o úlovky mladopaleolitických lovců či o kusy uhynulé přirozenou cestou bez přičinění člověka. Podle jejich umístění na návrších s dobrým rozhledem po okolní krajině by však bylo možno je považovat za nepřímý důkaz pobytu „lovců mamutů“ i na území Žatce.

gravettien
Encyklopedie
kontakt HLAVNÍ BUDOVA
Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678
Žatec 438 01
IČO: 00360805
 
telefon
608 200 697
email
rmz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

 

kontakt KŘÍŽOVA VILA
Regionální muzeum K. A. Polánka, pracoviště Křížova vila
Zeyerova 344
Žatec 438 01

telefon
774 192 414, 415 710 389
email
vilakriz@muzeumzatec.cz
bod
mapa

přejít na Facebook

kontakt STARÁ PAPÍRNA
Regionální muzeum K. A. Polánka
pracoviště Stará papírna
Volyňských Čechů 733
Žatec 43801
 
telefon
email
 
bod
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.